زمان بندی کلاس ها

گروه درس نام درس تعداد ساعت روز و ساعت برگزاری پیشنیاز معرفی دوره
دوره های برنامه نویسی وب Web Apps (آموزش Web Development Fundamentals, PHP, HTML5, MVC 5) دوره آنلاین ASP.NET Core 6 and Angular 14 with Material 45 ساعت روزهای سه شنبه 17:30 الی 20:30 Programming C# 1, آشنایی با HTML & CSS دوره آنلاین ASP.NET Core 6 and Angular 14 with Material
دوره های برنامه نویسی وب Web Apps (آموزش Web Development Fundamentals, PHP, HTML5, MVC 5) دوره آنلاین ASP.NET Core 6.0, Web API, EF and Blazor with Material 45 ساعت روزهای یکشنبه 17:30 الی 20:30 گذراندن دوره های Programming In C# (1) و Web Fundamental یا تسلط به مطالب دوره های مذکور دوره آنلاین ASP.NET Core 6.0, Web API, EF and Blazor with Material
دوره های آموزشی جاوا (Java Workshop & Java SE8 & Java EE7) دوره آنلاین مقدماتی و پیشرفته جاوا 11 48 ساعت روزهای پنجشنبه 15 الی 19 حداقل یک سال تجربه برنامه نویسی ترجیحاً زبان C# ، آشنایی با مفاهیم بانک اطلاعات رابطه ای ،آشنایی با مفاهیم پایه ی وب و HTML دوره آنلاین مقدماتی و پیشرفته جاوا 11
دوره های آموزشی جاوا (Java Workshop & Java SE8 & Java EE7) دوره آنلاین Spring and Hibernate Frameworks 24 ساعت روزهای جمعه 14 الی 18 آشنایی با JSE و JEE دوره آنلاین Spring and Hibernate Frameworks
دوره های آموزشی جاوا (Java Workshop & Java SE8 & Java EE7) دوره آنلاین Spring Cloud (JAVA Cloud-Native Applications) 24 ساعت روزهای پنجشنبه 15 الی 19 java, Spring Framework 5 , Spring Boot دوره آنلاین Spring Cloud (JAVA Cloud-Native Applications)
دوره های آموزشی طراحی سایت (دوره جامع طراحی سایت) دوره آنلاین طراحی سایت HTML CSS VSCode JavaScript jQuery 90 ساعت روزهای چهارشنبه 8:30 الی 13:30 ICDL و یا دانش معادل دوره آنلاین طراحی سایت HTML CSS VSCode JavaScript jQuery
دوره های آموزشی طراحی سایت (دوره جامع طراحی سایت) دوره آنلاین جامع طراحی سایت HTML CSS VSCode JavaScript jQuery 90 ساعت روزهای جمعه 14 الی 18 ICDL دوره آنلاین جامع طراحی سایت HTML CSS VSCode JavaScript jQuery
دوره های آموزشی طراحی سایت (دوره جامع طراحی سایت) دوره حضوری/ آنلاین جامع طراحی سایت HTML CSS VSCode JavaScript jQuery 90 ساعت روزهای شنبه و دوشنبه 16:30 الی 20:30 ICDL و یا دانش معادل دوره حضوری/ آنلاین جامع طراحی سایت HTML CSS VSCode JavaScript jQuery
دوره های برنامه نویسی پایتون (Python، Django، Data Science) دوره آنلاین برنامه نویسی با پایتون Python 40 ساعت روزهای پنجشنبه 9 الی 13 آشنایی با مفاهیم برنامه نویسی دوره آنلاین برنامه نویسی با پایتون Python
دوره های برنامه نویسی پایتون (Python، Django، Data Science) دوره آنلاین برنامه نویسی با پایتون Python 40 ساعت روزهای شنبه 16:30 الی 20:30 آشنایی با مفاهیم برنامه نویسی دوره آنلاین برنامه نویسی با پایتون Python
دوره های برنامه نویسی پایتون (Python، Django، Data Science) دوره حضوری برنامه نویسی با پایتون Python 40 ساعت روزهای شنبه 16 الی 20 آشنایی با مفاهیم برنامه نویسی دوره حضوری برنامه نویسی با پایتون Python
دوره های برنامه نویسی پایتون (Python، Django، Data Science) دوره حضوری Data Science with Python 40 ساعت روزهای دوشنبه 16 الی 20 برنامه نویسی با پایتون دوره حضوری Data Science with Python
دوره های برنامه نویسی پایتون (Python، Django، Data Science) دوره حضوری Python Web Development with Django 40 ساعت روزهای یکشنبه 16 الی 20 زبان پایتون دوره حضوری Python Web Development with Django
دوره های برنامه نویسی پایتون (Python، Django، Data Science) دوره حضوری برنامه نویسی پایتون پیشرفته Advanced Python 40 روزهای سه شنبه 16 الی 20 پایتون دوره حضوری برنامه نویسی پایتون پیشرفته Advanced Python
دوره های برنامه نویسی موبایل (Android, iOS برنامه نویسی اندروید) دوره آنلاین Android Application Development برنامه نویسی اندروید 30 ساعت روزهای جمعه 9 الی 13 Java Fundamentals for Android Development دوره آنلاین Android Application Development برنامه نویسی اندروید
دوره های آموزشی مدیریت فاوا (IT Management) مانند BABOK BPMN ITIL COBIT BPMS PMBOK Fintech Blockchain Gamification و معماری سازمانی دوره آنلاین ITIL Foundation v.4 20 ساعت روزهای دوشنبه 13 الی 16 آشنایی کلی با مفاهیم خدمات IT دوره آنلاین ITIL Foundation v.4
دوره های آموزشی مدیریت فاوا (IT Management) مانند BABOK BPMN ITIL COBIT BPMS PMBOK Fintech Blockchain Gamification و معماری سازمانی دوره آنلاین اصول مدیریت پروژه بر اساس 7 PMBOK 40 ساعت روزهای دوشنبه 16:30 الی 20:30 مدیران پروژه و یا کارشناسان ارشد برنامه ریزی دوره آنلاین اصول مدیریت پروژه بر اساس 7 PMBOK
دوره های آموزشی مدیریت فاوا (IT Management) مانند BABOK BPMN ITIL COBIT BPMS PMBOK Fintech Blockchain Gamification و معماری سازمانی دوره آنلاین تحلیل کسب و کار بر اساس BABOK 32 ساعت روزهای شنبه 9:30 الی 12:30 - دوره آنلاین تحلیل کسب و کار بر اساس BABOK
دوره های امنیت در فناوری اطلاعات و ارتباطات (افتا) Security Courses دوره آنلاین بلاک چین BlockChain 20 ساعت روزهای جمعه 14 الی 18 - دوره آنلاین بلاک چین BlockChain
دوره های امنیت در فناوری اطلاعات و ارتباطات (افتا) Security Courses دوره آنلاین ISMS، تشریح الزامات و استاندارد سیستم مدیریت امنیت اطلاعات و ممیزی داخلی ISO 27001:2013 24 ساعت روزهای چهارشنبه 17:30 الی 20:30 - دوره آنلاین ISMS، تشریح الزامات و استاندارد سیستم مدیریت امنیت اطلاعات و ممیزی داخلی ISO 27001:2013