دوره های آموزشی در حال برگزاری

گروه درس نام درس تعداد ساعت روز و ساعت برگزاری معرفی دوره
دوره های مجازی سازی (Virtualization) - دوره های VMware vSphere و VDI و NSX6 دوره حضوری آنلاین (لایو) VMWare vSphere 7 Install, Configure, Manage 40 ساعت روزهای پنجشنبه 8:30 الی 13:30 دوره حضوری آنلاین (لایو) VMWare vSphere 7 Install, Configure, Manage
دوره های هوش تجاری BI Pack - PowerBI - Oracle Data Warehouse Pack - Tableau - Business Intelligence دوره آنلاین (لایو) طراحی داشبوردهای هوش تجاری با Power BI 30 ساعت روزهای پنجشنبه 9 الی 13 دوره آنلاین (لایو) طراحی داشبوردهای هوش تجاری با Power BI
دوره های آموزشی طراحی و تحلیل و تست نرم افزارUML, Software Requirements, ISTQB) دوره آنلاین (لایو) روش کاربردی تحلیل نیازمندیهای نرم افزار Software Requirements Analysis 24 ساعت روزهای یکشنبه 17:30 الی 20:30 دوره آنلاین (لایو) روش کاربردی تحلیل نیازمندیهای نرم افزار Software Requirements Analysis
دوره های توسعه محصول به روش چابک و ناب دوره آنلاین (لایو) Agile for Everyone (چابکی برای همه) 12 ساعت روزهای پنجشنبه 9 الی 13 دوره آنلاین (لایو) Agile for Everyone (چابکی برای همه)
دوره های برنامه نویسی وب Win Apps سی شارپ C# (آموزش C#، آموزش ADO.NET) دوره حضوری آنلاین (لایو) MS .NET Fundamentals آموزش برنامه نویسی مقدماتی C# 24 ساعت روزهای یکشنبه و سه شنبه 16:30 الی 20:30 دوره حضوری آنلاین (لایو) MS .NET Fundamentals آموزش برنامه نویسی مقدماتی C#
دوره های برنامه نویسی پایتون (Python، Django، Data Science) دوره آنلاین (لایو) برنامه نویسی با پایتون Python 40 ساعت روزهای پنجشنبه 9 الی 13 دوره آنلاین (لایو) برنامه نویسی با پایتون Python
دوره های آموزشی طراحی دیتاسنتر (Data Center Design) دوره آنلاین (لایو) CDCP (کارشناس حرفه ای مرکز داده) 16 ساعت روزهای پنجشنبه 8:30 الی 12:30 دوره آنلاین (لایو) CDCP (کارشناس حرفه ای مرکز داده)
دوره های آموزشی مدیریت شبکه های لینوکس (LPIC Courses) دوره حضوری آنلاین (لایو) LPIC1 - Linux Fundamentals & Basic Administration 50 ساعت روزهای چهارشنبه 16:30 الی 20:30 دوره حضوری آنلاین (لایو) LPIC1 - Linux Fundamentals & Basic Administration
دوره های مربوط به طراحی تجربه کاربری دوره آنلاین (لایو) مقدمه ای بر User Experience Design UX 30 ساعت روزهای یکشنبه 17:30 الی 20:30 دوره آنلاین (لایو) مقدمه ای بر User Experience Design UX
دوره های مهندسی شبکه سیسکو (CISCO) شامل CCNA و CCNP و CCIE دوره حضوری آنلاین (لایو) Cisco DevNET Associate 60 ساعت روزهای شنبه 16:30 الی 20:30 دوره حضوری آنلاین (لایو) Cisco DevNET Associate
دوره های زبان برنامه نویسی R دوره آنلاین (لایو) برنامه نویسی به زبان R با رویکرد تحلیل داده 40 ساعت روزهای سه شنبه 16 الی 20 دوره آنلاین (لایو) برنامه نویسی به زبان R با رویکرد تحلیل داده
دوره های (Fortinet (NSE 4-5-6 دوره آنلاین (لایو) Fortinet NSE 4 32 ساعت روزهای یکشنبه ساعت 17:30 الی 21:30 دوره آنلاین (لایو) Fortinet NSE 4
دوره های آموزشی میکروتیک MikroTik دوره آنلاین (لایو) میکروتیک MTCSE - MikroTik 16 ساعت روزهای چهارشنبه 16:30 الی 20:30 دوره آنلاین (لایو) میکروتیک MTCSE - MikroTik
دوره های آموزشی بانک های اطلاعاتی اوراکل (Oracle PL/SQL, Oracle Admin,Program Units, Data warehouse) دوره حضوری آنلاین (لایو) Oracle SQL Workshop volume 1 & 2 50 ساعت روزهای دوشنبه 16:30 الی 20:30 دوره حضوری آنلاین (لایو) Oracle SQL Workshop volume 1 & 2
دوره های توسعه محصول به روش چابک و ناب دوره حضوری آنلاین دواپس DevOps Administration Pack 120 ساعت روزهای دوشنبه و چهارشنبه 16:30 الی 20:30 دوره حضوری آنلاین دواپس DevOps Administration Pack
دوره های آموزشی جاوا (Java Workshop & Java SE8 & Java EE7) دوره آنلاینSpring Cloud (JAVA Cloud-Native Applications) 24 ساعت روزهای جمعه 14 الی 18 دوره آنلاینSpring Cloud (JAVA Cloud-Native Applications)
دوره های زبان برنامه نویسی R دوره آنلاین Data Mining for Business Analytics with R 56 ساعت روزهای پنج شنبه 15 الی 19 دوره آنلاین Data Mining for Business Analytics with R