کارگاه نقشه راه تحول دیجیتال Digital Transformation Playbook Workshop

کارگاه نقشه راه تحول دیجیتال Digital Transformation Playbook Workshop

سماتک با همکاری دانشگاه صنعتی شریف و انستیتو ایزایران برگزار می کند:

اهداف کارگاه نقشه راه تحول دیجیتال Digital Transformation Playbook Workshop:

مدل های کسب و کار در دنیای امروز در حال تغییر هستند. هرچند تکنولوژی های دیجیتال عامل این تغییرات گسترده در تمام مفروضات استراتژیک سازمان ها هستند؛ اما تحول دیجیتال در سازمان بیشتر بر مبنای استراتژی است تا تکنولوژی. دوره کارگاهی نقشه راه تحول دیجیتال بر حوزه های استراتژیک کسب و کار در عصر دیجیتال متمرکز است. هدف این دوره، ایجاد نگرش راهبردی برای توسعه کسب و کار در عصر دیجیتال است. پس از گذراندن این دوره، مخاطبان می توانند تعیین کنند کدام تکنولوژی های جدید دیجیتال چه نقشی در سازمان آنها می توانند ایفا کنند و چگونه باید بکار گرفته شوند.
در انتهای اين دوره دانشجويان دارای توانمندی های زیر خواهند بود:
 استراتژی شبکه مشتری را برای کسب و کار خود طراحی کنند
 قطار ارزش رقابتی کسب و کار خود را ترسیم نموده و دریابند کجا ممکن است توسط دیگران واسط زدایی شوند یا فرصت های واسطه گری توسط پلتفرم های دیجیتال را شناسایی کنند
 استراتژی استفاده از داده های سازمانی برای ایجاد ارزش را تبیین کنند.
 روش های نوآوری در سازمان را با آزمایشات همگرا و واگرا اجرایی کنند
 نقشه راه تحول ارزش پیشنهادی به مشتریان را بازنگری کنند
 اختلال و شش استراتژی مقابله با آن را بصورت موثر بکار گیرند.


مدت دوره:

30 ساعت


پيش نياز:

ندارد


توجه: این دوره بصورت پروژه ای و بر اساس پروژه های شرکت کنندگان در دوره تحلیل می شود.


سرفصل کارگاه نقشه راه تحول دیجیتال Digital Transformation Playbook Workshop :

1- ضرورت نیاز به تحول دیجیتال در سازمان و حوزه های تحت تاثیر
2- بازنگری استراتژی های مرتبط با مشتریان
3- بررسی و طراحی مجدد قیف فروش، مسیر خرید و تجربه کاربری
4- بررسی رقابت، امکان واسطه گری و واسطه زدایی در زنجیره ارزش
5- طراحی پلتفرم های دیجیتال متناسب با استراتژی های رقابتی
6- استراتژی های استخراج ارزش از داده های سازمانی
7- بسترسازی برای ایجاد فرهنگ نوآوری دیجیتال
8- روش های آزمایشات سریع نوآوری
9- بازنویسی ارزش های پیشنهادی با تحلیل شکاف های ارزشی


جزئیات سرفصل آموزشی کارگاه نقشه راه تحول دیجیتال Digital Transformation Playbook Workshop را از طریق لینک زیر دریافت کنید:


سرفصل دوره سماتک