دوره های مهندسی شبکه مایکروسافت (MCITP, MCSA 2016, MCSE 2016)

نام درس تعداد ساعت پیشنیاز معرفی دوره

دوره حضوری/ آنلاین MCSA: Windows 10 and Windows Server 2019

برای مشاهده سرفصل دوره MCSA: Windows Server 2019 کلیک نمایید
180 ساعت +Network دوره حضوری/ آنلاین MCSA: Windows 10 and Windows Server 2019