زمان بندی کلاس ها

گروه درس نام درس تعداد ساعت روز و ساعت برگزاری پیشنیاز معرفی دوره
دوره های سخت افزار، شبکه و مفاهیم امنیت شامل A+ Network+ Security+ CompTIA دوره حضوری/ آنلاین +Network 30 ساعت روزهای پنجشنبه 8:30 الی 13:30 A+ دوره حضوری/ آنلاین +Network
دوره های سخت افزار، شبکه و مفاهیم امنیت شامل A+ Network+ Security+ CompTIA دوره حضوری/ آنلاین +Security 30 ساعت روزهای پنجشنبه 14 الی 19 Network+ دوره حضوری/ آنلاین +Security
دوره های امنیت در فناوری اطلاعات و ارتباطات (افتا) Security Courses دوره حضوری/ آنلاین SANS SEC504: Hacker Tools, Techniques, Exploits, and Incident Handling 40 ساعت روزهای پنجشنبه 14 الی 19 دوره SANS SEC301 دوره حضوری/ آنلاین SANS SEC504: Hacker Tools, Techniques, Exploits, and Incident Handling
دوره های امنیت در فناوری اطلاعات و ارتباطات (افتا) Security Courses دوره حضوری/ آنلاین CEH + PWK Pack (پکیج CEH و تست نفوذ با کالی لینوکس) 60 ساعت روزهای شنبه و چهارشنبه 16:30 الی 20:30 دوره +Network دوره حضوری/ آنلاین CEH + PWK Pack (پکیج CEH و تست نفوذ با کالی لینوکس)
دوره های مهندسی شبکه مایکروسافت (MCITP, MCSA 2016, MCSE 2016) دوره حضوری/ آنلاین MCSA: Windows 10 and Windows Server 2019 180 ساعت روزهای یکشنبه و سه شنبه 17:30 الی 20:30 +Network دوره حضوری/ آنلاین MCSA: Windows 10 and Windows Server 2019
دوره های آموزشی مدیریت شبکه های لینوکس (LPIC Courses) دوره حضوری/ آنلاین LPIC1 - Linux Fundamentals & Basic Administration 50 ساعت روزهای جمعه 14 الی 18 آشنایی با شبکه های کامپیوتری و یک سیستم عامل شبکه دوره حضوری/ آنلاین LPIC1 - Linux Fundamentals & Basic Administration
دوره های توسعه محصول به روش چابک و ناب دوره آنلاین (لایو) دواپس DevOps Administration Pack 120 ساعت روزهای دوشنبه 16:30 الی 20:30 Network+ دوره آنلاین (لایو) دواپس DevOps Administration Pack
دوره های (Fortinet (NSE 4-5-6 دوره آنلاین (لایو) Fortinet NSE 4 32 ساعت روزهای جمعه ساعت 14 الی 19 آشنایی با شبکه و امنیت دوره آنلاین (لایو) Fortinet NSE 4
آموزش HPE اچ پی ای (HPE Courses) دوره حضوری/ آنلاین Building HPE Hybrid IT Solutions 24 ساعت روزهای یکشنبه 16:30 الی 20:30 Network+ دوره حضوری/ آنلاین Building HPE Hybrid IT Solutions
دوره های آموزشی میکروتیک MikroTik دوره آنلاین (لایو) میکروتیک MTCNA 24 ساعت روزهای جمعه 14 الی 18 Network+ دوره آنلاین (لایو) میکروتیک MTCNA
دوره های آموزشی میکروتیک MikroTik دوره آنلاین (لایو) میکروتیک MTCRE 16 ساعت روزهای جمعه 9 الی 13 MTCNA دوره آنلاین (لایو) میکروتیک MTCRE
دوره های آموزشی میکروتیک MikroTik دوره آنلاین (لایو) میکروتیک MTCSE 16 ساعت روزهای دوشنبه 16:30 الی 20:30 MTCNA دوره آنلاین (لایو) میکروتیک MTCSE
دوره های آموزشی میکروتیک MikroTik دوره آنلاین (لایو) میکروتیک MTCWE 16 ساعت روزهای چهارشنبه 17:30 الی 20:30 دوره MTCNA دوره آنلاین (لایو) میکروتیک MTCWE
دوره های برنامه نویسی وب Win Apps سی شارپ C# (آموزش C#، آموزش ADO.NET) دوره حضوری/ آنلاین برنامه نویسی Programming in C#1 - Windows Forms 40 ساعت روزهای یکشنبه و سه شنبه 16:30 الی 20:30 MS .NET Fundamentals دوره حضوری/ آنلاین برنامه نویسی Programming in C#1 - Windows Forms
دوره های مهندسی شبکه سیسکو (CISCO) شامل CCNA و CCNP و CCIE دوره حضوری/ آنلاین CCNA 70 ساعت روزهای جمعه 8:30 الی 13:30 Network+ دوره حضوری/ آنلاین CCNA
دوره های مهندسی شبکه سیسکو (CISCO) شامل CCNA و CCNP و CCIE دوره حضوری/ آنلاین CCNA 70 ساعت روزهای یکشنبه و سه شنبه 16:30 الی 20:30 Network+ دوره حضوری/ آنلاین CCNA
دوره های مهندسی شبکه سیسکو (CISCO) شامل CCNA و CCNP و CCIE دوره حضوری/ آنلاین Cisco DevNET Associate 50 ساعت روزهای شنبه 16:30 الی 20:30 دوره CCNA دوره حضوری/ آنلاین Cisco DevNET Associate
دوره های مهندسی شبکه سیسکو (CISCO) شامل CCNA و CCNP و CCIE دوره حضوری/ آنلاین CCNP Enterprise ENCOR 52 ساعت روزهای یکشنبه و سه شنبه 16:30 الی 20:30 CCNA دوره حضوری/ آنلاین CCNP Enterprise ENCOR
دوره های مهندسی شبکه سیسکو (CISCO) شامل CCNA و CCNP و CCIE دوره حضوری/ آنلاین CCNP Enterprise Pack 120 ساعت روزهای جمعه 8:30 الی 13:30 CCNA دوره حضوری/ آنلاین CCNP Enterprise Pack
دوره های مهندسی شبکه سیسکو (CISCO) شامل CCNA و CCNP و CCIE دوره حضوری/ آنلاین CCIE Enterprise Infrastructure - v1.0 100 ساعت روزهای پنجشنبه 8:30 الی 13:30 CCNP Pack دوره حضوری/ آنلاین CCIE Enterprise Infrastructure - v1.0