استاندارها و مجوزها

از دستاوردها و افتخارات مرکز آموزشهای تخصصی ICT سماتک می توان به طور خلاصه به موارد زیر اشاره نمود:

  • اولین مرکز آموزش های تخصصی IT در ایران (از سال 76 تا کنون)
  • تنها مرکز آموزش تخصصی IT دارای گواهی تعهد به تعالی سازمانی
  • ارائه دهنده جدیدترین دوره های آموزش تخصصی IT برطبق استانداردهای بین المللی
  • دارای رتبه 1 در حوزه آموزش و پژوهش از شواری عالی انفورماتیک کشور
  • دارای گواهینامه صلاحیت برگزاری دوره های آموزشی کارمندان دولت