دوره Oracle WebLogic Server 12c: Administration

دوره Oracle WebLogic Server 12c: Administration

خلاصه دوره Oracle WebLogic Server 12c: Administration

Oracle WebLogic 12c Application Server بعنوان یکی از قدرتمندترین و محبوب ترین JEE Application Servers می باشد. تخصص JEE Application Server Administration بعنوان یکی از شاخه های JEE در حوزه راهبری برنامه های کاربردی JEE-Based از پر طرفدارترین و پر درآمدترین تخصص ها می باشد. موارد ذیل برخی از مزایای Oracle WebLogic 12c Application Server را شامل می شود:
• مقیاس پذیری(Scalability)
• انعطاف پذیری و دارا بودن ابزارهای مدیریتی و مانیتورینگ متنوع.
• قابلیت مدیریت خطا و پشتیبانی از معماری مدیریت خطا(Failover).
• اطمینان و امنیت بالا.
• پایداری


مدت دوره:

40 ساعت


پيش نياز:

- آشنایی با مفاهیم پایه شبکه.
- آشنایی با مفاهیم پایه سیستم عامل. ترجیحا سیستم عامل لینوکس.
- آشنایی با مفاهیم پایه JEE.


مخاطبین دوره Oracle WebLogic Server 12c: Administration :

کسانیکه مد نظر دارند در آینده راهبر(Administrator) Oracle WebLogic 12c Application Server شوند.


سرفصل دوره:

WebLogic Server Overview
- Defining WebLogic Server Terms
- Listing WebLogic Server Tools
- Describing Basic WebLogic Server Architecture

Installing and Patching WebLogic Server
- Determining Supported Configurations
- Installing WebLogic Server 12c
- Applying a Patch to WebLogic Server

Creating Domains
- Describing a Domain Configuration
- Creating a Domain with the Configuration Wizard
- Configuring Domain Resources While Creating a Domain
- Moving a Domain to Another Computer

Starting Servers
- Starting and Stopping Server with Standard Scripts
- Dealing with Startup Problems
- Customizing Standard Start Scripts

The Administration Console
Accessing the Administration Console
Creating and Configuring Servers by using the Admin Console

Configuring JDBC
- Configuring JDBC Generic Data Sources
- Configuring GridLink Data Sources
- Performing Basic Data Source Connection Pool Tuning

Monitoring a Domain
- Configuring and Accessing Server Logs
- Enabling Debugging Output
- Monitoring Server Health and Performance
- Monitoring JDBC Data Sources
- Viewing Diagnostic Charts by using the Monitoring Dashboard

Node Manager
- Describing the WebLogic Server Node Manager Utility
- Configuring WebLogic Server Machines
- Setting Up and Configuring Node Manager
- Starting WebLogic Server through Node Manager

Deploying Applications
- Deploying Applications to WebLogic Server
- Testing Deployed Applications
- Monitoring Deployed Applications
- Stress Testing WebLogic Server

Clusters
- Planning for a WebLogic Server Cluster
- Creating and Configuring a WebLogic Server Cluster
- Creating and Configuring a WebLogic Server Dynamic Cluster
- Configuring Oracle HTTP Server as a WebLogic Server Cluster Proxy
- Debugging Cluster Errors

Transactions
- Describing the WebLogic Server Transaction Architecture
- Configuring a Database as the Persistent Store for WebLogic Server Transactions

WebLogic Server Security
- Describing the WebLogic Server Security Architecture
- Configuring an External LDAP Product as the WebLogic Server Authentication Provider

Backing Up and Restoring a Domain
- Backing Up a WebLogic Server Domain
- Restoring a WebLogic Server Domain


جزئیات سرفصل آموزشی دوره Oracle WebLogic Server 12c: Administration را از طریق لینک زیر دریافت کنید:


سرفصل دوره سماتک