دوره حضوری Python Backend Development with Django

دوره حضوری Python Backend Development with Django

خلاصه دوره:

یکی از کاربردهای فراگیر زبان پایتون، حوزه ی توسعه ی وب است. کتابخانه های متعددی برای توسعه ی وب و مباحث مربوطه در این زبان وجود دارد. Django یک فریمورک وب در زبان پایتون است که بازار کار خوبی نیز در ایران دارد . در این کلاس، بحث های مختلف این فریمورک بررسی خواهد شد.


مدت دوره Python Web Development with Django:

40ساعت


پيشنياز دوره Python Web Development with Django:

برنامه نویسی با Python و تجربه کار با یک دیتابیس


مخاطب دوره پایتون:

برنامه نویسان پایتون علاقمند به حوزه ی وب


اهداف دوره Python Web Development with Django:

در انتهای اين دوره دانشجويان قادر خواهند بود:
از Django در سطح پیشرفته برای برنامه نویسی وب استفاده کنند.


سرفصل دوره دوره Python Web Development with Django:

1. Form scratch
• Overview
• Installation
2. Models
• Field types
• Migrations
• Managers
• Forms
3. Views
• View functions
• Request/response objects
• URL dispatcher
• View decorators
• File Uploads
• Generic views
• Transactions
4. Making queries to models
• QuerySet
• Raw SQL
• Aggregation
• Search
5. Templates
• Template language overview
• HTML overview
6. Database management with MySQL
• Install MySQL and Workbench
• Review SQL
• CRUD in MySQL
7. Security in Django
• Cross site scripting (XSS) protection
• Cross site request forgery (CSRF) protection
• SQL injection protection
• Clickjacking protection
• Session security
• User-uploaded content
8. Advanced
• Tracking code errors by email
• Authentication
• Caching
• Logging
• Sending emails
• Sessions
• Static files
• Admin site
• Testing
• Signals
• Django REST
• Performance and optimization
• Django settings

جزئیات سرفصل آموزشی دوره Python Web Development with Django را از طریق لینک زیر دریافت کنید:


سرفصل دوره سماتک