دوره آنلاین بررسی معماری فنی بانکداری دیجیتال

دوره آنلاین بررسی معماری فنی بانکداری دیجیتال

نام دوره:

دوره آنلاین بررسی معماری فنی بانکداری دیجیتال

مدت دوره:

24 ساعت

مخاطبین دوره:

مدیران فناوری اطلاعات و کارشناسان فنی بانک ها و شرکت های فعال در حوزه ارائه سرویس های بانکی و مالی

اهداف دوره:

در سال های اخیر در کشورمان دوره ها و سمینارهای متعددی در زمینه معرفی بانکداری دیجیتال و الزامات آن ارائه شده است اما همواره معماری فنی مطلوب و بهینه برای بانکداری دیجیتال مورد سوال بوده است. بعنوان مثال سوال های زیر در این حوزه مطرح می شود:
• نئوبانک های مطرح در دنیا از چه معماری و الزامات فنی استفاده نموده اند؟
• تلکوبانک ها چه معماری فنی و الزاماتی را نیاز دارند؟
• نمونه های معماری فنی در زمینه بانکداری دیجیتال کدامند؟
• مفهوم Banking as a Service و الزامات معماری فنی آن چیست؟
در دوره "بررسی معماری فنی بانکداری دیجیتال" با تکیه و رجوع به منابع معتبر و تجربیات موفق در دنیا، به سوال های بالا پاسخ داده می شود.

سرفصل دوره:

  • Architectural concepts of Digital Banking
  • Front Office Vs. Back Office Vs. Core Business Layer and Middleware
  • Open Banking Architecture
    • Open API Approach
  • API Led Connectivity Architectural and Design Patterns
  • Identity and Access Management Architecture
    • Customer IAM
    • Enterprise IAM
  • Analytics Platform:
    • API Analytics
    • Customer behavior Analytics
  • Customer Experience Platform:
    • OMNI Channel and Customer Engagement Architecture
    • Customer Data and Insight Management
    • Customer Experience Analytics
    • Customer Fulfillment and Service Management
    • Customer Journey and Order Orchestration Engine
  • Digital Banking Integration Architecture
    • Middleware and Integration Solution
    • Micro Services integration and Micro Integration Gateways
    • Service Mesh
    • Data Streaming Integrator Solution
  • Micro services Architecture for Modern Digital Platforms
  • Digital Banks Vs Challenger Banks, Neo Banks Vs Open Banks
  • Neo and Challenger Banks Solution Architecture
    • Main functionality
    • KYC
    • Security
    • Integration Approach
  • Embedded Banking Vs. Banking as a Service Solutions
  • Banking as a Service Solution Architecture
  • Digital Banking Architecture Case Studyجزئیات سرفصل آموزشی دوره آنلاین بررسی معماری فنی بانکداری دیجیتال را از طریق لینک زیر دریافت کنید:


سرفصل دوره سماتک