ثبت نام آنلاین

نام دوره نام مدرس مدت دوره تاریخ شروع روز و ساعت برگزاری شهریه (تومان) سرفصل دوره ثبت نام و پرداخت
دوره حضوری A+ Essentials and IT Technician صابر عابدی 40 ساعت 1399/04/27 روزهای جمعه 9 الی 13 ۷۲۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره A+ Essentials and IT Technician کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره آنلاین (لایو) +Network سینا روزبه 24 ساعت 1399/04/26 روزهای پنجشنبه ها 14 الی 18 ۳۹۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره آنلاین +Network کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره حضوری +Network سینا روزبه 30 ساعت 1399/05/11 روزهای شنبه و چهارشنبه 17 الی 20 ۳۹۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل Network+ کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره حضوری MCSA: Windows Server 2016 محمد اسحاقی 140 ساعت 1399/04/28 روزهای شنبه و دوشنبه 17:30 الی 20:30 ۳,۵۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره MCSA: Windows Server 2016 کلیک نمایید
ثبت نام آنلاین
دوره حضوری LPIC1 - Linux Fundamentals & Basic Administration ایرج نوروزی 50 ساعت 1399/04/27 روزهای جمعه 8:30 الی 13:30 ۱,۳۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل LPIC1 کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره حضوری CDCP (کارشناس حرفه ای مرکز داده) سید محمود سجادی 16 ساعت 1399/04/25 روزهای چهارشنبه 16:30 الی 20:30 ۹۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره CDCP (کارشناس حرفه ای مرکز داده) کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره حضوری مدیریت زیرساخت مرکز داده (DCIM) سید محمود سجادی 16 ساعت 1399/04/26 روزهای پنجشنبه 9 الی 13 ۱,۲۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره مدیریت زیرساخت مرکز داده (DCIM) کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره حضوری Building HPE Hybrid IT Solutions ساسان تافته 40 ساعت 1399/04/26 روزهای پنجشنبه 14:00 الی 18:00 ۱,۸۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره Building HPE Hybrid IT Solutions کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره حضوری/آنلاین (لایو) میکروتیک MikroTik - MTCNA (کمپ) فرزاد حیدری 24 ساعت 1399/04/28 روزهای شنبه، یکشنبه، دوشنبه 08:30 الی 16:30 ۷۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره آموزشی MTCNA کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره حضوری CCNA-New فرزاد حیدری فرزاد حیدری 60 ساعت 1399/05/04 روزهای زوج 16:30 الی 20:30 ۱,۸۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره CCNA-New کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره حضوری CCNP Enterprise Pack -New فرزاد حیدری 100 ساعت 1399/06/15 روزهای زوج 16:30 الی 20:30 ۳,۵۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره CCNP Enterprise Pack -New کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره حضوری CCNP Security Pack -New فرزاد حیدری 80 ساعت 1399/06/14 روزهای جمعه 8:30 الی 13:30 ۳,۵۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره CCNP Security Pack- New کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره حضوری Implementing Cisco SD-WAN Solutions (SDWAN300) v1.0 مصطفی رأفتی 40 ساعت 1399/05/02 روزهای پنجشنبه 14 الی 18 ۱,۸۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره Implementing Cisco SD-WAN Solutions (SDWAN300) v1.0 کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره حضوری- آنلاین (لایو) VMWare vSphere 6.7 Install, Configure, Manage ساسان تافته 40 ساعت 1399/04/30 روزهای دوشنبه 16:30 الی 20:30 ۱,۸۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره آنلاین VMWare vSphere 6.7 Install, Configure, Manage کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره آنلاین (لایو) SQL Server 2019 , Database Development (Implementation) یوسف حکاک زرگر 35 ساعت 1399/05/26 روزهای یکشنبه و سه شنبه 16 الی 20 ۱,۰۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره آنلاین SQL Server 2019 , Database Development (Implementation) کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره حضوری SQL Server 2019 Database Development Implementation سعید اسدی رجایی 54 ساعت 1399/05/19 روزهای یکشنبه و سه شنبه 17 الی 20 ۱,۵۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره SQL Server 2019 Database Development Implementation کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره حضوری SQL Server 2019 Admin وحید قربانی 54 ساعت 1399/04/26 روزهای پنجشنبه 9 الی 13 ۱,۵۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل SQL 2019 Admin کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره آنلاین(لایو) Oracle SQL & PL/SQL علی ابراهیمی فرد 40 ساعت 1399/04/23 روزهای شنبه و دوشنبه 16:30 الی 20:30 ۱,۴۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره آنلاین Oracle SQL & PL/SQL کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره حضوری Oracle SQL & PL-SQL علی ابراهیمی فرد 40 ساعت 1399/04/25 روزهای چهارشنبه 16 الی 20 ۱,۴۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل Oracle SQL & PL-SQL کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره حضوری Oracle Database: Develop PL/SQL with Program Units and Performance Tuning علی ابراهیمی فرد 40 ساعت 1399/04/24 روزهای سه شنبه 16 الی 20 ۱,۷۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره Oracle Database: Develop PL/SQL with Program Units and Performance Tuning کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره حضوری فشرده و کاربردی BI ه Data Warehouse & ETL, OLAP & BI Modeling, Data Mining وحید قربانی 72 ساعت 1399/04/26 روزهای پنجشنبه 14 الی 18 ۲,۲۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره فشرده و کاربردی BI کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره آنلاین (لایو) طراحی داشبوردهای هوش تجاری با Power BI حمیدرضا بابازاده 24 ساعت 1399/04/26 روزهای پنجشنبه 9 الی 13 ۸۴۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره آنلاین طراحی داشبوردهای هوش تجاری با Power BI کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره حضوری روش کاربردی تحلیل نیازمندیهای نرم افزار Software Requirements Analysis محمد بدری 24 ساعت 1399/04/29 روزهای یکشنبه 16 الی 20 ۱,۱۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره روش های کاربردی تحلیل نیازمندیهای نرم افزار کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره آنلاین SOA and Microservice Design Pattern (New) اصول و الگوهای طراحی در معماری سرویس گرا و مایکروسرویس بلال مدحج 25 ساعت 1399/04/22 روزهای یکشنبه و سه شنبه 17:30 الی 20:30 ۱,۱۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره SOA and Microservice Design Pattern (New) اصول و الگوهای طراحی در معماری سرویس گرا و مایکروسرویس کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره حضوری Practical ScrumXP and Agile for Software Teams یاسر کازرونی 24 ساعت 1399/04/21 روزهای شنبه 16 الی 20 ۱,۰۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره Practical ScrumXP and Agile for Software Teams کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره حضوری Specialized User Experience Design فائزه بهمنی 40 ساعت 1399/04/15 روزهای یکشنبه 16:30 الی 20:30 ۱,۶۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره Specialized User Experience Design کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره حضوری MS .NET Fundamentals آموزش برنامه نویسی مقدماتی C# داریوش تصدیقی 24 ساعت 1399/04/26 روزهای پنجشنبه 14 الی 18 ۷۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره آنلاین MS .NET Fundamentals آموزش برنامه نویسی مقدماتی C# کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره آنلاین (لایو) برنامه نویسی مقدماتی ویژه نوجوانان با زبان Scratch سهیل محبی 20 ساعت 1399/04/22 روزهای یکشنبه و سه شنبه 16:30 الی 19:30 ۶۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره برنامه نویسی مقدماتی ویژه نوجوانان با زبان Scratch کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره حضوری آموزش برنامه نویسی Programming in C#1 - Windows Forms داریوش تصدیقی 40 ساعت 1399/04/26 روزهای پنجشنبه 9:30 الی 13:30 ۱,۱۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل Programming in C#1 کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره حضوری Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3 محمدرضا بردال 40 ساعت 1399/04/31 روزهای سه شنبه 17:30 الی 20:30 ۱,۴۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل HTML5 کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره آنلاین برنامه نویسی React JS علیرضا عدالت پور 40 ساعت 1399/05/11 روزهای شنبه و دوشنبه 17:30 الی 20:30 ۱,۱۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره React JS کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره آنلاین (لایو) (مقدماتی)3 Full Stack Web Development ASP.NET Core محمدرضا بردال 40 ساعت 1399/04/30 روزهای دوشنبه 17:30 الی 20:30 ۱,۶۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره (مقدماتی) Full Stack Web Development ASP.NET Core 3 کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره حضوری برنامه نویسی Building Single Page Application with Blazor.NET محمدرضا بردال 40 ساعت 1399/04/31 روزهای سه شنبه 16:30 الی 20:30 ۱,۶۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره برنامه نویسی Microsoft ASP.NET Core Blazor.NETکلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره آنلاین (لایو) Java Pack : Java SE 8 Programming & Developing Applications for the Java EE 7 Platform (جاوا مقدماتی و پیشرفته) بلال مدحج 45 ساعت 1399/04/27 روزهای جمعه 14 الی 18 ۱,۸۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره آنلاین Java Pack : Java SE 8 Programming & Developing Applications for the Java EE 7 Platform (جاوا مقدماتی و پیشرفته) کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره آنلاین (لایو) PHP Web Development مهدی اردهالی 40 ساعت 1399/04/27 روزهای جمعه 9 الی 13 ۱,۲۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره آنلاین برنامه نویسی PHP کلیک کنید.
ثبت نام آنلاین
دوره حضوری PHP Web Development مهدی اردهالی 48 ساعت 1399/04/31 روزهای سه شنبه 16 الی 20 ۱,۴۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره برنامه نویسی PHP کلیک کنید.
ثبت نام آنلاین
دوره آنلاین (لایو) جامع طراحی سایت HTML CSS Dreamweaver Fireworks Bootstrap JavaScript jQuery حمیدرضا ایزدی متین 70 ساعت 1399/04/25 روزهای چهارشنبه 8:30 الی 13:30 ۱,۵۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره آنلاین جامع طراحی سایت HTML CSS Dreamweaver Fireworks Bootstrap JavaScript jQuery کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره حضوری جامع طراحی سایت HTML CSS Dreamweaver Fireworks Bootstrap JavaScript jQuery حمیدرضا ایزدی متین 90 ساعت 1399/04/22 روزهای یکشنبه و سه شنبه 9 الی 13:30 ۱,۹۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره جامع طراحی سایت HTML CSS Dreamweaver Fireworks Bootstrap JavaScript jQuery کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره آنلاین (لایو) برنامه نویسی با پایتون Python وحید قربانی 40 ساعت 1399/04/27 روزهای جمعه 14 الی 18 ۱,۳۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره آنلاین برنامه نویسی با پایتون Python کلیک نمایید
ثبت نام آنلاین
دوره حضوری برنامه نویسی با پایتون Python ایمان خدادی 40 ساعت 1399/04/25 روزهای چهارشنبه 8:30 الی 13:30 ۱,۳۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره Python کلیک نمایید
ثبت نام آنلاین
دوره حضوری Deep learning for Text and Image with Python ایمان خدادی 40 ساعت 1399/04/30 روزهای دوشنبه 16:30 الی 20:30 ۱,۴۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره Deep learning for Text and Image with Python کلیک نمایید
ثبت نام آنلاین
دوره حضوری Python for Network Engineers سینا روزبه 30 ساعت 1399/04/27 روزهای جمعه 14 الی 18 ۱,۱۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره Python for Network Engineers کلیک نمایید
ثبت نام آنلاین
دوره آنلاین (لایو) Java Fundamentals for Android Development امیرحسین تیموری 12 ساعت 1399/04/29 روزهای یکشنبه 16:30 الی 20:30 ۴۸۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره آنلاین Java fundamentals for Android Development کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره حضوری Java Fundamentals for Android Development پویا حیدری 12 ساعت 1399/04/27 روزهای جمعه 9:30 الی 13:30 ۴۸۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره Java fundamentals for Android Development کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره حضوری اصول مدیریت پروژه بر اساس 6 PMBOK نوید برادران 40 ساعت 1399/04/25 روزهای چهارشنبه 9 الی 13 ۱,۴۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره اصول مدیریت پروژه بر اساس 6 PMBOK کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره آنلاین مهندسی مجدد فرآیند به کمک ابزار BPMN هومن تصدیقی 10 ساعت 1399/04/28 روزهای شنبه 13 الی 16 ۷۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره آموزشی آنلاین مهندسی مجدد فرآیند به کمک ابزار BPMN کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره حضوری تحلیل کسب و کار بر اساس BABOK بابک هزاوه 40 ساعت 1399/06/17 روزهای دوشنبه 16 الی 20 ۲,۱۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل تحلیل کسب و کار BABOK کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره حضوری معماری سازمانی مقدماتی Enterprise Architecture Fundamentals-EA1 رضا کرمی 16 ساعت 1399/04/30 روزهای دوشنبه 16 الی 20 ۱,۰۰۰,۰۰۰ سرفصل دوره معماری سازمانی مقدماتی
ثبت نام آنلاین
دوره حضوری CEH - Certified Ethical Hacking امنیت نامشخص 40 ساعت 1399/04/24 روزهای سه شنبه 16:30 الی 20:30 ۱,۶۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره CEH - Certified Ethical Hacking امنیت کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره حضوری بانک های اطلاعاتی غیر رابطه ای 4 MongoDB پرویز وکیلی صادقی 60 ساعت 1399/04/28 روزهای شنبه 16 الی 20 ۱,۶۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره بانک های اطلاعاتی غیر رابطه ای MongoDB 4 کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره حضوری/آنلاین (لایو) ISMS، تشریح الزامات و استاندارد سیستم مدیریت امنیت اطلاعات و ممیزی داخلی ISO 27001:2013 نوید برادران 24 ساعت 1399/04/28 روزهای شنبه 17:30 الی 20:30 ۱,۲۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل ISMS کلیک کنید
ثبت نام آنلاین