دوره های برنامه نویسی پایتون (Python، Django، Data Science)

نام درس تعداد ساعت پیشنیاز معرفی دوره

دوره آنلاین برنامه نویسی با پایتون Python

برای مشاهده سرفصل دوره آنلاین برنامه نویسی با پایتون Python کلیک نمایید
40 ساعت آشنایی با مفاهیم برنامه نویسی دوره آنلاین برنامه نویسی با پایتون Python

دوره حضوری برنامه نویسی با پایتون Python

برای مشاهده سرفصل دوره برنامه نویسی با پایتون Python کلیک نمایید.
40 ساعت آشنایی با مفاهیم برنامه نویسی دوره حضوری برنامه نویسی با پایتون Python

دوره حضوری Data Science with Python

برای مشاهده سرفصل دوره Data Science with Python کلیک نمایید
40 ساعت برنامه نویسی با پایتون دوره حضوری Data Science with Python

دوره حضوری Deep learning with Python

برای مشاهده سرفصل دوره Deep learning  with Python کلیک نمایید
40 ساعت برنامه نویسی با پایتون، شناخت دقیق Neural Network، آشنایی با Numpy و Scikit، پیش زمینه ریاضی دروس آمار و احتمال و جبر خطی دوره حضوری Deep learning with Python

دوره حضوری Data Structures and Algorithms with Python

برای مشاهده سرفصل دوره Data Structures and Algorithms with Python کلیک نمایید
40 ساعت تسلط بر زبان Python دوره حضوری Data Structures and Algorithms with Python

دوره حضوری Python Web Development with Django

برای مشاهده سرفصل دوره Python Web Development with Django کلیک نمایید
40 ساعت زبان پایتون دوره حضوری Python Web Development with Django