ثبت نام آنلاین

نام دوره نام مدرس مدت دوره تاریخ شروع روز و ساعت برگزاری شهریه (تومان) سرفصل دوره ثبت نام و پرداخت
دوره A+ Essentials and IT Technician ناصر عرفانیان 40 ساعت 1397/08/04 روزهای جمعه 9:00 الی 13:00 ۴۹۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل A+ کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره آموزشی +Network نامشخص 30 ساعت 1397/08/04 روزهای جمعه 14 الی 18 ۳۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل Network+ کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره MCSA: Windows Server 2016 حمید اسدی 140 ساعت 1397/09/15 روزهای پنج شنبه 8:30 الی 13:30 ۲,۳۰۰,۰۰۰ سرفصل دوره MCSA: Windows Server 2016
ثبت نام آنلاین
دوره +Security فرزاد حیدری 30 ساعت 1397/08/06 روزهای یکشنبه 9 الی 13 ۶۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل Security+ کلیک نمایید
ثبت نام آنلاین
دوره آموزشی CCNA V3.0 سیسکو فرزاد حیدری 60 ساعت 1397/07/28 زوج 16:30 الی 20:30 ۱,۲۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره CCNA کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره آموزشی CCNP Pack SWITCH ROUTE TSHOOT فرزاد حیدری 100 ساعت 1397/08/24 روزهای پنجشنبه 8:30 الی 13:30 ۲,۴۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل CCNP Pack کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره VMware vSphere 6.7 Install, Configure, Manage ساسان تافته 40 ساعت 1397/07/29 روزهای یکشنبه 8:30 الی 13:30 ۱,۳۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل VMware کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره VMware vSphere 6.7 Install, Configure, Manage ساسان تافته 40 ساعت 1397/07/19 روزهای پنجشنبه 8:30 الی 13:30 ۱,۳۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل VMware کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
بوت کمپ رسمی میکروتیک MikroTik - MTCRE فرزاد حیدری 16 ساعت 1397/08/22 روزهای سه شنبه تا چهارشنبه 8 الی 16 ۵۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره آموزش MTCRE کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره VMware Virtual Desktop Infrastructure (VDI) - Horizon View 7 ساسان تافته 32 ساعت 1397/10/09 روزهای یکشنبه 8:30 الی 13:30 ۱,۱۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره VMware Virtual Desktop Infrastructure (VDI) - Horizon View 7 کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره VMware NSX 6.4.1 : Install, Configure, Manage ساسان تافته 32 ساعت 1397/10/20 روزهای پنجشنبه 14 الی 18 ۱,۱۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل VMware NSX 6.4 : Install, Configure, Manage کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره VMware vSphere: Optimize and Scale plus Troubleshooting Fast Track v6.7 ساسان تافته 40 ساعت 1397/09/15 روزهای پنجشنبه 8:30 الی 13:30 ۱,۳۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل VMware Optimize کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره رسمی میکروتیک MikroTik - MTCNA فرزاد حیدری 24 ساعت 1397/09/16 روزهای جمعه 13:30 الی 18:30 ۷۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره آموزشی MTCNA کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
بوت کمپ رسمی میکروتیک MikroTik - MTCNA فرزاد حیدری 24 ساعت 1397/07/30 روزهای دوشنبه تا چهارشنبه 9 الی 17 ۷۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره آموزشی MTCNA کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره رسمی میکروتیک MikroTik - MTCTCE فرزاد حیدری 16 ساعت 1397/10/21 روزهای جمعه 13:30 الی 18:30 ۵۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره MTCTCE کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره رسمی میکروتیک MikroTik - MTCUME فرزاد حیدری 16 ساعت 1397/09/08 پنجشنبه ها 14:00 الی 19:00 ۵۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره آموزشی MTCUME کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره آموزش میکروتیک MikroTik - MTCRE فرزاد حیدری 16 ساعت 1397/09/07 روزهای شنبه و چهارشنبه 13:00 الی 16:00 ۵۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره آموزش MTCRE کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
MTCWE - MikroTik Certified Wireless Engineer نامشخص 16 ساعت 1397/07/28 زوج 17 الی 20:30 ۵۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره MTCWE کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره آموزش میکروتیک MikroTik - MTCINE فرزاد حیدری 24 ساعت 1397/11/11 روزهای پنجشنبه 14 الی 19 ۹۰۰,۰۰۰

برای مشاهده سرفصل دوره آموزشی MTCINE کلیک کنید

ثبت نام آنلاین
دوره LPIC1 - Linux Fundamentals & Basic Administration دانیال بهزادی 50 ساعت 1397/07/29 روزهای یکشنبه 16:30 الی 20:30 ۱,۲۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل LPIC1 کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره SQL Server 2017 Implementation سعید اسدی رجایی 54 ساعت 1397/07/25 روزهای چهارشنبه 8:30 الی 13:30 ۹۴۵,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل SQL 2016 Design کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره SQL Server 2017 Implementation سعید اسدی رجایی 54 ساعت 1397/07/26 روزهای پنجشنبه 9 الی 13 ۹۴۵,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل SQL Design کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره SQL Server 2017, Performance Tuning یوسف حکاک زرگر 32 ساعت 1397/11/07 روزهای یکشنبه 16:30 الی 20:30 ۶۷۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره آموزشی SQL Server 2017, Performance Tuning کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره SQL Server 2017 Admin یوسف حکاک زرگر 54 ساعت 1397/07/29 روزهای یکشنبه 16:30 الی 20:30 ۹۴۵,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل SQL 2017 Admin کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره فشرده و کاربردی BI ه Data Warehouse & ETL, OLAP & BI Modeling, Data Mining وحید قربانی 72 ساعت 1397/07/30 روزهای دوشنبه و چهارشنبه 17 الی 20 ۱,۶۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره فشرده و کاربردی BI کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره SQL Server 2017 Machine Learning Services with R پرویز وکیلی صادقی 24 ساعت 1397/08/12 روزهای جمعه 14 الی 18 ۷۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره SQL Server 2017 Machine Learning Services with R کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره آموزشی MongoDB - NoSQL Databases ایمان خدادی 40 ساعت 1397/07/25 روزهای چهارشنبه 16:30 الی 20:30 ۹۶۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره MongoDB  کلیک نمایید.
ثبت نام آنلاین
دوره MS .NET Fundamentals آموزش برنامه نویسی مقدماتی C# داریوش تصدیقی 24 ساعت 1397/08/04 روزهای جمعه ها 9:30 الی 13:30 ۴۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل MS .NET Fundamentals کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره آموزش برنامه نویسی Programming in C#1 - Windows Forms حمیدرضا بابازاده 40 ساعت 1397/07/29 روزهای یکشنبه و سه شنبه 17 الی 20 ۸۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل Programming in C#1 کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره Web Development Fundamentals حمیدرضا ایزدی متین 20 ساعت 1397/07/29 روزهای یکشنبه و سه شنبه 9:00 الی 13:00 ۳۱۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل Web Fundamentals XHTML 1.0 & CSS 2.0 کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3 حمیدرضا ایزدی متین 40 ساعت 1397/07/20 روزهای جمعه 14 الی 18 ۹۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل HTML5 کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره Python Web Development with Django ایمان خدادی 30 ساعت 1397/10/21 روزهای جمعه 8:30 الی 13:30 ۷۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره Python Web Development with Django کلیک نمایید
ثبت نام آنلاین
دوره Data Science with Python ایمان خدادی 40 ساعت 1397/11/06 روزهای شنبه 16:30 الی 20:30 ۹۳۵,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل ِدوره Data Science with Python کلیک نمایید
ثبت نام آنلاین
دوره برنامه نویسی با پایتون Python ایمان خدادی 40 ساعت 1397/09/28 روزهای چهارشنبه ها 16 الی 20 ۸۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره Python کلیک نمایید
ثبت نام آنلاین
دوره آموزش ASP.NET MVC 5 سعید اسدی رجایی 40 ساعت 1397/07/30 روزهای دوشنبه 13:00 الی 16:00 ۹۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل MVC کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره Java Fundamentals for Android Development امیرحسین تیموری 12 ساعت 1397/07/23 روزهای دوشنبه 16:30 الی 20:30 ۳۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره Java fundamentals for Android Development کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره Android Application Development برنامه نویسی اندروید امیرحسین تیموری 30 ساعت 1397/08/21 روزهای دوشنبه 16:30 الی 20:30 ۱,۰۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل Android Application Development کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره برنامه نویسی اندروید Android پیشرفته با زبان Kotlin امیرحسین تیموری 36 ساعت 1397/10/07 روزهای جمعه 8:30 الی 13:30 ۱,۱۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره برنامه نویسی اندروید پیشرفته کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره برنامه نویسی iOS مقدماتی (توصیه می شود macbook همراه داشته باشید) عماد قربانی نیا 44 ساعت 1397/07/27 روزهای جمعه 14 الی 18 ۱,۵۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره UML مدل سازی سیستم و نرم افزار مازیار چیت ساز 36 ساعت 1397/07/22 روزهای یکشنبه 16:30 الی 20:30 ۸۹۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل UML کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره Foundation Level of Software Testing - ISTQB تست نرم افزار نوید ترابی 24 ساعت 1397/08/03 روزهای پنجشنبه 9:00 الی 13:00 ۹۰۰,۰۰۰ سرفصل دوره ISTQB
ثبت نام آنلاین
دوره روش کاربردی تحلیل نیازمندیهای نرم افزار Software Requirements Analysis یوسف مهرداد بی بالان 24 ساعت 1397/07/28 روزهای شنبه ها 16 الی 20 ۶۹۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره روش های کاربردی تحلیل نیازمندیهای نرم افزار کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره جامع آموزش طراحی سایت HTML CSS Dreamweaver Fireworks Bootstrap JavaScript jQuery حمیدرضا ایزدی متین 90 ساعت 1397/08/01 روزهای یکشنبه و سه شنبه 17:30 الی 20:30 ۱,۲۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره Web Design کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره آموزشی ISMS، ممیزی داخلی و تشریح استاندارد ISO 27001:2013 نامشخص 24 ساعت 1397/07/30 دوشنبه ها 16 الی 20 ۸۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل ISMS کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره CEH - Certified Ethical Hacking امنیت نامشخص 40 ساعت 1397/07/24 روزهای سه شنبه 16 الی 20 ۱,۲۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره CEH کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره ITIL Foundation v.3 هومن تصدیقی 24 ساعت 1397/08/19 روزهای شنبه 16 الی 20 ۹۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل ITIL کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره آموزشی مهندسی مجدد فرآیند به کمک ابزار BPMN هومن تصدیقی 20 ساعت 1397/07/28 روزهای شنبه 9:00 الی 13:00 ۸۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل BPMN کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره تحلیل کسب و کار بر اساس BABOK هومن تصدیقی 40 ساعت 1397/07/30 روزهای دوشنبه 9 الی 13 ۱,۴۰۰,۰۰۰
برای مشاهده سرفصل تحلیل کسب و کار BABOK کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره پیاده سازی فرایندها در سیستم مدیریت فرایندهای کسب و کار (BPMS) نامشخص 16 ساعت 1397/09/02 روزهای جمعه 14 الی 18 ۸۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره پیاده سازی فرایندها در سیستم مدیریت فرایندهای کسب و کار (BPMS) کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره HPE ATP Server Solutions v4 ساسان تافته 20 ساعت 1397/07/30 دوشنبه ها 16:30 الی 20:30 ۷۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل HP Servers کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره Certified Data Center Professional - CDCP نوید گلشنی 24 ساعت 1397/08/01 روزهای سه شنبه 16 الی 20 ۹۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره Certified Data Center Professional - CDCP کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره Oracle SQL & PL-SQL علی ابراهیمی فرد 40 ساعت 1397/07/28 روزهای شنبه 16 الی 20 ۹۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل Oracle SQL & PL-SQL کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره Oracle Database: Develop PL/SQL with Program Units and Performance Tuning علی ابراهیمی فرد 40 ساعت 1397/08/03 روزهای پنجشنبه 14 الی 18 ۱,۲۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره Oracle Database: Develop PL/SQL with Program Units and Performance Tuning کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره جاوا Java SE 8 Programming & Developing Applications for the Java EE 7 Platform بلال مدحج 60 ساعت 1397/07/26 روزهای پنجشنبه 15 الی 19 ۱,۶۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره جاوا کلیک کنید
ثبت نام آنلاین