ثبت نام آنلاین

نام دوره نام مدرس مدت دوره تاریخ شروع روز و ساعت برگزاری شهریه (تومان) سرفصل دوره ثبت نام و پرداخت
دوره A+ Essentials and IT Technician ناصر عرفانیان 40 ساعت 1395/12/13 روزهای جمعه 14 الی 18 ۴۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل A+ کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره کمپ نوروزی A+ ناصر عرفانیان 40 ساعت 1396/01/05 شنبه تا چهارشنبه 9 الی 17 ۴۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل A+ کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره +Network نیما رضوی 30 ساعت 1395/12/19 روزهای پنج شنبه 14 الی 19 ۳۳۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل Network+ کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره کمپ نوروزی +Network نیما رضوی 24 ساعت 1396/01/06 یکشنبه تا چهارشنبه 9 الی 17 ۳۳۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل Network+ کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره +Network نیما رضوی 30 ساعت 1395/12/14 روزهای شنبه و چهارشنبه 16 الی 20 ۳۳۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل Network+ کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
کمپ نوروزی Installing and Configuring Windows Server 2012 - 70-410 حمید اسدی 40 ساعت 1396/01/06 یکشنبه تا چهارشنبه 9 الی 17 ۶۰۰,۰۰۰ به زودی اعلام خواهد شد
ثبت نام آنلاین
دوره MCSA: Windows Server 2012 حمید اسدی 140 ساعت 1395/12/15 یکشنبه و سه شنبه 16 الی 20 ۱,۷۵۰,۰۰۰ سرفصل دوره MCSA: Windows Server 2012
ثبت نام آنلاین
دوره کمپ نوروزی CCNA v3 فرزاد حیدری 40 ساعت 1396/01/05 شنبه تا چهارشنبه 9 الی 17 ۷۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره CCNA کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره سیسکو CCNA فرزاد حیدری 60 ساعت 1395/12/20 جمعه 8:30 الی 13:30 ۹۹۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره CCNA کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره آموزشی CCNA V3.0 سیسکو فرزاد حیدری 60 ساعت 1395/12/07 روزهای زوج 16:30 الی 20:30 ۹۹۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره CCNA کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره آموزشی CCNP Pack SWITCH ROUTE TSHOOT فرزاد حیدری 100 ساعت 1395/12/19 روزهای پنجشنبه 08:30 الی 13:30 ۲,۰۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل CCNP Pack کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره VMWare vSphere 6.0: Install, Configure, Manage مهرداد توکلی 50 ساعت 1395/12/02 روزهای دوشنبه 16:30 الی 20:30 ۱,۳۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل VMware کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره SQL Server 2016 Design سعید اسدی رجایی 54 ساعت 1395/12/07 شنبه ها 8:30 الی 13:30 ۷۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل SQL 2016 Design کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره آموزشی SQL Server 2016 Design یوسف حکاک زرگر 54 ساعت 1395/12/13 روزهای جمعه 9 الی 13 ۷۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل SQL Design کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره SQL Server 2016 Admin مازیار چیت ساز 54 ساعت 1395/12/21 روزهای شنبه 16 الی 20 ۷۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل SQL 2016 Admin کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره کمپ نوروزی Applied Business Intelligence سعید یوسفی 40 ساعت 1396/01/05 شنبه تا چهارشنبه 9 الی 17 ۸۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره فشرده و کاربردی BI کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره MS .NET Fundamentals آموزش برنامه نویسی مقدماتی C# داریوش تصدیقی 24 ساعت 1395/12/06 روزهای جمعه 9:30 الی 13:30 ۳۴۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل MS .NET Fundamentals کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره کمپ نوروزی Programming in C#1 - Windows Forms نامشخص 40 ساعت 1396/01/05 شنبه تا چهارشنبه 9 الی 17 ۶۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل Programming in C#1 کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره آموزش برنامه نویسی Programming in C#1 - Windows Forms حمیدرضا بابازاده 40 ساعت 1395/12/06 روزهای جمعه 14 الی 18 ۶۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل Programming in C#1 کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره ADO.NET Entity Framewrok 6 سعید اسدی رجایی 34 ساعت 1395/12/14 شنبه ها 17 الی 20 ۵۷۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل ADO.NET کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3 محمدرضا بردال 40 ساعت 1395/10/28 روزهای سه شنبه 17 الی 20 ۶۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل HTML5 کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره PHP مقدماتی و پیشرفته امیرحسین تیموری 40 ساعت 1395/12/13 روزهای جمعه 9 الی 13 ۶۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل PHP کلیک کنید.
ثبت نام آنلاین
کارگاه برنامه نویسان Beautiful Design and Code Workshop I یوسف مهرداد بی بالان - علیرضا اسماعیلی 24 ساعت 1395/12/19 روزهای پنج شنبه 8:30 الی 12:30 ۵۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل کامل کارگاه Beautiful Design and Code Workshop I کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره آموزشی Node.JS & Express.JS داریوش تصدیقی 24 ساعت 1395/12/13 روزهای جمعه 14 الی 18 ۳۶۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره ATC - Android Application Development برنامه نویسی اندروید امیرحسین تیموری 30 ساعت 1395/12/07 روزهای شنبه چهارشنبه 17 الی 20 ۸۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل Android Application Development کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره برنامه نویسی اندروید Android پیشرفته امیرحسین تیموری 28 ساعت 1395/12/06 روزهای جمعه 14 الی 18 ۸۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره برنامه نویسی اندروید پیشرفته کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره کمپ نوروزی ATC - Android Application Development برنامه نویسی اندروید (آموزش اندروید) امیرحسین تیموری 30 ساعت 1396/01/05 شنبه تا چهارشنبه ۸۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل Android Application Development کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره Practical ScrumXP and Agile for Software Teams یوسف مهرداد بی بالان 35 ساعت 1395/12/24 روزهای یکشنبه سه شنبه 17 الی 20 ۷۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل Agile کلیک نمایید
ثبت نام آنلاین
دوره راه اندازی وب سایت و فروشگاه آنلاین با WordPress مهدی جنگجو 20 ساعت 1395/11/12 یکشنبه و سه شنبه 9:30 الی 13:30 ۴۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل WordPress کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
کارگاه 4 روزه Big Picture of Security آنی خاچیکیان - هومن تصدیقی - سروژ هاکوپیان - رضا طی نیا - ایمان منصوری 40 ساعت 1395/12/08 روزهای یکشنبه تا چهارشنبه 9 الی 17 ۱,۸۰۰,۰۰۰ برای دانلود بروشور دوره Big Picture of Security کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره جامع طراحی سایت HTML CSS Dreamweaver Fireworks Flash JavaScript jQuery صفا سوهانیان 90 ساعت 1395/12/14 روزهای شنبه و دوشنبه 14 الی 17 ۹۹۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره Web Design کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
کمپ نوروزی ITIL Foundation v3 فرزاد حیدری 24 ساعت 1396/01/05 شنبه تا دوشنبه 9 الی 17 ۷۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل ITIL کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره ITIL Foundation هومن تصدیقی 24 ساعت 1395/12/14 روزهای شنبه 17 الی 20 ۷۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل ITIL کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره معماری سازمانی (TOGAF) هومن تصدیقی 20 ساعت 1395/11/16 روزهای شنبه 17 الی 20 ۵۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره معماری سازمانی (TOGAF) کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره آموزشی مهندسی مجدد فرآیند به کمک ابزار BPMN هومن تصدیقی 20 ساعت 1395/11/09 روزهای شنبه چهارشنبه 9 الی 13 ۵۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل BPMN کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره تحلیل کسب و کار بر اساس BABOK هومن تصدیقی 40 ساعت 1395/12/14 روزهای شنبه 13 الی 17 ۹۰۰,۰۰۰
برای مشاهده سرفصل تحلیل کسب و کار BABOK کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره کمپ نوروزیHPE ATP Server Solutions v3 علی بیزمارک 16 ساعت 1396/01/05 شنبه و یکشنبه 9 الی 17 ۵۲۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل HP Servers کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره HPE ATP Server Solutions v3 علی بیزمارک 20 ساعت 1395/12/07 روزهای شنبه 16 الی 20 ۶۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل HP Servers کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره طراحی Data Center بر اساس استاندارد TIA 942 هومن تصدیقی 24 ساعت 1395/11/20 روزهای چهارشنبه 13 الی 16 ۶۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره DataCenter کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره Oracle SQL & PL-SQL علی ابراهیمی فرد 40 ساعت 1395/12/14 روزهای شنبه 16 الی 20 ۷۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل Oracle SQL & PL-SQL کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره Oracle Database: Develop PL/SQL Program Units علی ابراهیمی فرد 30 ساعت 1395/12/04 روزهای چهارشنبه 16 الی 20 ۶۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره Oracle Database: Develop PL/SQL Program Units کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره جاوا Java SE 7 Programming & Developing Applications for the Java EE 6 Platform نامشخص 60 ساعت 1395/11/29 روزهای جمعه 14 الی 18 ۱,۳۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره جاوا کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره کمپ نوروزی SAN Fundamentals علی بیزمارک 24 ساعت 1396/01/07 دوشنبه تا چهارشنبه 9 الی 17 ۵۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل SAN کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره Accelerated SAN Essentials علی بیزمارک 40 ساعت 1395/12/11 روزهای دوشنبه 16 الی 20 ۸۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل SAN کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره Cloud Essentials رایانش ابری هومن تصدیقی 16 ساعت 1395/12/07 روزهای شنبه 9 الی 13 ۴۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل Cloud Essentials کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره Sharepoint Requirements for End User حداد پژوم 20 ساعت 1395/12/06 روزهای جمعه 14 الی 18 ۴۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره Sharepoint Requirements for End User کلیک کنید
ثبت نام آنلاین