زمان بندی کلاس ها

گروه درس نام درس تعداد ساعت روز و ساعت برگزاری پیشنیاز معرفی دوره
دوره های سخت افزار، شبکه و مفاهیم امنیت شامل A+ Network+ Security+ CompTIA دوره حضوری/ آنلاین +Network 30 ساعت روزهای دوشنبه 16:30 الی 20:30 +A دوره حضوری/ آنلاین +Network
دوره های سخت افزار، شبکه و مفاهیم امنیت شامل A+ Network+ Security+ CompTIA دوره آنلاین +Network 30 ساعت روزهای پنجشنبه 14 الی 19 A+ دوره آنلاین +Network
دوره های سخت افزار، شبکه و مفاهیم امنیت شامل A+ Network+ Security+ CompTIA دوره حضوری/ آنلاین +Network 30 ساعت روزهای یکشنبه و سه شنبه 16:30الی 20:30 - دوره حضوری/ آنلاین +Network
دوره های سخت افزار، شبکه و مفاهیم امنیت شامل A+ Network+ Security+ CompTIA دوره حضوری A+ Essentials and IT Technician 40 ساعت روزهای چهارشنبه 9 الی 13 مبانی IT، Windows دوره حضوری A+ Essentials and IT Technician
دوره های سخت افزار، شبکه و مفاهیم امنیت شامل A+ Network+ Security+ CompTIA دوره حضوری/ آنلاین +Security 30 ساعت روزهای جمعه 18 الی 21 Network+ دوره حضوری/ آنلاین +Security
دوره های امنیت در فناوری اطلاعات و ارتباطات (افتا) Security Courses دوره آنلاین Certified Ethical Hacking V.12 (CEH) 40 ساعت روزهای یکشنبه 16:30 الی 20:30 دوره +Network دوره آنلاین Certified Ethical Hacking V.12 (CEH)
دوره های امنیت در فناوری اطلاعات و ارتباطات (افتا) Security Courses دوره آنلاین مرکز عملیات امنیت (SOC) 120 ساعت روزهای پنجشنبه 14 الی 18 Network+ دوره آنلاین مرکز عملیات امنیت (SOC)
دوره های امنیت در فناوری اطلاعات و ارتباطات (افتا) Security Courses دوره آنلاین CISSP 30 ساعت روزهای پنجشنبه 9 الی 13 - دوره آنلاین CISSP
دوره های امنیت در فناوری اطلاعات و ارتباطات (افتا) Security Courses دوره آنلاین For 500 Windows Forensics 30 ساعت روزهای پنجشنبه 9 الی 13 آشنایی با CHFI, CEH دوره آنلاین For 500 Windows Forensics
دوره های مهندسی شبکه مایکروسافت (MCSA 2019, MCSE 2019) دوره حضوری/ آنلاین MCSA: Windows 10 and Windows Server 2022 180 ساعت روزهای چهارشنبه 16:30 الی 20:30 +Network دوره حضوری/ آنلاین MCSA: Windows 10 and Windows Server 2022
دوره های مهندسی شبکه مایکروسافت (MCSA 2019, MCSE 2019) دوره حضوری/ آنلاین MCSA: Windows 10 and Windows Server 2022 180 ساعت روزهای جمعه 08:30 الی 13:30 Network+ دوره حضوری/ آنلاین MCSA: Windows 10 and Windows Server 2022
دوره های مهندسی شبکه مایکروسافت (MCSA 2019, MCSE 2019) دوره آنلاین Microsoft Exchange Server 2019 50 ساعت روزهای پنجشنبه 8:30 الی 12:30 MCSA دوره آنلاین Microsoft Exchange Server 2019
دوره های آموزشی مدیریت شبکه های لینوکس (LPIC Courses) دوره حضوری/ آنلاین LPIC1 - Linux Fundamentals & Basic Administration 50 ساعت روزهای جمعه 14 الی 18 آشنایی با شبکه های کامپیوتری و یک سیستم عامل شبکه دوره حضوری/ آنلاین LPIC1 - Linux Fundamentals & Basic Administration
دوره های آموزشی مدیریت شبکه های لینوکس (LPIC Courses) دوره حضوری/ آنلاین Linux Advanced Administration LPIC2 50 ساعت روزهای جمعه 8:30 الی 13:30 LPIC1 دوره حضوری/ آنلاین Linux Advanced Administration LPIC2
دوره های توسعه محصول به روش چابک و ناب دوره حضوری/ آنلاین دواپس DevOps Administration Pack 120 ساعت روزهای پنجشنبه 8:30 الی 13:30 Network+ دوره حضوری/ آنلاین دواپس DevOps Administration Pack
دوره های توسعه محصول به روش چابک و ناب دوره آنلاین دواپس DevOps Administration Pack 120 ساعت روزهای جمعه 8:30 الی 13:30 Network+ دوره آنلاین دواپس DevOps Administration Pack
دوره های توسعه محصول به روش چابک و ناب دوره آنلاین AWS Cloud Practitioner Essentials 48 ساعت روزهای دوشنبه 16:30 الی 20:30 LPIC-1 ، Network+ ، DevOps دوره آنلاین AWS Cloud Practitioner Essentials
دوره های آموزشی طراحی دیتاسنتر (Data Center Design) دوره آنلاین CDCP (کارشناس حرفه ای مرکز داده) 16 ساعت روزهای یکشنبه 17:30 الی 20:30 آشنایی با مفاهیم دیتاسنترها دوره آنلاین CDCP (کارشناس حرفه ای مرکز داده)
دوره های (Fortinet (NSE 4-5-6 دوره آنلاین Fortinet NSE 4 32 ساعت روزهای پنجشنبه ساعت 9 الی 13 آشنایی با شبکه و امنیت دوره آنلاین Fortinet NSE 4
دوره های آموزشی میکروتیک MikroTik دوره آنلاین میکروتیک MTCNA 24 ساعت روزهای جمعه 14 الی 18 Network+ دوره آنلاین میکروتیک MTCNA