بوت کمپ آنلاین نوروزی مدیریت پروژه بر اساس PMBOK7

 بوت کمپ آنلاین نوروزی مدیریت پروژه بر اساس  PMBOK7

خلاصه بوت کمپ PMBOK :

دوره مدیریت پروژه به گونه اي طراحی شده است که نیاز همه جانبه پروژه ها را به یک نیروي متخصص درزمینه مدیریت پروژه برآورده نماید و فردي را درزمینه مدیریت پروژه تربیت نماید که بتواند یک پروژه را به خوبی در مراحل مختلف پروژه، مدیریت و اجرا نماید.


مدت بوت کمپ PMBOK:

32 ساعت

پیش نیاز بوت کمپ PMBOK:

آشنایی کلی با مراحل اجرایی یک پروژه

مخاطب بوت کمپ PMBOK:

کارشناسان و مدیران پروژه

اهداف بوت کمپ PMBOK:

هدف این دوره آموزشی ، ارتقا شایستگی هاي دانشی ، عملکردي و فردي افراد در حوزه مدیریت پروژه و تربیت کارشناسان و مدیران پروژه براساس استانداردهاي معتبر جهانی ، جهت مدیریت یک پروژه واقعی است .


سرفصل بوت کمپ PMBOK:

1. معرفی مدیریت پروژه و استانداردPMBOK - بررسی رابطه PMBOK و BABOK
2. مراحل و فرآیندهای مدیریت پروژه و جایگاه چرخه عمر پروژه
3. مدیریت محدوده پروژه- Project Scope Management
4. مدریت برنامه زمانبندی پروژه- Project Schedule Management
5. مدیریت هزینه پروژه- Project Cost Management
6. مدیریت کیفیت پروژه- Project Quality Management
7. مدیریت تدارکات پروژه- Project Procurement Management
8. مدیریت منابع پروژه- Project Resource Management
9. مدیریت ارتباطات پروژه- Project Communication Management
10. مدیریت ریسک پروژه- Project Risk Management
11. مدیریت ذینفعان پروژه- Project Stakeholder Management
12. مدیریت یکپارچگی پروژه- Project Integration Management
13. مروری بر مدیریت پروژه ها به شکل Agile


برای مشاهده سرفصل اصول مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK 7.0 کلیک کنید


دوره PMBOK بر اساس استاندارد PMBOK از مجموعه PMI تدریس می شود. برای ثبت نام در این دوره روی دکمه ثبت نام آنلاین کلیک نمایید: