ثبت نام آنلاین

نام دوره نام مدرس مدت دوره تاریخ شروع روز و ساعت برگزاری شهریه (تومان) سرفصل دوره ثبت نام و پرداخت
دوره A+ Essentials and IT Technician ناصر عرفانیان 40 ساعت 1397/05/26 روزهای جمعه 14 الی 18 ۴۹۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل A+ کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره آموزشی +Network سینا روزبه 30 ساعت 1397/05/27 روزهای زوج 17:30 الی 20:30 ۳۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل Network+ کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره MCSA: Windows Server 2016 حمید اسدی 140 ساعت 1397/05/29 دوشنبه و چهارشنبه 16:30 الی 20:30 ۲,۱۰۰,۰۰۰ سرفصل دوره MCSA: Windows Server 2016
ثبت نام آنلاین
دوره +Security فرزاد حیدری 30 ساعت 1397/05/29 روزهای دوشنبه 9 الی 13 ۶۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل Security+ کلیک نمایید
ثبت نام آنلاین
دوره آموزش CCNA V3.0 سیسکو فرزاد حیدری 60 ساعت 1397/06/25 روزهای یکشنبه و سه شنبه 16:30 الی 20:30 ۱,۲۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره CCNA کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره آموزشی CCNP Pack SWITCH ROUTE TSHOOT فرزاد حیدری 100 ساعت 1397/05/26 روزهای جمعه 8:30 الی 13:30 ۲,۴۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل CCNP Pack کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره VMWare vSphere 6.5 Install, Configure, Manage ساسان تافته 52 ساعت 1397/06/01 روزهای پنجشنبه 8:30 الی 13:30 ۱,۶۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل VMware کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
بوت کمپ رسمی میکروتیک MikroTik - MTCNA فرزاد حیدری 24 ساعت 1397/06/19 روزهای دوشنبه تا چهارشنبه 9 الی 17 ۷۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره آموزشی MTCNA کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره رسمی میکروتیک MikroTik - MTCTCE فرزاد حیدری 16 ساعت 1397/07/05 پنجشنبه ها 14 الی 19 ۵۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره MTCTCE کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره آموزش میکروتیک MikroTik - MTCRE فرزاد حیدری 16 ساعت 1397/06/01 روزهای پنجشنبه 14:00 الی 19:00 ۵۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره آموزش MTCRE کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
MTCWE - MikroTik Certified Wireless Engineer فرزاد حیدری 16 ساعت 1397/06/21 چهارشنبه ها 14 الی 17 ۵۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره MTCWE کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره LPIC1 - Linux Fundamentals & Basic Administration دانیال بهزادی 50 ساعت 1397/05/21 روزهای یکشنبه 16:30 الی 20:30 ۱,۲۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل LPIC1 کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره SQL Server 2016 Design یوسف حکاک زرگر 54 ساعت 1397/05/22 روزهای دوشنبه 16:30 الی 20:30 ۹۴۵,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل SQL 2016 Design کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره SQL Server 2016 Design سعید اسدی رجایی 54 ساعت 1397/05/17 روزهای چهارشنبه 16 الی 20 ۹۴۵,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل SQL Design کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
کارگاه Practical SQL Queries سعید اسدی رجایی 16 ساعت 1397/05/19 روزهای جمعه 9 الی 13 ۴۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل کارگاه Practical SQL Queries   کلیک نمایید.
ثبت نام آنلاین
دوره SQL Server 2016, Performance Tuning یوسف حکاک زرگر 32 ساعت 1397/05/21 روزهای یکشنبه 16:30 الی 20:30 ۶۷۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره آموزشی SQL Server 2016, Performance Tuning کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره MS .NET Fundamentals آموزش برنامه نویسی مقدماتی C# حمیدرضا بابازاده 24 ساعت 1397/05/28 روزهای یکشنبه و سه شنبه 17 الی 20 ۴۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل MS .NET Fundamentals کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره آموزش برنامه نویسی Programming in C#1 - Windows Forms حمیدرضا ایزدی متین 40 ساعت 1397/06/01 روزهای پنجشنبه 14 الی 18 ۷۲۵,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل Programming in C#1 کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره ADO.NET Entity Framewrok 6 داریوش تصدیقی 40 ساعت 1397/05/25 پنجشنبه ها 9:30 الی 13:30 ۷۸۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل ADO.NET کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3 حمیدرضا ایزدی متین 40 ساعت 1397/05/19 روزهای جمعه 14 الی 18 ۹۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل HTML5 کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره برنامه نویسی با پایتون Python آرمان کاویان 60 ساعت 1397/05/26 روزهای جمعه 9 الی 13 ۱,۲۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره Python کلیک نمایید
ثبت نام آنلاین
دوره آموزش ASP.NET MVC 5 محمدرضا بردال 40 ساعت 1397/06/05 روزهای دوشنبه 17:30 الی 20:30 ۹۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل MVC کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره ATC - Java Fundamentals for Android Development امیرحسین تیموری 12 ساعت 1397/06/01 روزهای پنجشنبه 9:00 الی 13:00 ۳۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره Java fundamentals for Android Development کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره Android Application Development برنامه نویسی اندروید امیرحسین تیموری 30 ساعت 1397/05/19 روزهای جمعه 8:30 الی 13:30 ۱,۰۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل Android Application Development کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره برنامه نویسی iOS مقدماتی (توصیه می شود macbook همراه داشته باشید) عماد قربانی 44 ساعت 1397/05/19 روزهای جمعه 14 الی 18 ۱,۵۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره Foundation Level of Software Testing - ISTQB تست نرم افزار نامشخص 24 ساعت 1397/05/25 روزهای پنجشنبه 9 الی 13 ۹۰۰,۰۰۰ سرفصل دوره ISTQB
ثبت نام آنلاین
دوره جامع آموزش طراحی سایت HTML CSS Dreamweaver Fireworks Bootstrap JavaScript jQuery حمیدرضا ایزدی متین 90 ساعت 1397/06/03 روزهای شنبه و دوشنبه 13 الی 17 ۱,۲۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره Web Design کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره آموزشی مهندسی مجدد فرآیند به کمک ابزار BPMN هومن تصدیقی 20 ساعت 1397/05/22 روزهای دوشنبه 13 الی 16 ۸۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل BPMN کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره تحلیل کسب و کار بر اساس BABOK هومن تصدیقی 40 ساعت 1397/06/12 روزهای دوشنبه 16 الی 20 ۱,۲۵۰,۰۰۰
برای مشاهده سرفصل تحلیل کسب و کار BABOK کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره HPE ATP Server Solutions v4 ساسان تافته 20 ساعت 1397/05/22 دوشنبه ها 16:30 الی 20:30 ۷۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل HP Servers کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره Certified Data Center Professional - CDCP نوید گلشنی 24 ساعت 1397/05/24 روزهای چهارشنبه 13 الی 17 ۹۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره CDCP کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره معماری سازمانی مقدماتی Enterprise Architecture Fundamentals-EA1 رضا کرمی 16 ساعت 1397/06/05 روزهای دوشنبه 16 الی 20 ۸۰۰,۰۰۰ سرفصل دوره معماری سازمانی مقدماتی
ثبت نام آنلاین
دوره Oracle SQL & PL-SQL علی ابراهیمی فرد 40 ساعت 1396/05/27 روزهای شنبه 16 الی 20 ۹۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل Oracle SQL & PL-SQL کلیک کنید
ثبت نام آنلاین