دوره Java Fundamentals for Android Development

دوره  Java Fundamentals for Android Development

خلاصه دوره

دوره مقدماتی برنامه نویسی به زبان جاوا تحت سرفصل های ATC و با رویکرد آمادگی برای شروع برنامه نویسی سیستم عامل Android


مدت دوره:

12 ساعت


پيش نياز:

علاقه به تولید نرم افزار و آشنایی مختصر با مفاهیم کلی برنامه نویسی


پیش نیاز

افرادی که علاقمند به شروع برنامه نویسی هستند. ( اکثر مفاهیم ذکر شده در این دوره، در زبان های برنامه نویسی شی گرا مانند C# - PHP – Kotlin – Java و ... مشترک هستند) با درک مناسب این مفاهیم، شروع برنامه نویسی به هر یک از زبان های ذکر شده امکان پذیر و آسان تر خواهد شد.


اهداف دوره

در انتهای اين دوره دانشجويان قادر خواهند بود:
درک بهتری از زبان های برنامه نویسی قدرتمند شی گرا داشته و بصورت حرفه ای کار بر روی هر یک را آغاز نمایند.
تمرکز این دوره بر روی یادگیری مفاهیم پایه ای زبان جاوا با جهت گیری استفاده از این زبان برای برنامه نویسی اندروید خواهد بود. برای آشنایی هر چه بیشتر مخاطبین با اکوسیستم برنامه نویسی اندروید، محیط کار در این دوره، نرم افزار Android Studio نسخه ۳ خواهد بود تا مخاطبین علاوه بر آشنایی با زبان جاوا، مفاهیم پایه ای تولید نرم افزار برای سیستم عامل اندروید را نیز درک نمایند.


سرفصل دوره:

Lesson 1: First Step in Java / Create and Run Java Projects The History of Java
How Java Programs work?
Install Java JDK and JRE
Why did Google choose Java over other programming languages?
Android OS Structure
Install Android Studio
Creating an Android Project (Java Project) Using Android Studio
Writing a Java Program
Java Methods
Running a Java Program
Write a Comment
Java Variables and Their Data Type

Lesson 2: Control Flow Statements / Methods
Introduction
IF – Else Statement
If…Else and Else…If... Statement
If Else and Logical Operators
Switch Statement
While Loop
Do-while Loop
For Loop
The Break Statement
The Continue Statement
Method Structure
Call Method by Value
Call Method by Reference
Static Methods / Static Variables
Access Modifiers (Private-Public-Protected)

Lesson 3: Arrays / OOP Programing (Object Oriented)
Introduction
POJO (data modeling)
Arrays
Iterate in Arrays (for each - for)
Enter Data to Java Program
Object-Oriented Programming (OOP) Concepts
Java Class
Create and Run an Android Project (Hello World)


جزئیات سرفصل آموزشی دوره ATC - Java Fundamentals for Android Development را از طریق لینک زیر دریافت کنید:


سرفصل دوره سماتک