ثبت نام آنلاین

نام دوره نام مدرس مدت دوره تاریخ شروع روز و ساعت برگزاری شهریه (تومان) سرفصل دوره ثبت نام و پرداخت
دوره A+ Essentials and IT Technician صابر عابدی 40 ساعت 1398/09/29 روزهای جمعه 9 الی 13 ۶۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل A+ کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره آموزشی +Network سینا روزبه 30 ساعت 1398/09/23 روزهای شنبه و دوشنبه 16:30 الی 20:30 ۴۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل Network+ کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره MCSA: Windows Server 2016 ساسان تافته 140 ساعت 1398/10/14 روزهای شنبه 8:30 الی 13:30 ۲,۹۰۰,۰۰۰ سرفصل دوره MCSA: Windows Server 2016
ثبت نام آنلاین
دوره آموزشی CCNA V3.0 سیسکو فرزاد حیدری 60 ساعت 1398/09/30 روزهای زوج 16:30 الی 20:30 ۱,۵۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره CCNA کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره آموزش CCNA V3.0 سیسکو فرزاد حیدری 60 ساعت 1398/09/22 روزهای جمعه 13:30 الی 18:30 ۱,۵۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره CCNA کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره آموزشی CCNA Security فرزاد حیدری 40 ساعت 1398/09/25 دوشنبه ها 9 الی 13 ۱,۲۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل CCNA Security کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره آموزشی CCNP Pack SWITCH ROUTE TSHOOT فرزاد حیدری 100 ساعت 1398/10/20 روزهای جمعه 08:30 الی 13:30 ۲,۹۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل CCNP Pack کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
بوت کمپ میکروتیک MikroTik - MTCNA فرزاد حیدری 24 ساعت 1398/09/30 روزهای شنبه، یکشنبه، دوشنبه 8:30 الی 16:30 ۷۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره آموزشی MTCNA کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
بوت کمپ CCNP SWITCH فرزاد حیدری 40 ساعت 1398/10/14 روزهای شنبه تا چهارشنبه 8:30 الی 16:30 ۱,۰۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل SWITCH کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره میکروتیک MikroTik - MTCRE فرزاد حیدری 16 ساعت 1398/10/09 روزهای دو شنبه و سه شنبه 8:30 الی 16:30 ۵۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره آموزش MTCRE کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره VMware vSphere 6.7 Install, Configure, Manage ساسان تافته 40 ساعت 1398/09/26 روزهای سه شنبه 16:30 الی 20:30 ۱,۸۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل VMware کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره HPE ATP Server Solutions v4 ساسان تافته 24 ساعت 1398/09/24 یکشنبه ها 16:30 الی 20:30 ۱,۰۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل HP Servers کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره SQL Server 2017 Database Development Implementation سعید اسدی رجایی 54 ساعت 1398/09/21 روزهای پنجشنبه 14 الی 18 ۱,۲۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل SQL Server 2017 Design کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره SQL Server 2017 Admin مازیار چیت ساز 54 ساعت 1398/10/16 روزهای دوشنبه 16:30 الی 20:30 ۱,۲۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل SQL 2017 Admin کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره فشرده و کاربردی BI ه Data Warehouse & ETL, OLAP & BI Modeling, Data Mining مازیار چیت ساز 72 ساعت 1398/10/17 روزهای سه شنبه 16:30 الی 20:30 ۱,۹۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره فشرده و کاربردی BI کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره طراحی داشبوردهای هوش تجاری با Power BI وحید قربانی 24 ساعت 1398/09/23 روزهای شنبه 16:30 الی 20:30 ۷۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره آنلاین طراحی داشبوردهای هوش تجاری با Power BI کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره Oracle SQL & PL-SQL علی ابراهیمی فرد 40 ساعت 1398/09/20 روزهای چهارشنبه 16 الی 20 ۱,۱۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل Oracle SQL & PL-SQL کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره جامع طراحی سایت HTML CSS Dreamweaver Fireworks Bootstrap JavaScript jQuery حمیدرضا ایزدی متین 90 ساعت 1398/10/05 روزهای پنجشنبه ها 14 الی 19 ۱,۶۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره Web Design کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره Practical ScrumXP and Agile for Software Teams یاسر کازرونی 24 ساعت 1398/09/23 روزهای شنبه 16 الی 20 ۹۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل Agile کلیک نمایید
ثبت نام آنلاین
دوره (مقدماتی)3 Full Stack Web Development ASP.NET Core محمدرضا بردال 40 ساعت 1398/09/25 روزهای دوشنبه 17:30 الی 20:30 ۱,۲۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره (مقدماتی) Full Stack Web Development ASP.NET Core 3 کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره Microsoft Back End Developer سعید اسدی رجایی 150 ساعت 1398/09/23 روزهای شنبه و دوشنبه 08:30 الی 13:30 ۳,۵۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره Microsoft Back End Developer کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره Specialized User Experience Design فائزه بهمنی 50 ساعت 1398/09/23 روزهای شنبه تا چهارشنبه 8:30 الی 16:30 ۱,۵۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره مقدمه ای بر User Experience Design کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره MS .NET Fundamentals آموزش برنامه نویسی مقدماتی C# سهیل محبی 24 ساعت 1398/10/07 روزهای شنبه و دوشنبه 9 الی 13 ۵۹۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل MS .NET Fundamentals کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره آموزش برنامه نویسی Programming in C#1 - Windows Forms داریوش تصدیقی 40 ساعت 1398/09/21 روزهای پنجشنبه 14 الی 18 ۹۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل Programming in C#1 کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره آموزش برنامه نویسی Programming in C#1 - Windows Forms سهیل محبی 40 ساعت 1398/10/28 روزهای شنبه و دوشنبه 9:00 الی 13:00 ۹۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل Programming in C#1 کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره ADO.NET Entity Framewrok 6 داریوش تصدیقی 40 ساعت 1398/10/06 روزهای جمعه ها 9:30 الی 13:30 ۹۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل ADO.NET کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره برنامه نویسی Building Single Page Application with Blazor.NET محمدرضا بردال 30 ساعت 1398/09/25 روزهای دوشنبه 17:30 الی 20:30 ۱,۰۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره برنامه نویسی Microsoft ASP.NET Core Blazor.NETکلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره جاوا Java SE 8 Programming & Developing Applications for the Java EE 7 Platform بلال مدحج 60 ساعت 1398/09/22 روزهای جمعه 14 الی 18 ۲,۰۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره جاوا کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره Java Fundamentals for Android Development پویا حیدری 12 ساعت 1398/09/22 روزهای جمعه 9 الی 13 ۴۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره Java fundamentals for Android Development کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره Android Application Development برنامه نویسی اندروید پویا حیدری 30 ساعت 1398/10/13 روزهای جمعه ها 9 الی 13 ۱,۲۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل Android Application Development کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره برنامه نویسی اندروید Android پیشرفته با زبان Kotlin پویا حیدری 36 ساعت 1398/10/20 روزهای جمعه ها 14 الی 18 ۱,۴۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره برنامه نویسی اندروید پیشرفته کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره تحلیل کسب و کار بر اساس BABOK هومن تصدیقی 40 ساعت 1398/10/07 روزهای شنبه 16 الی 20 ۱,۸۰۰,۰۰۰
برای مشاهده سرفصل تحلیل کسب و کار BABOK کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره جامع آموزش طراحی سایت HTML CSS Dreamweaver Fireworks Bootstrap JavaScript jQuery حمیدرضا ایزدی متین 90 ساعت 1398/10/29 روزهای یکشنبه و سه شنبه 8:30 الی 13:30 ۱,۶۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره Web Design کلیک کنید
ثبت نام آنلاین