دوره آنلاین (لایو) Oracle Data Warehouse Pack

دوره آنلاین (لایو) Oracle Data Warehouse Pack

(Oracle Data warehouse Fundamentals + Oracle Data Integrator Student Guide 1,2)


نام دوره : Oracle Data warehouse Fundamentals

مدت دوره:

16 ساعت

آنچه شما یاد خواهید گرفت:

در این دوره، دانشجویان مفاهیم اولیه انبار داده را می آموزند و با موارد مربوط به برنامه ریزی ، طراحی ، ساخت ، جمع آوری و نگهداری یک انبار داده موفق آشنا خواهند شد و همچنین اصول اولیه معماری پارتیشن بندی پایگاه داده اوراکل را یادگرفته و مزایای پارتیشن بندی را می شناسند . مزایای عملیات موازی را بررسی کرده تا زمان پاسخگویی برای عملیات فشرده را کاهش دهند و همچنین عملیات واکشی، انتقال و بارگذاری داده به یک انباره داده پایگاه داده اوراکل (فاز های ETL) را می آموزند. اصول اولیه در مورد مزایای استفاده از materialized view اوراکل را برای بهبود عملکرد انبار داده ها را آموخته و همچنین در سطح بالا یاد می گیرند که چگونه بازنویسی کوئری می تواند عملکرد کوئری را بهبود بخشد ، در ادامه دانشجویان OLAP و Data Mining را بررسی می کنند و برخی از مفاهیم پیاده سازی انبار داده را شناسایی می کنند و به طور خلاصه از برخی از ابزارهای موجود انباره داده مانند Oracle Warehouse Builder، Analytical Workspace Manager و Oracle Application Express استفاده می کنند.


دانشجویان بعد از پایان این دوره یاد می گیرید:

- اصطلاحات و مفاهیم پایه ی انبار داده را توضیح دهید
- فناوری و برخی از ابزارهای اوراکل برای پیاده سازی یک انبار داده موفق شناسایی کنید
- روش ها و ابزارهای استخراج، تبدیل و بارگیری داده ها توصیف کنید
- برخی از ابزارها برای دسترسی و تجزیه و تحلیل داده های انباره داده شناسایی کنید
- مزایای پارتیشن بندی، عملیات موازی، materialized views و بازنویسی کوئری در یک انبار داده را توصیف کنید
- پیاده سازی و مسائل سازمانی در مورد پروژه انبار داده را توضیح دهید


مخاطبین:

- توسعه دهندگان نرم افزار
- مهندس پشتیبانی
- توسعه دهنده انبار داده
- اجرای عملیاتی
- مدیر انبار داده
- تحلیلگر انبار داده
- توسعه دهنده
- مدیر پروژه


اهداف دوره:

- تعریف اصطلاحات و توضیح مفاهیم پایه انبار داده
- توصیف روش ها و ابزارهای استخراج، تبدیل و لود داده ها
- شناسایی برخی از ابزارها برای دسترسی و تجزیه و تحلیل داده انبارداده
- شناسایی فناوری و برخی از ابزارهای اوراکل برای پیاده سازی یک انبار داده موفق
- تعریف هدف پشتیبانی تصمیم گیری و هدف نهایی یک انبار داده
- توصیف مزایای پارتیشن بندی، عملیات موازی، materialized view و بازنویسی کوئری در یک انبار داده
- توضیح پیاده سازی و مسائل سازمانی در مورد پروژه انبار داده
- استفاده از materialized view و بازنویسی کوئری برای بهبود عملکرد انبارداده
- توسعه آشنایی با برخی از فناوری مورد نیاز برای پیاده سازی یک انبار داده


نام دوره : Oracle Data Integrator Student Guide 1,2

مدت دوره:

44 ساعت

آنچه شما یاد خواهید گرفت:

Oracle Data Integrator یک پلت فرم جامع یکپارچه سازی داده است که تمام نیازهای یکپارچه سازی داده را با حجم و کارایی بالا با استفاده از فرایندهای یکپارچه سازی انجام می‌دهد Oracle Data Integrator برای تیدیل و بارگذاری داده ها از موتورهای RDBMS متفاوتی استفاده می کند و می‌تواند به عنوان ابزار پیاده سازی ETL به منظور طراحی و پیاده سازی انباره داده مورد استفاده قرار گیرد.


دانشجویان بعد از پایان این دوره یاد می گیرید:

- از Oracle Data Integrator برای انجام تیدیل داده ها در میان پلت فرم های مختلف استفاده کنید
- از نقشه های ODI ، روش ها و بسته ها برای انجام انجام تبدیلات داده ELTطراحی کنید
- مدیریت منابع ODI و تنظیم امنیت در ODI را انجام دهید
- یکپارچه سازی داده ها و تبدیل در میان پلت فرم های مختلف را انجام دهید
- از رابط گرافیکی ODIبرای تعریف رویه ها ، بسته ها و کارهای ELT استفاده کنید.
- یک محیط امن و چند کاربره ODI را تنظیم و نگهداری کنید
- با استفاده از ODI پیاده سازی CDC را انجام دهید


مخاطبین:

- تحلیلگران کسب و کار
- مدلسازان داده
- مدیر انبار داده
- مدیران پایگاه داده
- مشاور فنی


اهداف دوره:

- توصیف مفاهیم مدل ODI
- توصیف معماری Oracle Data Integrator 12c
- کاربرد مفاهیم توپولوژی ODI برای ادغام داده ها
- طراحی نقشه های ODI، روش ها ، بسته ها و برنامه های بار برای تبدیل داده ELT
- جستجو، رسیدگی داده و اعمال کیفیت داده با ODI
- مدیریت منابع ODI و تنظیم امنیت با ODI
- پیاده سازی CDC با ODI


جزئیات سرفصل آموزشی دوره Oracle Data Warehouse Pack را از طریق لینک زیر دریافت کنید:


سرفصل دوره سماتک