محتوای آموزشی ارزیابی امنیتی شبکه های بی سیم (DVD)

محتوای آموزشی ارزیابی امنیتی شبکه های بی سیم (DVD)

مدت دوره:

6 ساعت

سرفصل محتوای آموزشی ارزیابی امنیتی شبکه های بی سیم (DVD):

1- مقدمه
2- نیازمندی های ایجاد یک آزمایشگاه تست نفوذ شبکه های بی سیم
3- آشنایی با استاندارد 802.11 و اصلاحیه های این استاندارد
4- آشنایی با سازمان های مرتبط با استاندارد شبکه های بی سیم
5- آشنایی با فرکانس های رادیویی بی سیم
6- آشنایی با انواع مد های شبکه های بی سیم(infrastructure and Ad-hoc)
7- آشنایی با اصطلاحات رایج در شبکه های بی سیم
8- آشنایی با دستورات لازم در Kali Linux جهت تست نفوذ شبکه های بی سیم
9- آشنایی با ابزارهای تست نفوذ شبکه های بی سیم در kali Linux
10- آشنایی با انواع تهدیدهای شبکه های بی سیم
• حملات از نوع DOS
• شنود اطلاعات شبکه های بی سیم
• Password Cracking
11- آشنایی با تجهیزات کنترلی بی سیم شبکه های بزرگ
12- آشنایی با انواع روش های رمزنگاری شبکه های بی سیم
• WEP
• WPA
• WPA2
• WPS
• EAP
• 802.1x
13- آشنایی با روش های محدودسازی دسترسی در شبکه های بی سیم
• مخفی سازی SSID
• اعمال MAC فیلترینگ
• تنظیم و کاهش پهنای باند شبکه های بی سیم
14- آشنایی با ابزارهای Aircrack suite
• Aircrack-Ng
• Aireplay-Ng
• Airmon-ng
• Airodump-ng
• Airebase-ng
15- آشنایی با ابزارهای password cracking در kali linux
• Wifite
• fern-wifi-cracker
• Reaver
• Pixiewps
• cowpatty
16- آشنایی با ابزارهای مانیتورینگ و آنالیز ترافیک شبکه های بی سیم
• Kismet
• Wireshark
• Acrylic_WiFi
• Dumper
• Wirelessmon
• Vistumbler
• inSSIDer
17- آشنایی با Rogue Access point
18- آشنایی با حملات phishing در شبکه های بی سیم با استفاده از ابزار wifiphisher
19- آشنایی با ابزارFuzzing شبکه های بی سیم

جزئیات سرفصل محتوای آموزشی ارزیابی امنیتی شبکه های بی سیم (DVD) را از طریق لینک زیر دریافت کنید:


سرفصل دوره سماتک