ثبت نام دوره

نام دوره نام مدرس مدت دوره تاریخ شروع روز و ساعت برگزاری شهریه (تومان) سرفصل دوره ثبت نام و پرداخت
دوره حضوری/ آنلاین +Network امیر رجبی 30 ساعت 1401/04/24 روزهای جمعه 8:30 الی 13:30 ۵۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره آنلاین +Network کلیک کنید
دوره حضوری A+ Essentials and IT Technician سیامک عرفانیان 40 ساعت 1401/04/22 روزهای چهارشنبه 9 الی 13 ۱,۱۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره A+ Essentials and IT Technician کلیک کنید
دوره آنلاین +Network سینا روزبه 30 ساعت 1401/04/30 روزهای پنجشنبه 8:30 الی 13:30 ۵۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره آنلاین +Network کلیک کنید
دوره حضوری/ آنلاین +Network امیر رجبی 30 ساعت 1401/04/18 روزهای زوج 16:30 الی 20:30 ۵۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره آنلاین +Network کلیک کنید
دوره حضوری/ آنلاین +Security علی رحیم دباغ 30 ساعت 1401/04/01 روزهای چهارشنبه 16:30 الی 20:30 ۹۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل Security+ کلیک نمایید
دوره حضوری/ آنلاین CEH + PWK Pack (پکیج CEH و تست نفوذ با کالی لینوکس) علی رحیم دباغ 60 ساعت 1401/04/25 روزهای شنبه 16:30 الی 20:30 ۲,۸۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره CEH + PWK (پکیج CEH و تست نفوذ با کالی لینوکس) کلیک کنید
دوره حضوری/ آنلاین MCSA: Windows 10 and Windows Server 2019 محمد اسحاقی 180 ساعت 1401/04/12 روزهای یکشنبه و سه شنبه 17:30 الی 20:30 ۵,۵۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره MCSA: Windows Server 2019 کلیک نمایید
دوره آنلاین LPIC1 - Linux Fundamentals & Basic Administration میلاد نوروزی 50 ساعت 1401/04/08 روزهای چهارشنبه 16:30 الی 20:30 ۲,۰۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل LPIC1 کلیک کنید
دوره حضوری آنلاین دواپس DevOps Administration Pack آرش فروغی 120 ساعت 1401/05/27 روزهای پنجشنبه 8:30 الی 13:30 ۶,۵۰۰,۰۰۰
دوره آنلاین Fortinet NSE 4 وحید فراهانی 32 ساعت 1401/04/30 روزهای پنجشنبه ساعت 14 الی 19 ۲,۰۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره بوت کمپ آنلاین Fortinet NSE 4 کلیک کنید
دوره حضوری/ آنلاین Building HPE Hybrid IT Solutions مهرداد جوادی 24 ساعت 1401/04/05 روزهای یکشنبه 16:30 الی 20:30 ۱,۵۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره Building HPE Hybrid IT Solutions کلیک کنید
دوره آنلاین میکروتیک MTCNA مهرزاد مقدس 24 ساعت 1401/04/17 روزهای جمعه 14 الی 18 ۱,۲۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره آموزشی MTCNA کلیک کنید
دوره آنلاین میکروتیک MTCRE مهرزاد مقدس 16 ساعت 1401/05/21 روزهای جمعه 14 الی 18 ۱,۰۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره آموزش MTCRE کلیک کنید
دوره آنلاین میکروتیک MTCSE مهرزاد مقدس 16 ساعت 1401/04/13 روزهای دوشنبه 17:30 الی 20:30 ۱,۰۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره MTCSE کلیک کنید
دوره آنلاین میکروتیک MTCWE مهرزاد مقدس 16 ساعت 1401/06/25 روزهای جمعه 14 الی 18 ۱,۰۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره MTCWE کلیک کنید
دوره حضوری برنامه نویسی Programming in C#1 - Windows Forms داریوش تصدیقی 40 ساعت 1401/04/16 روزهای پنجشنبه 14 الی 18 ۱,۶۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل Programming in C#1 کلیک کنید
دوره آنلاین CCNA سینا روزبه 70 ساعت 1401/05/07 روزهای جمعه 8:30 الی 13:30 ۲,۸۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره CCNA-New کلیک کنید
دوره حضوری/ آنلاین CCNA امیر رجبی 70 ساعت 1401/04/24 روزهای جمعه 14 الی 19 ۲,۸۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره CCNA-New کلیک کنید
دوره حضوری/ آنلاین Cisco DevNET Associate سینا روزبه 50 ساعت 1401/04/18 روزهای شنبه 16:30 الی 20:30 ۳,۰۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره Cisco DevNET Associate کلیک کنید
دوره حضوری/ آنلاین CCNP Enterprise ENCOR فرزاد حیدری 52 ساعت 1401/04/12 روزهای یکشنبه و سه شنبه 16:30 الی 20:30 ۳,۰۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره CCNP Enterprise ENCOR کلیک کنید
دوره آنلاین CCNP Enterprise Pack مانی پهلوان زاده 120 ساعت 1401/04/24 روزهای جمعه 8:30 الی 13:30 ۵,۵۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره CCNP Enterprise Pack -New کلیک کنید
دوره حضوری/ آنلاین CCIE Enterprise Infrastructure - v1.0 سینا روزبه 100 ساعت 1401/04/16 روزهای پنجشنبه 8:30 الی 13:30 ۶,۵۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره حضوری CCIE Enterprise Infrastructure - v1.0 کلیک کنید
دوره حضوری/ آنلاین مجازی سازی (VMware vSphere 7 (ICM ساسان تافته 40 ساعت 1401/04/21 روزهای سه شنبه 16:30 الی 20:30 ۲,۵۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره VMWare vSphere 7 Install, Configure, Manage کلیک کنید
دوره حضوری/ آنلاین VMware vSphere 7: Optimize and Scale ساسان تافته 40 ساعت 1401/04/29 روزهای چهارشنبه 16:30 الی 20:30 ۳,۰۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل VMware Optimize کلیک کنید
دوره آنلاین SQL Server 2019 Database Implementation ساناز عباس زاده 52 ساعت 1401/04/23 روزهای پنجشنبه 9 الی 13 ۲,۳۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره SQL Server 2019 Database Development Implementation کلیک کنید
دوره آنلاین SQL Server 2019 Database Implementation ساناز عباس زاده 52 ساعت 1401/04/12 روزهای یکشنبه و سه شنبه 16:30 الی 20:30 ۲,۳۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره SQL Server 2019 Database Development Implementation کلیک کنید
دوره حضوری/ آنلاین SQL Server 2019 Admin وحید قربانی 52 ساعت 1401/04/01 روزهای چهارشنبه 16:30 الی 20:30 ۲,۵۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل SQL 2019 Admin کلیک کنید
دوره آنلاین Oracle SQL Workshop volume 1 & 2 علی ابراهیمی فرد 40 ساعت 1401/04/06 روزهای دوشنبه 16:30 الی 20:30 ۲,۱۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره حضوری آنلاین (لایو) Oracle SQL Workshop Volume 1 & 2 کلیک کنید
دوره حضوری/ آنلاین Oracle PL/SQL with Program Unit علی ابراهیمی فرد 40 ساعت 1401/04/29 روزهای سه شنبه 16:30 الی 20:30 ۲,۵۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره حضوری آنلاین Oracle PL/SQL with Program Unit کلیک کنید.
دوره حضوری/ آنلاین فشرده و کاربردی BI Data Warehouse & ETL, OLAP & BI Modeling, Data Mining وحید قربانی 72 ساعت 1401/06/07 روزهای دوشنبه 16:30 الی 20:30 ۳,۵۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره آنلاین فشرده و کاربردی BI ه Data Warehouse & ETL, OLAP & BI Modeling, Data Mining کلیک کنید
دوره حضوری/ آنلاین جامع علم داده وحید قربانی 140 ساعت 1401/06/01 روزهای سه شنبه 16:30 الی 20:30 ۶,۹۰۰,۰۰۰
دوره حضوری/ آنلاین طراحی داشبوردهای هوش تجاری با Power BI وحید قربانی 30 ساعت 1401/04/20 روزهای دوشنبه 16:30 الی 20:30 ۱,۶۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره آنلاین طراحی داشبوردهای هوش تجاری با Power BI کلیک کنید
دوره حضوری/ آنلاین طراحی داشبوردهای هوش تجاری با Power BI وحید قربانی 30 ساعت 1401/05/06 روزهای پنج شنبه 14:30 الی 18:30 ۱,۶۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره آنلاین طراحی داشبوردهای هوش تجاری با Power BI کلیک کنید
دوره آنلاین روش کاربردی تحلیل نیازمندیهای نرم افزار Software Requirements Analysis محمد بدری 24 ساعت 1401/05/02 روزهای یکشنبه 17:30 الی 20:30 ۱,۷۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره آنلاین روش های کاربردی تحلیل نیازمندیهای نرم افزار کلیک کنید
دوره آنلاین SOA and Microservice Design Pattern-New اصول و الگوهای طراحی در معماری سرویس گرا و مایکروسرویس بلال مدحج 20 ساعت 1401/04/30 روزهای پنجشنبه 15 الی 19 ۱,۸۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره آنلاین (لایو) SOA and Microservice Design Pattern-New اصول و الگوهای طراحی در معماری سرویس گرا و مایکروسرویس کلیک نمایید
دوره آنلاین بررسی معماری فنی بانکداری دیجیتال بلال مدحج 24 ساعت 1401/06/20 روزهای یکشنبه 17:30 الی 20:30 ۳,۰۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره آنلاین بررسی معماری فنی بانکداری دیجیتال کلیک کنید.
دوره آنلاین MS .NET Fundamentals آموزش برنامه نویسی مقدماتی C# فراز لقائی 24 ساعت 1401/04/24 روزهای جمعه 14 الی 19 ۹۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره آنلاین MS .NET Fundamentals آموزش برنامه نویسی مقدماتی C# کلیک کنید
دوره آنلاین برنامه نویسی مقدماتی ویژه نوجوانان با زبان Scratch آنگینه بیکی 20 ساعت 1401/04/09 روزهای پنجشنبه 9 الی 12 ۹۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره برنامه نویسی مقدماتی ویژه نوجوانان با زبان Scratch کلیک کنید
دوره حضوری برنامه نویسی با پایتون python ویژه نوجوانان ایمان خدادی 40 ساعت 1401/04/21 روزهای یکشنبه و سه شنبه 9:30 الی 13:30 ۲,۱۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره حضوری برنامه نویسی با پایتون python ویژه نوجوانان کلیک کنید.
دوره حضوری سخت افزار ویژه نوجوانان سیامک عرفانیان 30 ساعت 1401/04/27 روزهای دوشنبه 9 الی 13 ۹۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره حضوری سخت افزار ویژه نوجوانان کلیک کنید.
دوره حضوری مهارت های کاربردی کامپیوتر ویژه نوجوانان (مبانی IT، ویندوز، word،اینترنت) اساتید سماتک 30 ساعت 1401/04/25 روزهای شنبه و دوشنبه 9 الی 13 ۱,۸۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل آموزشی دوره حضوری مهارت های کاربردی کامپیوتر ویژه نوجوانان (مبانی IT، ویندوز، word،اینترنت) کلیک کنید.
دوره حضوری شبکه ویژه نوجوانان اساتید سماتک 20 ساعت 1401/04/22 روزهای چهارشنبه 9 الی 13 ۵۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره حضوری شبکه ویژه نوجوانان  کلیک کنید.
دوره آنلاین Front End Developer فرانت اند صفا سوهانیان 130 1401/05/03 روزهای دوشنبه و چهارشنبه ساعت 17:30 الی 20:30 ۴,۸۰۰,۰۰۰  برای مشاهده سرفصل دوره Front End Developer کلیک کنید
دوره آنلاین برنامه نویسی React JS حمیدرضا ایزدی متین 40 ساعت 1401/04/20 روزهای دوشنبه و چهارشنبه 16:30 الی 20:30 ۱,۶۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره React JS کلیک کنید
دوره آنلاین ASP.NET Core 6 and Angular 14 with Material محمدرضا بردال 45 ساعت 1401/04/20 روزهای دوشنبه 17:30 الی 20:30 ۲,۹۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره آنلاین (لایو) ASP.NET Core 6.0 and Angular 14.0 with Material کلیک کنید.
دوره آنلاین ASP.NET Core 6.0, Web API, EF and Blazor with Material محمدرضا بردال 45 ساعت 1401/04/26 روزهای یکشنبه 17:30 الی 20:30 ۲,۹۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره ASP.NET Core 6.0, Web API, EF and Blazor with Material  کلیک کنید.
دوره آنلاین مقدماتی و پیشرفته جاوا 11 بلال مدحج 48 ساعت 1401/04/21 روزهای سه شنبه 17:30 الی 20:30 ۲,۶۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره آنلاین فشرده مقدماتی و پیشرفته جاوا 11 (JavSE11 andJa vFor Enterprise Capabilities Overview Package) کلیک کنید.

دوره آنلاین کد جاوای امن Developing Secure Java Code بلال مدحج 24 ساعت 1401/04/17 روزهای جمعه 14 الی 18 ۲,۰۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره آنلاین (لایو) کد جاوای امن Developing Secure Java Code کلیک کنید
دوره آنلاین Spring and Hibernate Frameworks بلال مدحج 24 ساعت 1401/05/28 روزهای جمعه 14 الی 18 ۲,۰۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره آنلاین (لایو) Spring and Hibernate Frameworks کلیک کنید
دوره آنلاین Spring Cloud (JAVA Cloud-Native Applications) بلال مدحج 24 ساعت 1401/06/17 روزهای پنجشنبه 15 الی 19 ۲,۲۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره Spring Cloud (JAVA Cloud-Native Applications) کلیک کنید.
دوره آنلاین طراحی سایت HTML CSS VSCode JavaScript jQuery حمیدرضا ایزدی متین 90 ساعت 1401/04/26 روزهای یکشنبه و سه شنبه 16:30 الی 20:30 ۲,۸۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره آنلاین جامع طراحی سایت HTML CSS Dreamweaver Fireworks Bootstrap JavaScript jQuery کلیک کنید
دوره حضوری/ آنلاین جامع طراحی سایت HTML CSS VSCode JavaScript jQuery اساتید سماتک 90 ساعت 1401/05/14 روزهای جمعه 14 الی 18 ۲,۸۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره جامع طراحی سایت HTML CSS VSCode JavaScript jQuery کلیک کنید
دوره آنلاین برنامه نویسی با پایتون Python رضا کشاورز 40 ساعت 1401/04/16 روزهای پنجشنبه 14 الی 18 ۲,۱۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره آنلاین برنامه نویسی با پایتون Python کلیک نمایید
دوره حضوری برنامه نویسی با پایتون Python ایمان خدادی 40 ساعت 1401/04/24 روزهای جمعه 14 الی 18 ۲,۱۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره برنامه نویسی با پایتون Python کلیک نمایید.
دوره حضوری Data Science with Python ایمان خدادی 40 ساعت 1401/04/24 روزهای جمعه 9 الی 13 ۲,۳۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره Data Science with Python کلیک نمایید
دوره حضوری Deep learning with Python ایمان خدادی 40 ساعت 1401/04/18 روزهای شنبه 16 الی 20 ۲,۳۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره Deep learning  with Python کلیک نمایید
دوره حضوری Data Structures and Algorithms with Python ایمان خدادی 40 ساعت 1401/04/22 روزهای چهارشنبه 16 الی 20 ۲,۳۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره Data Structures and Algorithms with Python کلیک نمایید
دوره حضوری Python Web Development with Django ایمان خدادی 40 ساعت 1401/06/06 روزهای یکشنبه 16 الی 20 ۲,۳۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره Python Web Development with Django کلیک نمایید
دوره آنلاین Java Fundamentals for Android Development فراز لقائی 12 ساعت 1401/04/24 روزهای جمعه 9 الی 13 ۸۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره آنلاین Java fundamentals for Android Development کلیک کنید
دوره آنلاین Android Application Development برنامه نویسی اندروید فراز لقائی 30 ساعت 1401/05/14 روزهای جمعه 9 الی 13 ۱,۸۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل Android Application Development کلیک کنید
دوره آنلاین ITIL Foundation v.4 هومن تصدیقی 20 ساعت 1401/05/24 روزهای دوشنبه 13 الی 16 ۲,۰۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل ITIL کلیک کنید
دوره حضوری/ آنلاین اصول مدیریت پروژه بر اساس 7 PMBOK داریوش یعقوبی 40 ساعت 1401/05/24 روزهای دوشنبه 16:30 الی 20:30 ۲,۲۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره اصول مدیریت پروژه بر اساس 7 PMBOK کلیک کنید
دوره آنلاین تحلیل کسب و کار بر اساس BABOK هومن تصدیقی 32 ساعت 1401/06/12 روزهای شنبه 9:30 الی 12:30 ۲,۶۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل تحلیل کسب و کار BABOK کلیک کنید
دوره آنلاین بلاک چین BlockChain بلال مدحج 20 ساعت 1401/05/28 روزهای جمعه 14 الی 18 ۲,۵۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره بلاک چین BlockChain کلیک کنید
دوره آنلاین ISMS، تشریح الزامات و استاندارد سیستم مدیریت امنیت اطلاعات و ممیزی داخلی ISO 27001:2013 مهدی پورباقر 24 ساعت 1401/05/12 روزهای چهارشنبه 17:30 الی 20:30 ۱,۷۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل ISMS کلیک کنید
دوره آنلاین اسپلانک Splunk Fundamentals علی رحیم دباغ 24 ساعت 1401/04/24 روزهای جمعه ساعت 14 الی 18 ۲,۰۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل Splunk Fundamentals کلیک کنید
دوره حضوری/ آنلاین کریو کنترل Kerio Control محمد اسحاقی 25 ساعت 1401/04/25 روزهای شنبه 17:30 الی 20:30 ۱,۴۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره آنلاین کریو کنترل kerio control کلیک کنید.