ثبت نام دوره

نام دوره نام مدرس مدت دوره تاریخ شروع روز و ساعت برگزاری شهریه (تومان) سرفصل دوره ثبت نام و پرداخت
دوره حضوری/ آنلاین +Network سینا روزبه 30 ساعت 1401/10/10 روزهای شنبه و دوشنبه 14 الی 17 ۵۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره +Network کلیک کنید.
دوره آنلاین +Security علی رحیم دباغ 30 ساعت 1401/09/21 روزهای دوشنبه 16:30 الی 20:30 ۹۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل Security+ کلیک نمایید
دوره آنلاین CEH + PWK Pack (پکیج CEH و تست نفوذ با کالی لینوکس) فرهاد فتحی 60 ساعت 1401/10/24 روزهای دوشنبه و چهارشنبه 16:30 الی 20:30 ۲,۸۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره CEH + PWK (پکیج CEH و تست نفوذ با کالی لینوکس) کلیک کنید
دوره حضوری/ آنلاین مرکز عملیات امنیت (SOC) علی رحیم دباغ 120 ساعت 1401/09/22 روزهای سه شنبه 16:30 الی 20:30 ۶,۵۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره مرکز عملیات امنیت (soc) کلیک کنید.
دوره حضوری/ آنلاین MCSA: Windows 10 and Windows Server 2022 فرهاد خانلری 180 ساعت 1401/10/09 روزهای جمعه 14 الی 19 ۵,۵۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره MCSA: Windows Server 2019 کلیک نمایید
دوره حضوری/ آنلاین LPIC1 - Linux Fundamentals & Basic Administration میلاد نوروزی 50 ساعت 1401/10/09 روزهای جمعه 8:30 الی 13:30 ۲,۰۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل LPIC1 کلیک کنید
دوره آنلاین دواپس DevOps Administration Pack آرش فروغی 120 ساعت 1401/11/17 روزهای دوشنبه 16:30 الی 20:30 ۶,۵۰۰,۰۰۰
دوره آنلاین Fortinet NSE 4 مهرزاد مقدس 32 ساعت 1401/10/15 روزهای پنجشنبه ساعت 14 الی 18 ۲,۰۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره بوت کمپ آنلاین Fortinet NSE 4 کلیک کنید
دوره حضوری/ آنلاین Building HPE Hybrid IT Solutions مهرداد جوادی 24 ساعت 1401/10/25 روزهای یکشنبه 16:30 الی 20:30 ۱,۵۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره Building HPE Hybrid IT Solutions کلیک کنید
دوره آنلاین میکروتیک MTCNA مهرزاد مقدس 24 ساعت 1401/10/09 روزهای جمعه 9 الی 13 ۱,۲۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره آموزشی MTCNA کلیک کنید
دوره آنلاین میکروتیک MTCRE مهرزاد مقدس 16 ساعت 1401/10/09 روزهای جمعه 14 الی 18 ۱,۰۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره آموزش MTCRE کلیک کنید
دوره حضوری برنامه نویسی Programming in C#1 - Windows Forms داریوش تصدیقی 40 ساعت 1401/09/24 روزهای پنجشنبه 14 الی 18 ۱,۶۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل Programming in C#1 کلیک کنید
دوره حضوری/ آنلاین CCNA سینا روزبه 70 ساعت 1401/10/02 روزهای جمعه 9 الی 14 ۲,۸۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره CCNA-New کلیک کنید
دوره حضوری/ آنلاین CCNA امیر رجبی 70 ساعت 1401/09/25 روزهای جمعه 8:30 الی 13:30 ۲,۸۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره CCNA-New کلیک کنید
دوره آنلاین CCNP Enterprise Pack سینا روزبه 120 ساعت 1401/10/08 روزهای پنجشنبه 8:30 الی 13:30 ۵,۵۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره CCNP Enterprise Pack -New کلیک کنید
دوره جامع آنلاین Cisco ISE رضا علیخانی 70 ساعت 1401/10/08 روزهای پنجشنبه 9 الی 13 ۶,۰۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره آموزش ISE کلیک کنید.
دوره آنلاین Implementing Cisco SD-WAN Solutions-SDWAN300 مصطفی رأفتی 50 ساعت 1401/10/24 روزهای شنبه 17:30 الی 20:30 ۴,۹۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره Implementing Cisco SD-WAN Solutions (SDWAN300) v1.0 کلیک کنید
دوره حضوری/ آنلاین مجازی سازی (VMware vSphere 7 (ICM ساسان تافته 40 ساعت 1401/10/18 روزهای یکشنبه 16:30 الی 20:30 ۲,۵۰۰,۰۰۰

برای مشاهده سرفصل دوره VMWare vSphere 7 Install, Configure, Manage کلیک کنید

دوره حضوری/ آنلاین SQL Server 2019 Database Implementation ساناز عباس زاده 52 ساعت 1401/10/18 روزهای یکشنبه و سه شنبه 16:30 الی 20:30 ۲,۳۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره SQL Server 2019 Database Development Implementation کلیک کنید.
دوره حضوری/ آنلاین SQL Server 2019 Database Implementation پرویز وکیلی صادقی 52 ساعت 1401/09/24 روزهای پنجشنبه 14 الی 18 ۲,۳۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره SQL Server 2019 Database Development Implementation کلیک کنید
دوره آنلاین Oracle SQL Workshop volume 1 & 2 علی ابراهیمی فرد 40 ساعت 1401/10/08 روزهای پنجشنبه 14 الی 18 ۲,۱۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره حضوری آنلاین (لایو) Oracle SQL Workshop Volume 1 & 2 کلیک کنید
دوره آنلاین Oracle PL/SQL with Program Unit علی ابراهیمی فرد 40 ساعت 1401/10/14 روزهای چهارشنبه 16:30 الی 20:30 ۲,۵۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره حضوری آنلاین Oracle PL/SQL with Program Unit کلیک کنید.
دوره حضوری/ آنلاین فشرده و کاربردی BI Data Warehouse & ETL, OLAP & BI Modeling, Data Mining وحید قربانی 72 ساعت 1401/11/16 روزهای یکشنبه 16:30 الی 20:30 ۳,۵۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره آنلاین فشرده و کاربردی BI ه Data Warehouse & ETL, OLAP & BI Modeling, Data Mining کلیک کنید
دوره حضوری/ آنلاین جامع علم داده Data Scientist وحید قربانی 140 ساعت 1401/11/17 روزهای دوشنبه 16:30 الی 20:30 ۷,۵۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره جامع علم داده کلیک کنید.
دوره حضوری/ آنلاین طراحی داشبوردهای هوش تجاری با Power BI وحید قربانی 30 ساعت 1401/09/20 روزهای یکشنبه 16:30 الی 20:30 ۱,۶۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره آنلاین طراحی داشبوردهای هوش تجاری با Power BI کلیک کنید
دوره آنلاین Fundamentals Level of Software Testing - ISTQB تست نرم افزار نوید ترابی 24 ساعت 1401/09/20 روزهای یکشنبه 16:30 الی 20:30 ۲,۰۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره حضوری Fundamentals Level of Software Testing - ISTQB تست نرم افزار کلیک نمایید
دوره آنلاین روش کاربردی تحلیل نیازمندیهای نرم افزار Software Requirements Analysis محمد بدری 24 ساعت 1401/09/20 روزهای یکشنبه 17:30 الی 20:30 ۱,۷۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره آنلاین روش های کاربردی تحلیل نیازمندیهای نرم افزار کلیک کنید
دوره آنلاین SOA and Microservice Design Pattern-New اصول و الگوهای طراحی در معماری سرویس گرا و مایکروسرویس بلال مدحج 20 ساعت 1401/10/20 روزهای سه شنبه 17:30 الی 20:30 ۱,۸۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره آنلاین (لایو) SOA and Microservice Design Pattern-New اصول و الگوهای طراحی در معماری سرویس گرا و مایکروسرویس کلیک نمایید
دوره آنلاین تحلیل کسب‌ و کار چابک شاهین لطفی 12 ساعت 1401/09/21 روزهای چهارشنبه 16:30 الی 20:30 ۱,۵۰۰,۰۰۰

برای مشاهده سرفصل دوره تحلیل کسب‌وکار چابک کلیک کنید.

دوره حضوری/ آنلاین MS .NET Fundamentals آموزش برنامه نویسی مقدماتی C# فراز لقائی 24 ساعت 1401/10/14 روزهای چهارشنبه 16:30 الی 20:30 ۹۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره آنلاین MS .NET Fundamentals آموزش برنامه نویسی مقدماتی C# کلیک کنید
دوره آنلاین/ حضوری برنامه نویسی Programming in C#1 - Windows Forms فراز لقائی 40 ساعت 1401/10/03 روزهای شنبه 16:30 الی 20:30 ۱,۶۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل Programming in C#1 کلیک کنید
دوره آنلاین برنامه نویسی مقدماتی ویژه نوجوانان با زبان Scratch آنگینه بیکی 20 ساعت 1401/10/08 روزهای پنجشنبه 9 الی 12 ۹۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره برنامه نویسی مقدماتی ویژه نوجوانان با زبان Scratch کلیک کنید
دوره آنلاین Front End Developer فرانت اند صفا سوهانیان 130 ساعت 1401/09/10 روزهای پنجشنبه ساعت 14 الی 18 ۴,۸۰۰,۰۰۰  برای مشاهده سرفصل دوره Front End Developer کلیک کنید
دوره آنلاین برنامه نویسی React JS حمیدرضا ایزدی متین 40 ساعت 1401/10/04 روزهای یکشنبه و سه شنبه 16:30 الی 20:30 ۱,۶۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره React JS کلیک کنید
دوره آنلاین ASP.NET Core 7.0 and Angular 14.0 with Material محمدرضا بردال 48 ساعت 1401/10/19 روزهای دوشنبه 17:30 الی 20:30 ۳,۰۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره آنلاین (لایو) ASP.NET Core 7.0 and Angular 14.0 with Material کلیک کنید.
دوره آنلاین مقدماتی و پیشرفته جاوا 11 بلال مدحج 48 ساعت 1401/10/29 روزهای پنجشنبه 15 الی 19 ۲,۶۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره آنلاین فشرده مقدماتی و پیشرفته جاوا 11 (JavSE11 andJa vFor Enterprise Capabilities Overview Package) کلیک کنید.

دوره آنلاین Spring and Hibernate Frameworks بلال مدحج 24 ساعت 1401/10/23 روزهای جمعه 14:30 الی 18:30 ۲,۰۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره آنلاین (لایو) Spring and Hibernate Frameworks کلیک کنید
دوره آنلاین طراحی سایت HTML CSS VSCode JavaScript jQuery حمیدرضا ایزدی متین 90 ساعت 1401/11/10 روزهای دوشنبه و چهارشنبه 16:30 الی 20:30 ۲,۸۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره آنلاین جامع طراحی سایت HTML CSS Dreamweaver Fireworks Bootstrap JavaScript jQuery کلیک کنید
دوره آنلاین جامع طراحی سایت HTML CSS VSCode JavaScript jQuery پیمان آسمانی گهر 90 ساعت 1401/09/19 روزهای شنبه و دوشنبه 16:30 الی 20:30 ۲,۸۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره جامع طراحی سایت HTML CSS VSCode JavaScript jQuery کلیک کنید
دوره حضوری/ آنلاین برنامه نویسی با پایتون Python سینا روزبه 40 ساعت 1401/10/17 روزهای شنبه 17:00 الی 20:30 ۲,۱۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره آنلاین برنامه نویسی با پایتون Python کلیک نمایید
دوره آنلاین برنامه نویسی با پایتون Python رضا کشاورز 40 ساعت 1401/10/29 روزهای پنجشنبه 14 الی 18 ۲,۱۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره برنامه نویسی با پایتون Python کلیک نمایید.
دوره حضوری برنامه نویسی با پایتون Python ایمان خدادی 40 ساعت 1401/11/06 روزهای جمعه 14 الی 18 ۲,۱۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره برنامه نویسی با پایتون Python کلیک نمایید.
دوره حضوری Data Science with Python ایمان خدادی 40 ساعت 1401/11/06 روزهای پنجشنبه 9 الی 13 ۲,۳۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره Data Science with Python کلیک نمایید
دوره آنلاین اصول مدیریت پروژه بر اساس 7 PMBOK داریوش یعقوبی 40 ساعت 1401/10/26 روزهای دوشنبه 16:30 الی 20:30 ۲,۲۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره اصول مدیریت پروژه بر اساس 7 PMBOK کلیک کنید
دوره آنلاین (لایو) مهندسی مجدد فرآیند به کمک ابزار BPMN احمد دلیری 20 ساعت 1401/09/12 روزهای شنبه 16 الی 20 ۲,۰۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل BPMN کلیک کنید
دوره آنلاین تحلیل کسب و کار بر اساس BABOK شاهین لطفی 32 ساعت 1401/09/07 روزهای دوشنبه 17 الی 20 ۲,۶۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل تحلیل کسب و کار BABOK کلیک کنید
دوره آنلاین ISMS، تشریح الزامات و استاندارد سیستم مدیریت امنیت اطلاعات و ممیزی داخلی ISO 27001:2013 مهدی پورباقر 24 ساعت 1401/10/27 روزهای سه شنبه 17:30 الی 20:30 ۱,۷۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل ISMS کلیک کنید