دوره حضوری CCIE Enterprise Infrastructure

دوره حضوری  CCIE Enterprise Infrastructure

دوره آموزشی CCIE، دوره ای است برای متخصصان شبکه که می بایست پس از دوره CCNP برگزار شود. زمان برگزاری دوره آموزشی CCIE هشتاد ساعت می باشد. تعداد مهندسان شبکه ای که دوره آموزشی CCIE را می گذرانند و مدرک CCIE دارند، بسیار محدود می باشد، لذا دستمزد چنین متخصصانی در دنیا مبلغ قابل توجهی است. بنا به گزارش indeed.com (که سایت بسیار معتبری برای یافتن شغل در سراسر دنیاست) حقوق سالیانه یک متخصص شبکه دارای مدرک CCIE به طور متوسط سالیانه 147 هزار دلار در نیویرک است. این در حالی است که یک کارشناس شبکه دارای مدرک CCNA حقوقی معادل 107 هزار دلار دارد. بنابراین برای کسانی که مدرک CCNA دارند، ارزشمند خواهد بود با شرکت در دوره آموزشی CCIE زمینه یادگیری و اخذ گواهینامه بین المللی CCIE را فراهم کنند تا دستمزد دریافتی آنها 1.5 برابر شود.

جزئیات سرفصل آموزشی دوره حضوری CCIE Enterprise Infrastructure - v1.0 را از طریق لینک زیر دریافت کنید:


سرفصل دوره سماتک