ثبت نام آنلاین

نام دوره نام مدرس مدت دوره تاریخ شروع روز و ساعت برگزاری شهریه (تومان) سرفصل دوره ثبت نام و پرداخت
دوره A+ Essentials and IT Technician ناصر عرفانیان 40 ساعت 1396/06/24 روزهای جمعه 14 الی 18 ۴۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل A+ کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره +Network نیما رضوی 30 ساعت 1396/05/12 روزهای پنجشنبه 14 الی 19 ۳۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل Network+ کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره +Storage نامشخص 20 ساعت 1396/05/10 روزهای سه شنبه 17:30 الی 20:30 ۶۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل +Storage کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره MCSA: Windows Server 2016 حمید اسدی 140 ساعت 1396/05/14 شنبه و چهارشنبه 16:30 الی 20:30 ۱,۹۰۰,۰۰۰ سرفصل دوره MCSA: Windows Server 2016
ثبت نام آنلاین
دوره Security+ علی مقامی 30 ساعت 1396/05/21 روزهای دوشنبه 16 الی 20 ۵۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل Security+ کلیک نمایید
ثبت نام آنلاین
دوره آموزشی CCNA V3.0 سیسکو فرزاد حیدری 60 ساعت 1396/05/15 روزهای یکشنبه سه شنبه 17:30 الی 20:30 ۱,۱۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره CCNA کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره آموزشی CCNP Pack SWITCH ROUTE TSHOOT فرزاد حیدری 100 ساعت 1396/05/20 روزهای جمعه 8:30 الی 13:30 ۲,۲۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل CCNP Pack کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره رسمی میکروتیک MikroTik - MTCNA فرزاد حیدری 24 ساعت 1396/05/20 روزهای جمعه 13:30 الی 18:30 ۶۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره آموزشی MTCNA کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره رسمی میکروتیک MikroTik - MTCNA فرزاد حیدری 24 ساعت 1396/05/28 روزهای زوج 17:30 الی 20:30 ۶۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره آموزشی MTCNA کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره آموزش میکروتیک MikroTik - MTCRE فرزاد حیدری 16 ساعت 1396/05/08 روزهای یکشنبه و سه شنبه 17:30 الی 20:30 ۵۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره آموزش MTCRE کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره VMWare vSphere 6.5 Install, Configure, Manage نامشخص 52 ساعت 1396/05/16 روزهای دوشنبه 16:30 الی 20:30 ۱,۵۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل VMware کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره SQL Server 2016 Design سعید اسدی رجایی 54 ساعت 1396/05/25 روزهای چهارشنبه 16 الی 20 ۸۳۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل SQL 2016 Design کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره فشرده و کاربردی BI ه Data Warehouse & ETL, OLAP & BI Modeling, Data Mining مازیار چیت ساز 65 ساعت 1396/05/05 روزهای پنج شنبه 9:30 الی 13:30 ۱,۳۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره فشرده و کاربردی BI کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره MS .NET Fundamentals آموزش برنامه نویسی مقدماتی C# حمیدرضا ایزدی متین 24 ساعت 1396/05/18 روزهای چهارشنبه 16 الی 20 ۳۹۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل MS .NET Fundamentals کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره آموزش برنامه نویسی Programming in C#1 - Windows Forms حمیدرضا بابازاده 40 ساعت 1396/05/06 روزهای جمعه 14 الی 18 ۶۶۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل Programming in C#1 کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره ADO.NET Entity Framewrok 6 سعید اسدی رجایی 34 ساعت 1396/05/12 پنجشنبه ها 14 الی 18 ۷۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل ADO.NET کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره Web Development Fundamentals حمیدرضا ایزدی متین 20 ساعت 1396/05/16 دوشنبه ها 13 الی 17 ۲۷۵,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل Web Fundamentals XHTML 1.0 & CSS 2.0 کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3 سعید اسدی رجایی 40 ساعت 1396/05/15 روزهای یکشنبه و سه شنبه 16 الی 20 ۷۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل HTML5 کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره جامع توسعه نرم افزار با پایتون Python آرمان کاویان 60 ساعت 1396/05/02 روزهای دوشنبه 16 الی 20 ۱,۰۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره Python کلیک نمایید
ثبت نام آنلاین
دوره آموزش ASP.NET MVC 5 داریوش تصدیقی 40 ساعت 1396/05/06 روزهای جمعه 9:30 الی 13:30 ۸۲۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل MVC کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
کارگاه برنامه نویسان Beautiful Design and Code Workshop I یوسف مهرداد بی بالان - علیرضا اسماعیلی 24 ساعت 1396/05/21 روزهای شنبه 16 الی 20 ۸۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل کامل کارگاه Beautiful Design and Code Workshop I کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره ATC - Android Application Development برنامه نویسی اندروید امیرحسین تیموری 30 ساعت 1396/05/06 روزهای جمعه 9 الی 13 ۸۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل Android Application Development کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره برنامه نویسی اندروید Android پیشرفته امیرحسین تیموری 28 ساعت 1396/06/04 روزهای شنبه و چهارشنبه 17:30 الی 20:30 ۸۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره برنامه نویسی اندروید پیشرفته کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره جامع طراحی سایت HTML CSS Dreamweaver Fireworks Flash JavaScript jQuery صفا سوهانیان 90 ساعت 1396/04/26 روزهای شنبه و دوشنبه 9:30 الی 13:30 ۱,۰۹۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره Web Design کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره آموزش امنیت EC Council Certified Secure Computer User - CSCU نامشخص 16 ساعت 1395/05/07 روزهای شنبه 13 الی 16 ۴۵۰,۰۰۰ به زودی...
ثبت نام آنلاین
دوره تحلیل کسب و کار بر اساس BABOK هومن تصدیقی 40 ساعت 1396/05/14 روزهای شنبه 17 الی 20 ۸۵۰,۰۰۰
برای مشاهده سرفصل تحلیل کسب و کار BABOK کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره HPE ATP Server Solutions v3 نامشخص 20 ساعت 1396/05/08 روزهای یکشنبه 17:30 الی 20:30 ۶۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل HP Servers کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره برنامه ریزی راهبردی فناوری اطلاعات Information Technology Strategic Planning رضا کرمی 16 ساعت 1396/05/07 روزهای شنبه 16 الی 20 ۶۰۰,۰۰۰ سرفصل دوره برنامه ریزی راهبردی فناوری اطلاعات
ثبت نام آنلاین
دوره Oracle SQL & PL-SQL علی ابراهیمی فرد 40 ساعت 1396/05/11 روزهای چهارشنبه 16 الی 20 ۸۲۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل Oracle SQL & PL-SQL کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره Oracle Database: Develop PL/SQL with Program Units and Performance Tuning علی ابراهیمی فرد 40 ساعت 1396/05/14 روزهای شنبه 16 الی 20 ۹۹۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره Oracle Database: Develop PL/SQL Program Units کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره جاوا Java SE 7 Programming & Developing Applications for the Java EE 6 Platform بلال مدحج 60 ساعت 1396/05/12 روزهای پنجشنبه 15 الی 18 ۱,۵۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره جاوا کلیک کنید
ثبت نام آنلاین