ثبت نام آنلاین

نام دوره نام مدرس مدت دوره تاریخ شروع روز و ساعت برگزاری شهریه (تومان) سرفصل دوره ثبت نام و پرداخت
بوت کمپ حضوری آنلاین نوروزی +Network مانی پهلوان زاده 24 ساعت 1400/01/07 شنبه تا دوشنبه 9 الی 17 ۳۹۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل Network+ کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
بوت کمپ آنلاین نوروزی +Security آریا عبدالهی 24 ساعت 1400/01/04 چهارشنبه تا جمعه 9 الی 17 ۶۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل Security+ کلیک نمایید
ثبت نام آنلاین
بوت کمپ آنلاین نوروزی Building HPE Hybrid IT Solutions ساسان تافته 30 ساعت 1400/01/03 سه شنبه تا جمعه 9 الی 17 ۱,۵۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره آنلاین Building HPE Hybrid IT Solutions کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
بوت کمپ آنلاین (لایو) نوروزی MCSA: Windows Server 2016 حمید اسدی 80 ساعت 1400/01/03 سه شنبه تا پنج شنبه 9 الی 17 ۱,۸۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل آنلاین دوره MCSA: Windows Server 2016 کلیک نمایید
ثبت نام آنلاین
دوره حضوری آنلاین (لایو) LPIC1 - Linux Fundamentals & Basic Administration آرش فروغی 50 ساعت 1399/12/14 روزهای پنجشنبه 9 الی 13 ۱,۳۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل LPIC1 کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
بوت کمپ آنلاین نوروزی LPIC1 - Linux Fundamentals & Basic Administration آرش فروغی 40 ساعت 1400/01/07 شنبه تا چهارشنبه 10 الی 18 ۱,۳۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل LPIC1 کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
بوت کمپ آنلاین نوروزی مدیریت Container با Docker سیدمجید هاشمی 40 ساعت 1400/01/09 دوشنبه تا پنج شنبه 9 الی 17 ۱,۶۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره حضوری آنلاین (لایو) Docker کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
بوت کمپ آنلاین نوروزی Zabbix Monitoring سیدمجید هاشمی 40 ساعت 1400/01/04 چهارشنبه تا یکشبنه 9 الی 17 ۱,۵۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره حضوری آنلاین (لایو) Zabbix Monitoring کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
بوت کمپ آنلاین نوروزی CDCP (کارشناس حرفه ای مرکز داده) سید محمود سجادی 16 ساعت 1400/01/07 شنبه و یکشنبه 9 الی 17 ۹۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره CDCP (کارشناس حرفه ای مرکز داده) کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
بوت کمپ آنلاین نوروزی Fortigate NSE 4 فرشاد علیزاده 40 ساعت 1400/01/07 شنبه تا چهارشنبه 9 الی 17 ۱,۶۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره آنلاین Fortigate NSE 4 کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
بوت کمپ آنلاین نوروزی میکروتیک MikroTik - MTCNA فرزاد حیدری 24 ساعت 1400/01/04 چهارشنبه تا جمعه 9 الی 17 ۷۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره آموزشی MTCNA کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره حضوری آنلاین (لایو) میکروتیک MTCSE - MikroTik فرزاد حیدری 16 ساعت 1399/12/20 روزهای چهارشنبه 16:30 الی 20:30 ۶۶۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره MTCSE کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
بوت کمپ آنلاین نوروزی MikroTik Certified Pack مهرزاد مقدس 48 ساعت 1400/01/07 شنبه تا پنج شنبه 9 الی 17 ۱,۸۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره حضوری MikroTik Certified Pack کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
بوت کمپ آنلاین نوروزی CCNA New مانی پهلوان زاده 40 ساعت 1400/01/07 شنبه تا چهارشنبه 9 الی 17 ۱,۸۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره CCNA کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره حضوری آنلاین (لایو) CCNA-New سینا روزبه 60 ساعت 1399/12/17 روزهای یکشنبه و سه شنبه 16:30 الی 20:30 ۱,۸۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره CCNA-New کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره حضوری آنلاین (لایو) Cisco DevNET Associate سینا روزبه 60 ساعت 1399/12/14 روزهای پنجشنبه 8:30 الی 13:30 ۲,۰۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره Cisco DevNET Associate کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
بوت کمپ نوروزی حضوری آنلاین CCNP Enterprise ENCOR سینا روزبه 40 ساعت 1400/01/07 شنبه تا چهارشنبه 9 الی 17 ۲,۰۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره CCNP Enterprise Pack -New کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره حضوری CCIE Enterprise Infrastructure - v1.0 فرزاد حیدری 100 ساعت 1399/12/24 روزهای یکشنبه و سه شنبه 16:30 الی 20:30 ۴,۲۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره حضوری CCIE Enterprise Infrastructure - v1.0 کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
بوت کمپ نوروزی آنلاین Securing Network with Cisco Firepower فرزاد حیدری 40 ساعت 1400/01/07 شنبه تا چهارشنبه 9 الی 17 ۲,۲۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره حضوری Cisco Firepower کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
بوت کمپ نوروزی آنلاین Designing Data Centers Network with VXLAN EVPN محمد اسلامی 12 ساعت 1400/01/05 پنج شنبه و چمعه 10 الی 16 ۱,۲۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره آنلاین Designing Data Centers Network with VXLAN EVPN کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
بوت کمپ نوروزی آنلاین Implementing Cisco SD-WAN Solutions-SDWAN300 مصطفی رأفتی 40 ساعت 1400/01/07 شنبه تا چهارشنبه 9 الی 17 ۲,۲۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره Implementing Cisco SD-WAN Solutions (SDWAN300) v1.0 کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
بوت کمپ آنلاین نوروزی Accelerated SAN Essentials ساسان تافته 30 ساعت 1400/01/03 سه شنبه تا جمعه 9 الی 17 ۱,۳۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل SAN کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
بوت کمپ حضوری آنلاین نوروزی VMWare vSphere 7 Install, Configure, Manage ساسان تافته 40 ساعت 1400/01/07 شنبه تا چهارشنبه 9 الی 17 ۱,۸۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره VMWare vSphere 7 Install, Configure, Manage کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره حضوری آنلاین (لایو) SQL Server 2019 Database Development Implementation نامشخص 54 ساعت 1399/12/14 روزهای پنجشنبه 9 الی 13 ۱,۵۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره SQL Server 2019 Database Development Implementation کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
بوت کمپ نوروزی آنلاین SQL Server 2019 Database Development Implementation نامشخص 40 ساعت 1400/01/07 شنبه تا چهارشنبه 9 الی 17 ۱,۰۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره SQL Server 2019 Database Development Implementation کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
بوت کمپ آنلاین نوروزی Oracle SQL & PL/SQL علی ابراهیمی فرد 40 ساعت 1400/01/07 شنبه تا چهارشنبه 9 الی 17 ۱,۴۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره آنلاین Oracle SQL & PL/SQL کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره حضوری Oracle SQL & PL-SQL علی ابراهیمی فرد 40 ساعت 1399/12/20 روزهای چهارشنبه 16 الی 20 ۱,۴۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل Oracle SQL & PL-SQL کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
بوت کمپ نوروزی آنلاین طراحی داشبوردهای هوش تجاری با Power BI حمیدرضا بابازاده 24 ساعت 1400/01/04 چهارشنبه تا چمعه 9 الی 17 ۱,۰۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره طراحی داشبوردهای هوش تجاری با Power BI کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره آنلاین UML مدل سازی سیستم و نرم افزار مازیار چیت ساز 36 ساعت 1399/12/18 روزهای دوشنبه 17:30 الی 20:30 ۱,۴۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل UML کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
بوت کمپ حضوری آنلاین نوروزی روش کاربردی تحلیل نیازمندیهای نرم افزار Software Requirements Analysis محمد بدری 24 ساعت 1400/01/07 شنبه تا دوشنبه 9 الی 17 ۱,۱۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره روش های کاربردی تحلیل نیازمندیهای نرم افزار کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
بوت کمپ آنلاین نوروزی Practical ScrumXP and Agile for Software Teams نامشخص 24 ساعت 1400/01/07 شنبه تا دوشنبه 9 الی 17 ۱,۰۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره Practical ScrumXP and Agile for Software Teams کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
بوت کمپ حضوری آنلاین نوروزی MS .NET Fundamentals آموزش برنامه نویسی مقدماتی #C نامشخص 24 ساعت 1400/01/04 چهارشنبه تا جمعه 9 الی 17 ۷۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره آنلاین MS .NET Fundamentals آموزش برنامه نویسی مقدماتی #C کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره آنلاین (لایو) آموزش برنامه نویسی Programming in C#1 - Windows Forms سهیل محبی 40 ساعت 1399/12/14 روزهای پنجشنبه 14 الی 18 ۱,۱۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل Programming in C#1 کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
بوت کمپ حضوری آنلاین نوروزی برنامه نویسی Programming in C#1 - Windows Forms نامشخص 40 ساعت 1400/01/07 شنبه تا چهارشنبه 9 الی 17 ۱,۱۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل Programming in C#1 کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره آنلاین (لایو) Java Pack : Java SE 8 Programming & Developing Applications for the Java EE 7 Platform (جاوا مقدماتی و پیشرفته) بلال مدحج 45 ساعت 1399/12/15 روزهای جمعه 14 الی 18 ۱,۸۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره آنلاین Java Pack : Java SE 8 Programming & Developing Applications for the Java EE 7 Platform (جاوا مقدماتی و پیشرفته) کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
بوت کمپ آنلاین نوروزی PHP Web Development نامشخص 40 ساعت 1400/01/07 شنبه تا چهارشنبه 9 الی 17 ۱,۲۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره آنلاین برنامه نویسی PHP کلیک کنید.
ثبت نام آنلاین
دوره آنلاین (لایو) Spring and Hibernate Frameworks بلال مدحج 25 ساعت 1399/12/15 روزهای جمعه 14 الی 18 ۱,۵۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره آنلاین (لایو) Spring and Hibernate Frameworks کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
بوت کمپ آنلاین طراحی سایت HTML CSS VSCode JavaScript jQuery حمیدرضا ایزدی متین 64 ساعت 1400/01/05 پنج شنبه تا پنج شبنه 9 الی 17 ۱,۵۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره آنلاین جامع طراحی سایت HTML CSS Dreamweaver Fireworks Bootstrap JavaScript jQuery کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره آنلاین (لایو) جامع طراحی سایت HTML CSS Dreamweaver Fireworks Bootstrap JavaScript jQuery حمیدرضا ایزدی متین 90 ساعت 1399/12/17 روزهای یکشنبه و سه شنبه 9 الی 13 ۱,۹۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره جامع طراحی سایت HTML CSS Dreamweaver Fireworks Bootstrap JavaScript jQuery کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
بوت کمپ حضوری نوروزی برنامه نویسی با پایتون Python ایمان خدادی 40 ساعت 1400/01/07 شنبه تا چهارشنبه 9 الی 17 ۱,۳۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره Python کلیک نمایید
ثبت نام آنلاین
دوره آنلاین (لایو) Java Fundamentals for Android Development پویا حیدری 12 ساعت 1399/12/15 روزهای جمعه 9:30 الی 13:30 ۴۸۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره آنلاین Java fundamentals for Android Development کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
بوت کمپ حضوری آنلاین نوروزی Java Fundamentals for Android Development پویا حیدری 12 ساعت 1400/01/07 شنبه و یکشنبه 9 الی 17 ۴۸۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره آنلاین Java Fundamentals for Android Development کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
بوت کمپ آنلاین نوروزی برنامه نویسی به زبان R با رویکرد تحلیل داده علی محمدی 40 ساعت 1400/01/07 شنبه تا چهارشنبه 9 الی 17 ۱,۳۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره حضوری آنلاین (لایو) برنامه نویسی به زبان R با رویکرد تحلیل داده کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
بوت کمپ حضوری آنلاین نوروزی Android Application Development برنامه نویسی اندروید پویا حیدری 30 ساعت 1400/01/09 دوشنبه تا پنج شنبه 9 الی 17 ۱,۲۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره آنلاین Android Application Development برنامه نویسی اندروید کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره آنلاین (لایو) برنامه نویسی اندروید Android پیشرفته با زبان Kotlin پویا حیدری 36 ساعت 1399/12/15 روزهای جمعه 9:30 الی 13:30 ۱,۷۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره آنلاین برنامه نویسی اندروید پیشرفته کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
بوت کمپ حضوری آنلاین نوروزی ITIL Foundation v.4 بابک هزاوه 24 ساعت 1400/01/07 شنبه تا دوشنبه 9 الی 17 ۱,۴۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره ITIL Foundation v.4 کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره آنلاین (لایو) ITIL Foundation v.4 هومن تصدیقی 24 ساعت 1399/12/18 روزهای دوشنبه 13 الی 16 ۱,۴۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل ITIL کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
بوت کمپ آنلاین نوروزی مهندسی مجدد فرآیند به کمک ابزار BPMN احمد دلیری 20 ساعت 1400/01/07 شنبه تا دوشنبه 9 الی 17 ۱,۳۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل BPMN کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره حضوری آنلاین (لایو) پیاده سازی فرآیندها در سیستم مدیریت فرآیندهای کسب و کار (BPMS) با دو ابزار BIZAGI و CAMMUNDA احمد دلیری 20 ساعت 1399/12/16 روزهای شنبه 16 الی 20 ۱,۴۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره پیاده سازی فرآیندها در سیستم مدیریت فرآیندهای کسب و کار (BPMS) با دو ابزار BIZAGI و CAMMUNDA کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
بوت کمپ آنلاین نوروزی CEH + PWK Pack (پکیج هک قانونمند و تست نفوذ با کالی لینوکس) آریا عبدالهی 56 ساعت 1400/01/05 پنج شنبه تا چهارشنبه 9 الی 17 ۱,۹۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره CEH + PWK (پکیج هک قانونمند و تست نفوذ با کالی لینوکس) کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره آنلاین (لایو) SANS SEC301 : Introduction to Cyber Security - ورود به دنیای امنیت سایبری آریا عبدالهی 30 ساعت 1399/12/16 روزهای شنبه 17:30 الی 20:30 ۹۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره SANS SEC301 : Introduction to Cyber Security - ورود به دنیای امنیت سایبری کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره آنلاین (لایو) SANS SEC504: Hacker Tools, Techniques, Exploits, and Incident Handling آریا عبدالهی 30 ساعت 1399/12/20 روزهای چهارشنبه 17:30 الی 21:30 ۹۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره آنلاین (لایو) SANS SEC504: Hacker Tools, Techniques, Exploits, and Incident Handling کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
بوت کمپ آنلاین نوروزی SANS – Penetration Testing Web Apps – SEC 542 آریا عبدالهی 40 ساعت 1400/01/07 شنبه تا چهارشنبه 9 الی 17 ۱,۲۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره SANS – Penetration Testing Web Apps – SEC 542 کلیک کنید
ثبت نام آنلاین