دوره MS .NET Fundamentals آموزش برنامه نویسی مقدماتی C#

دوره MS .NET Fundamentals آموزش برنامه نویسی مقدماتی C#

برای فراگیری برنامه نویسی سی شارپ C# می بایست در اولین دوره پیشنهادی مایکروسافت با عنوان دوره MS .NET Fundamentals آموزش برنامه نویسی مقدماتی C# شرکت نمایید. دوره های آموزشی برنامه نویسی در سماتک بر اساس استانداردهای مایکروسافت برنامه ریزی و تدوین شده اند. دوره آموزشی سی شارپ مذکور اولین دوره برای آموزش برنامه نویسی از نظر مایکروسافت است.
خلاصه :

این دوره یک دوره علمی/کاربردی بوده که دانش و مهارت مورد نیاز جهت برنامه نویسی در محیط دات نت را برای فراگیران فراهم می نماید. تمرکز دوره روی مطالبی از قبیل واسط های  کاربری، ساختار برنامه، گرامر زبان و جزئیات پیاده سازی برنامه ها خواهد بود. این دوره نقطه ورود برای کلیه کسانی است که قصد دارند در سایر دوره های دات نت شرکت نمایند. 

اهداف دوره: 
در انتهای دوره فراگیران قادر خواهند بود:
1.    برنامه های ساده و ویژال را در محیط دات نت ایجاد نمایند.
2.    فرم ها و کنترل ها را در ایجاد واسط های کاربری بکارگیرند.
3.    متغیرها و آرایه ها را تعریف و استفاده نمایند.
4.    توابع، و زیر برنامه ها را ایجاد و بکارگیرند و با توابع آماده آشنا شوند.
5.    به کمک جملات شرطی ساختارهای تصمیم گیری و حلقه ای را پیاده سازی نمایند.
6.    فرم ایجاد کرده و با کنترل های واسط کاربر آشنا شوند.
7.    به کمک منوها، نوار وضعیت، و نوار ابزار کیفیت واسط کاربری را ارتقاء دهند.
مطالب این دوره با توجه به نیاز بازار کار در واحد تحقیق و توسعه تدوین شده است.

برای مشاهده سرفصل MS .NET Fundamentals کلیک کنید