دوره حضوری Python Web Development with Django

دوره حضوری Python Web Development with Django

خلاصه دوره Python Web Development with Django :

یکی از کاربردهای فراگیر زبان پایتون، حوزه ی توسعه ی وب است. کتابخانه های متعددی برای توسعه ی وب و مباحث مربوطه در این زبان وجود دارد. Django یک فریمورک وب در زبان پایتون است که بازار کار خوبی نیز در ایران دارد. در این کلاس، بحث های مختلف این فریمورک بررسی خواهد شد.


مدت دوره Python Web Development with Django:

40 ساعت


پيشنياز دوره Python Web Development with Django:

زبان پایتون


مخاطب دوره Python Web Development with Django:

برنامه نویس های پایتون که علاقمند به حوزه ی وب هستند


اهداف دوره Python Web Development with Django:

در انتهای اين دوره دانشجويان قادر خواهند بود:
از Django در برای برنامه نویسی وب استفاده کنند.


سرفصل دوره دوره Python Web Development with Django:

• Django Framework and Model-View-Template Model
• request/response cycle
• ORM and Template engine
• Django Model and Field types
• ForeignKey, OneToOne, ManyToMany types
• Review HTML: Table, Form, …
• CRUD: Retrieve, Save, Update, and Delete data
• Forms
• Signup, login with Django User model
• File Uploads
• Class-based views
• Django queries
• Using MySQL in Django
• Using Apache Web server with Django
• Caching
• Session
• Admin site
• Developing REST api with Django RESTجزئیات سرفصل آموزشی دوره Python Web Development with Django را از طریق لینک زیر دریافت کنید:


سرفصل دوره سماتک