ثبت نام آنلاین

نام دوره نام مدرس مدت دوره تاریخ شروع روز و ساعت برگزاری شهریه (تومان) سرفصل دوره ثبت نام و پرداخت
دوره A+ Essentials and IT Technician ناصر عرفانیان 40 ساعت 1395/11/29 روزهای جمعه 14 الی 18 ۴۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل A+ کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره +Network نیما رضوی 30 ساعت 1395/10/23 روزهای پنجشنبه 14 الی 19 ۳۳۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل Network+ کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره +Network نیما رضوی 30 ساعت 1395/10/27 روزهای دوشنبه 16 الی 20 ۳۳۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل Network+ کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره MCSA: Windows Server 2012 حمید اسدی 140 ساعت 1395/10/22 شنبه چهارشنبه 16 الی 20 ۱,۷۵۰,۰۰۰ سرفصل دوره MCSA: Windows Server 2012
ثبت نام آنلاین
دوره MCSA: Windows Server 2012 علی بیزمارک 140 ساعت 1395/10/16 روزهای پنج شنبه 14 الی 18 ۱,۷۵۰,۰۰۰ سرفصل دوره MCSA: Windows Server 2012
ثبت نام آنلاین
دوره آموزشی CCNA V3.0 سیسکو فرزاد حیدری 60 ساعت 1395/11/03 روزهای یکشنبه و سه شنبه 16:30 الی 20:30 ۹۹۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره CCNA کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره آموزشی CCNP Pack SWITCH ROUTE TSHOOT فرزاد حیدری 100 ساعت 1395/12/08 روزهای یکشنبه و سه شنبه 16:30 الی 20:30 ۲,۰۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل CCNP Pack کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره آموزشی CCIE Routing & Switching فرزاد حیدری 80 ساعت 1395/10/17 8:30 الی 13:30 جمعه ها ۲,۱۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره VMWare vSphere 6.0: Install, Configure, Manage مهرداد توکلی 50 ساعت 1395/10/30 روزهای پنجشنبه 14 الی 18 ۱,۳۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل VMware کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره LPIC1 - Linux Fundamentals & Basic Administration دانیال بهزادی 50 ساعت 1395/10/24 روزهای جمعه 14 الی 18 ۹۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل LPIC1 کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
کارگاه استفاده از XML در SQL Server یوسف حکاک زرگر 8 ساعت 1395/10/03 روزهای جمعه 9 الی 13 ۱۵۰,۰۰۰ سرفصل کارگاه استفاده از XML در SQL Server
ثبت نام آنلاین
دوره آموزشی SQL Server 2016 Design مازیار چیت ساز 54 ساعت 1395/11/07 روزهای پنجشنبه 9 الی 13 ۷۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل SQL Design کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره SQL Server 2016 Admin مازیار چیت ساز 54 ساعت 1395/12/21 روزهای شنبه 16 الی 20 ۷۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل SQL 2016 Admin کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره فشرده و کاربردی BI ه Data Warehouse & ETL, OLAP & BI Modeling, Data Mining سعید یوسفی 65 ساعت 1395/11/03 یکشنبه سه شنبه ها 9 الی 13 ۱,۲۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره فشرده و کاربردی BI کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره فشرده و کاربردی BI ه Data Warehouse & ETL, OLAP & BI Modeling, Data Mining سعید یوسفی 65 ساعت 1395/11/12 روزهای یکشنبه سه شنبه 17 الی 20 ۱,۲۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره فشرده و کاربردی BI کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره فشرده و کاربردی BI ه Data Warehouse & ETL, OLAP & BI Modeling, Data Mining مازیار چیت ساز 65 ساعت 1395/10/22 روزهای چهارشنبه 16 الی 20 ۱,۲۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره فشرده و کاربردی BI کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره MS .NET Fundamentals آموزش برنامه نویسی مقدماتی C# سعید اسدی رجایی 24 ساعت 1395/11/07 روزهای پنجشنبه 9 الی 13 ۳۴۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل MS .NET Fundamentals کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره آموزش برنامه نویسی Programming in C#1 - Windows Forms نامشخص 40 ساعت 1395/10/24 روزهای جمعه 9 الی 13 ۶۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل Programming in C#1 کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره ADO.NET Entity Framewrok 6 سعید اسدی رجایی 34 ساعت 1395/12/14 شنبه ها 17 الی 20 ۵۷۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل ADO.NET کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره Web Development Fundamentals داریوش تصدیقی 20 ساعت 1395/11/07 روزهای پنجشنبه ها 9:30 الی 13:30 ۲۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل Web Fundamentals XHTML 1.0 & CSS 2.0 کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3 محمدرضا بردال 40 ساعت 1395/10/28 روزهای سه شنبه 17 الی 20 ۶۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل HTML5 کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره PHP مقدماتی و پیشرفته امیرحسین تیموری 40 ساعت 1395/12/06 روزهای جمعه 9 الی 13 ۶۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل PHP کلیک کنید.
ثبت نام آنلاین
دوره آموزش ASP.NET MVC 5 محمدرضا بردال 40 ساعت 1395/10/26 روزهای یکشنبه 17 الی 20 ۷۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل MVC کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
کارگاه برنامه نویسان Beautiful Design and Code Workshop I یوسف مهرداد بی بالان - علیرضا اسماعیلی 24 ساعت 1395/10/30 روزهای پنج شنبه 8:30 الی 12:30 ۵۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل کامل کارگاه Beautiful Design and Code Workshop I کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره ATC - Android Application Development برنامه نویسی اندروید امیرحسین تیموری 30 ساعت 1395/11/08 روزهای جمعه 14 الی 18 ۸۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل Android Application Development کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره ATC - Android Application Development برنامه نویسی اندروید امیرحسین تیموری 30 ساعت 1395/10/25 روزهای شنبه و چهارشنبه 17:15 الی 20:15 ۸۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل Android Application Development کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره روش کاربردی تحلیل نیازمندیهای نرم افزار Software Requirements Analysis یوسف مهرداد بی بالان 40 ساعت 1395/11/03 روزهای یکشنبه و سه شنبه 17 الی 20 ۷۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره روش های کاربردی تحلیل نیازمندیهای نرم افزار کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره Practical ScrumXP and Agile for Software Teams یوسف مهرداد بی بالان 35 ساعت 1395/12/08 روزهای یکشنبه سه شنبه 17 الی 20 ۷۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل Agile کلیک نمایید
ثبت نام آنلاین
دوره Application Security امنیت سیستم های نرم افزاری ابوالفضل هادی 40 ساعت 1395/11/28 پنج شنبه ها 13 الی 18 و جمعه ها 8:30 الی 13:30 ۱,۱۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل Application Security کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره راه اندازی وب سایت و فروشگاه آنلاین با WordPress مهدی جنگجو 20 ساعت 1395/11/03 یکشنبه و سه شنبه 9:30 الی 13:30 ۴۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل WordPress کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره جامع طراحی سایت HTML CSS Dreamweaver Fireworks Flash JavaScript jQuery صفا سوهانیان 90 ساعت 1395/11/02 روزهای شنبه و دوشنبه 14 الی 17 ۹۹۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره Web Design کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره ITIL Foundation فرزاد حیدری 24 ساعت 1395/11/08 روزهای جمعه 9:30 الی 13:30 ۷۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل ITIL کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره آموزشی مهندسی مجدد فرآیند به کمک ابزار BPMN هومن تصدیقی 20 ساعت 1395/11/09 روزهای شنبه چهارشنبه 9 الی 13 ۵۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل BPMN کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره تحلیل کسب و کار بر اساس BABOK هومن تصدیقی 40 ساعت 1395/12/07 روزهای شنبه 13 الی 17 ۹۰۰,۰۰۰
برای مشاهده سرفصل تحلیل کسب و کار BABOK کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره Building Server Solution H1L36S علی بیزمارک 20 ساعت 1395/10/27 روزهای دوشنبه ها 16 الی 20 ۶۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل HP Servers کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره Oracle SQL & PL-SQL علی ابراهیمی فرد 40 ساعت 1395/11/06 روزهای چهارشنبه 16 الی 20 ۷۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل Oracle SQL & PL-SQL کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره Oracle Database: Develop PL/SQL Program Units علی ابراهیمی فرد 30 ساعت 1395/11/30 روزهای شنبه 16 الی 20 ۶۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره Oracle Database: Develop PL/SQL Program Units کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره Oracle Admin Workshop I علی ابراهیمی فرد 40 ساعت 1395/11/28 روزهای پنج شنبه 14 الی 18 ۹۹۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره Oracle Admin I کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره جاوا Java SE 7 Programming & Developing Applications for the Java EE 6 Platform بلال مدحج 60 ساعت 1395/11/29 روزهای جمعه 14 الی 18 ۱,۳۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره جاوا کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره Accelerated SAN Essentials علی بیزمارک 40 ساعت 1395/10/25 روزهای شنبه 16 الی 20 ۸۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل SAN کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره Sharepoint Requirements for End User حداد پژوم 20 ساعت 1395/12/06 روزهای جمعه 14 الی 18 ۴۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره Sharepoint Requirements for End User کلیک کنید
ثبت نام آنلاین