دوره های مهندسی شبکه سیسکو (CISCO) شامل CCNA و CCNP و CCIE

نام درس تعداد ساعت پیشنیاز معرفی دوره

دوره حضوری/ آنلاین CCNA

برای مشاهده سرفصل دوره CCNA-New کلیک کنید
70 ساعت Network+ دوره حضوری/ آنلاین CCNA

دوره حضوری/ آنلاین CCNA

برای مشاهده سرفصل دوره CCNA-New کلیک کنید
70 ساعت Network+ دوره حضوری/ آنلاین CCNA

دوره حضوری/ آنلاین Cisco DevNET Associate

برای مشاهده سرفصل دوره Cisco DevNET Associate کلیک کنید
50 ساعت دوره CCNA دوره حضوری/ آنلاین Cisco DevNET Associate

دوره حضوری/ آنلاین CCNP Enterprise ENCOR

برای مشاهده سرفصل دوره CCNP Enterprise ENCOR کلیک کنید
52 ساعت CCNA دوره حضوری/ آنلاین CCNP Enterprise ENCOR

دوره حضوری/ آنلاین CCNP Enterprise Pack

برای مشاهده سرفصل دوره CCNP Enterprise Pack -New کلیک کنید
120 ساعت CCNA دوره حضوری/ آنلاین CCNP Enterprise Pack

دوره حضوری/ آنلاین CCIE Enterprise Infrastructure - v1.0

برای مشاهده سرفصل دوره حضوری CCIE Enterprise Infrastructure - v1.0 کلیک کنید
100 ساعت CCNP Pack دوره حضوری/ آنلاین CCIE Enterprise Infrastructure - v1.0

دوره آنلاین (لایو) Implementing Cisco SD-WAN Solutions-SDWAN300

برای مشاهده سرفصل دوره Implementing Cisco SD-WAN Solutions (SDWAN300) v1.0 کلیک کنید
50 ساعت CCNP ENCOR دوره آنلاین (لایو) Implementing Cisco SD-WAN Solutions-SDWAN300