کارگاه Practical SQL Queries

کارگاه Practical SQL Queries

کارگاه Practical SQL Queries

خلاصه:

این دوره به صورت کارگاهی یا Workshop برگزار می گردد. در ابتدای دوره، یک بانک اطلاعاتی مناسب در اختیار شرکت کنندگان قرار داده میشود. سپس 20 نمونه درخواست و گزارش مهم که در پردازش اطلاعات و آمار بسیار کاربردی و مفید است مطرح می گردد. در طی جلسات مختلف، این 20 نمونه به صورت کارگاهی تولید و پیاده سازی می گردد. افراد به تیم های مختلف تقسیم بندی می شوند و هر تیم مشغول به پیاده سازی مسئله مورد نظر می گردد. تحلیل نیازمندی اولیه، تصمیم در مورد نوشتن کوئری با دستورات، انتخاب بهترین روش برای پیاده سازی مواردی است که در طول حل هر مسئله مورد بررسی قرار داده می شود. در این Workshop توابع جدید ای نیز که در استخراج خروجی های مناسب مورد نیاز است نیز به شرکت کنندگان تدریس می گردد. توابع و دستوراتی که کمک شایانی به ترسیم نمودار های آماری و اطلاعاتی خواهد نمود.


مدت دوره:

16 ساعت


پيش نياز:

گذراندن دوره SQL Server Design and Implementation


مخاطب:

تمامی شاغلین و دانشجویانی که در محیط های کاری با استخراج گزارشات از اطلاعات بانک اطلاعاتی SQL Server درگیر می باشند
برنامه نویسان ای که در طول تولید نرم افزار، نیاز به استخراج اطلاعات و نمایش آنها در محیط نرم افزاری خود را دارند


اهداف دوره:

در انتهای اين دوره دانشجويان قادر خواهند بود:
مسائل و درخواست هایی که نیاز به استخراج اطلاعات دارند را تحلیل نمایند
با استفاده از دستورات SQL جستجو های لازم را استخراج کنند
با استفاده از دستورات، بهترین راه و کارآمد ترین راه را انتخاب نمایند
نقاط ضعف در نوشتن کوئری ها و استفاده از دستورات شرکت کنندگان مرتفع می گردد
تجربه کافی در برخورد با مسائل و کوئری های پیچیده را کسب نمایند


توضیحات تکمیلی مدرس کارگاه Practical SQL Queriesسرفصل دوره:

تحلیل و پیاده سازی 20 نمونه مسئله مهم و کاربردی بصورت گروهی و کارگاهی
مرور و رفع اشکال دستورات SQL
معرفی چندین دستور کاربردی در استخراج اطلاعات
کار بر روی نمونه بانک اطلاعاتی واقعی


جزئیات سرفصل آموزشی کارگاه Practical SQL Queries را از طریق لینک زیر دریافت کنید:


سرفصل دوره سماتک