ثبت نام آنلاین

نام دوره نام مدرس مدت دوره تاریخ شروع روز و ساعت برگزاری شهریه (تومان) سرفصل دوره ثبت نام و پرداخت
دوره A+ Essentials and IT Technician صابر عابدی 40 ساعت 1398/04/21 روزهای جمعه 9 الی 13 ۶۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل A+ کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره آموزشی +Network سینا روزبه 30 ساعت 1398/04/14 روزهای جمعه 14 الی 18 ۴۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل Network+ کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره آموزشی +Network سینا روزبه 30 ساعت 1398/04/06 روزهای پنجشنبه 14 الی 18 ۴۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره +Network کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره MCSA: Windows Server 2016 حمید اسدی 140 ساعت 1398/04/13 روزهای پنجشنبه 14 الی 19 ۲,۹۰۰,۰۰۰ سرفصل دوره MCSA: Windows Server 2016
ثبت نام آنلاین
دوره آموزشی CCNA V3.0 سیسکو فرزاد حیدری 60 ساعت 1398/04/15 زوج 16:30 الی 20:30 ۱,۵۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره CCNA کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره CCNP Pack SWITCH ROUTE TSHOOT فرزاد حیدری 100 ساعت 1398/04/14 روزهای جمعه ها 13:30 الی 18:30 ۲,۹۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل CCNP Pack کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره میکروتیک MikroTik - MTCNA فرزاد حیدری 24 ساعت 1398/04/16 روزهای یکشنبه و سه شنبه 16:30 الی 20:30 ۷۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره آموزشی MTCNA کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
بوت کمپ میکروتیک MikroTik - MTCNA فرزاد حیدری 24 ساعت 1398/04/22 روزهای شنبه تا دوشنبه 8:30 الی 16:30 ۷۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره آموزشی MTCNA کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره میکروتیک MikroTik - MTCUME فرزاد حیدری 16 ساعت 1398/04/26 روزهای چهارشنبه 14 الی 17 ۵۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره آموزشی MTCUME کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره میکروتیک MikroTik - MTCRE فرزاد حیدری 16 ساعت 1398/04/14 روزهای جمعه 13:30 الی 18:30 ۵۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره آموزش MTCRE کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره VMware vSphere 6.7 Install, Configure, Manage ساسان تافته 40 ساعت 1398/04/20 روزهای پنجشنبه 14 الی 18 ۱,۸۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل VMware کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره HPE ATP Server Solutions v4 ساسان تافته 24 ساعت 1398/04/25 سه شنبه ها 16:30 الی 20:30 ۱,۰۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل HP Servers کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره SQL Server 2017 Database Development Implementation سعید اسدی رجایی 54 ساعت 1398/04/24 روزهای دوشنبه ها 16:30 الی 20:30 ۱,۲۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل SQL Server 2017 Design کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره فشرده و کاربردی BI ه Data Warehouse & ETL, OLAP & BI Modeling, Data Mining وحید قربانی 72 ساعت 1398/04/15 روزهای شنبه ها 16 الی 20 ۱,۹۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره فشرده و کاربردی BI کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
طراحی داشبوردهای هوش تجاری با Power BI وحید قربانی 24 ساعت 1398/04/17 روزهای دوشنبه ها 16 الی 20 ۷۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل کارگاه عملی Power BI کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره Oracle SQL & PL-SQL علی ابراهیمی فرد 40 ساعت 1398/04/27 روزهای پنجشنبه ها 14 الی 18 ۱,۱۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل Oracle SQL & PL-SQL کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره آموزش ASP.NET MVC 5 سعید اسدی رجایی 40 ساعت 1398/04/13 روزهای پنجشنبه 9 الی 13 ۱,۱۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل MVC کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره Oracle Data Warehouse Pack نامشخص 60 ساعت 1398/04/27 روزهای پنج شنبه 14 الی 18 ۲,۱۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره Oracle Data Warehouse کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره UML مدل سازی سیستم و نرم افزار مازیار چیت ساز 36 ساعت 1398/04/09 روزهای یکشنبه ها 16:30 الی 20:30 ۱,۱۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل UML کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره روش کاربردی تحلیل نیازمندیهای نرم افزار Software Requirements Analysis یوسف مهرداد بی بالان 24 ساعت 1398/04/01 روزهای شنبه ها 16 الی 20 ۹۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره روش های کاربردی تحلیل نیازمندیهای نرم افزار کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره Foundation Level of Software Testing - ISTQB تست نرم افزار نوید ترابی 24 ساعت 1398/04/20 روزهای پنجشنبه 14 الی 18 ۱,۱۵۰,۰۰۰ سرفصل دوره ISTQB
ثبت نام آنلاین
دوره مقدمه ای بر User Experience Design فائزه بهمنی 40 ساعت 1398/04/19 روزهای چهارشنبه ها 16 الی 20 ۱,۱۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره مقدمه ای بر User Experience Design کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره برنامه نویسی مقدماتی ویژه نوجوانان سهیل محبی 30 ساعت 1398/04/19 روزهای چهارشنبه 08:30 الی 11:30 ۷۲۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره برنامه نویسی مقدماتی ویژه نوجوانان کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره چگونه شبکه کامپیوتری بسازیم؟ (ویژه نوجوانان) امیر کنجکاو 20 ساعت 1398/04/11 روزهای یکشنبه و سه شنبه 10:30 الی 12:30 ۳۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره چگونه شبکه کامپیوتری بسازیم؟ (ویژه نوجوانان) کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره MS .NET Fundamentals آموزش برنامه نویسی مقدماتی C# نامشخص 24 ساعت 1398/04/07 روزهای جمعه 9 الی 13 ۵۹۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل MS .NET Fundamentals کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره MS .NET Fundamentals آموزش برنامه نویسی مقدماتی C# حمیدرضا بابازاده 24 ساعت 1398/04/17 روزهای دوشنبه 9 الی 13 ۵۹۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل MS .NET Fundamentals کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره آموزش برنامه نویسی Programming in C#1 - Windows Forms نامشخص 40 ساعت 1398/04/10 روزهای دوشنبه و چهارشنبه 16 الی 20 ۹۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل Programming in C#1 کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3 حمیدرضا ایزدی متین 40 ساعت 1398/04/09 روزهای یکشنبه و سه شنبه 13:30 الی 16:30 ۱,۱۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل HTML5 کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره Vue.js داریوش تصدیقی 16 ساعت 1398/04/13 روزهای پنجشنبه 14 الی 18 ۶۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره Vue.js کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره جاوا Java SE 8 Programming & Developing Applications for the Java EE 7 Platform بلال مدحج 60 ساعت 1398/04/09 روزهای یکشنبه و سه شنبه 17:30 الی 20:30 ۲,۰۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره جاوا کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره Deep learning for Text and Image with Python ایمان خدادی 40 ساعت 1398/04/29 روزهای شنبه ها 16:30 الی 20:30 ۱,۲۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره Deep learning for Text and Image with Python کلیک نمایید
ثبت نام آنلاین
برنامه نویسی با پایتون Python ایمان خدادی 40 ساعت 1398/04/28 روزهای جمعه 14 الی 18 ۱,۱۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره Python کلیک نمایید
ثبت نام آنلاین
دوره برنامه نویسی با پایتون Python ایمان خدادی 40 ساعت 1398/04/12 روزهای چهارشنبه 8:30 الی 13:30 ۱,۱۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره Python کلیک نمایید
ثبت نام آنلاین
دوره Java Fundamentals for Android Development پویا حیدری 12 ساعت 1398/04/05 شنبه و چهارشنبه 17:30 الی 20:30 ۴۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره Java fundamentals for Android Development کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره Android Application Development برنامه نویسی اندروید پویا حیدری 30 ساعت 1398/04/14 روزهای جمعه ها 9 الی 13 ۱,۲۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل Android Application Development کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره برنامه نویسی iOS مقدماتی (توصیه می شود macbook همراه داشته باشید) نامشخص 44 ساعت 1398/04/14 روزهای جمعه 14 الی 18 ۱,۹۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره کمپ ITIL Foundation v.4 هومن تصدیقی 24 ساعت 1398/04/22 شنبه تا دوشنبه 8:30 الی 16:30 ۱,۱۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل ITIL کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره ITIL Foundation v.4 هومن تصدیقی 24 ساعت 1398/05/12 روزهای شنبه 13 الی 16 ۱,۱۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل ITIL کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره آموزشی مهندسی مجدد فرآیند به کمک ابزار BPMN هومن تصدیقی 20 ساعت 1398/05/28 روزهای دوشنبه 9 الی 13 ۱,۱۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل BPMN کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره تحلیل کسب و کار بر اساس BABOK هومن تصدیقی 40 ساعت 1398/04/22 روزهای شنبه 9 الی 13 ۱,۸۰۰,۰۰۰
برای مشاهده سرفصل تحلیل کسب و کار BABOK کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره جامع آموزش طراحی سایت HTML CSS Dreamweaver Fireworks Bootstrap JavaScript jQuery حمیدرضا ایزدی متین 90 ساعت 1398/04/16 روزهای یکشنبه و سه شنبه 8:30 الی 13:30 ۱,۶۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره Web Design کلیک کنید
ثبت نام آنلاین