ثبت نام آنلاین

نام دوره نام مدرس مدت دوره تاریخ شروع روز و ساعت برگزاری شهریه (تومان) سرفصل دوره ثبت نام و پرداخت
دوره A+ Essentials and IT Technician ناصر عرفانیان 40 ساعت 1396/03/12 روزهای جمعه 14 الی 18 ۴۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل A+ کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره +Network نیما رضوی 30 ساعت 1396/03/04 روزهای پنج شنبه 14 الی 18 ۳۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل Network+ کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره +Network نامشخص 30 ساعت 1396/03/08 روزهای زوج 17:30 الی 20:30 ۳۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل Network+ کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره MCSA: Windows Server 2016 حمید اسدی 140 ساعت 1396/03/18 پنجشنبه ها 8:30 الی 13:30 ۱,۹۰۰,۰۰۰ سرفصل دوره MCSA: Windows Server 2016
ثبت نام آنلاین
دوره Security+ علی مقامی 30 ساعت 1396/03/08 روزهای دوشنبه 16 الی 20 ۵۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل Security+ کلیک نمایید
ثبت نام آنلاین
دوره آموزش CCNA V3.0 سیسکو نامشخص 60 ساعت 1396/03/06 روزهای زوج 17:30 الی 20:30 ۱,۱۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره CCNA کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره آموزشی CCNP Pack SWITCH ROUTE TSHOOT فرزاد حیدری 100 ساعت 1396/03/02 روزهای یکشنبه و سه شنبه 17:30 الی 20:30 ۲,۲۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل CCNP Pack کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره رسمی میکروتیک MikroTik - MTCNA فرزاد حیدری 24 ساعت 1396/03/10 روزهای زوج 17:30 الی 20:30 ۶۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره آموزشی MTCNA کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره آموزش میکروتیک MikroTik - MTCRE فرزاد حیدری 16 ساعت 1396/03/12 روزهای جمعه 8:30 الی 13:30 ۵۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره آموزش MTCRE کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره VMWare vSphere 6.5: Install, Configure, Manage مهرداد توکلی 52 ساعت 1396/03/04 روزهای پنجشنبه ها 9 الی 13 ۱,۵۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل VMware کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره LPIC1 - Linux Fundamentals & Basic Administration دانیال بهزادی 50 ساعت 1396/03/05 روزهای جمعه 14 الی 18 ۹۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل LPIC1 کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره SQL Server 2016 Design یوسف حکاک زرگر 54 ساعت 1396/03/05 روزهای جمعه 9 الی 13 ۸۳۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل SQL 2016 Design کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره SQL Server 2016 Admin مازیار چیت ساز 54 ساعت 1396/03/25 روزهای پنجشنبه 9:30 الی 13:30 ۸۳۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل SQL 2016 Admin کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره فشرده و کاربردی BI ه Data Warehouse & ETL, OLAP & BI Modeling, Data Mining مازیار چیت ساز 65 ساعت 1396/03/24 روزهای چهارشنبه 16 الی 20 ۱,۳۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره فشرده و کاربردی BI کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
کارگاه عملی Power BI سعید یوسفی 24 ساعت 1396/03/02 یکشنبه سه شنبه ها 17 الی 20 ۸۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل کارگاه عملی Power BI کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره MS .NET Fundamentals آموزش برنامه نویسی مقدماتی C# حمیدرضا بابازاده 24 ساعت 1396/03/12 روزهای جمعه 14 الی 18 ۳۹۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل MS .NET Fundamentals کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره MS .NET Fundamentals آموزش برنامه نویسی مقدماتی C# آرمان کاویان 24 ساعت 1396/03/08 روزهای دوشنبه 13 الی 16 ۳۹۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل MS .NET Fundamentals کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره آموزش برنامه نویسی Programming in C#1 - Windows Forms حمیدرضا بابازاده 40 ساعت 1396/03/12 روزهای جمعه 9 الی 13 ۶۶۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل Programming in C#1 کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره Web Development Fundamentals صفا سوهانیان 20 ساعت 1396/03/06 شنبه ها 9:30 الی 13:30 ۲۷۵,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل Web Fundamentals XHTML 1.0 & CSS 2.0 کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3 محمدرضا بردال 40 ساعت 1396/03/07 روزهای یکشنبه 17:30 الی 20:30 ۷۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل HTML5 کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره PHP مقدماتی و پیشرفته امیرحسین تیموری 40 ساعت 1396/04/12 روزهای دوشنبه ها 17:30 الی 20:30 ۶۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل PHP کلیک کنید.
ثبت نام آنلاین
دوره آموزش ASP.NET MVC 5 محمدرضا بردال 40 ساعت 1396/03/16 روزهای سه شنبه 17:30 الی 20:30 ۸۲۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل MVC کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره برنامه نویسی پیشرفته Programming in C# (2) 70-483 نامشخص 36 ساعت 1396/03/07 روزهای یکشنبه 17:30 الی 20:30 ۶۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره Programming in C#2 کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
کارگاه برنامه نویسان Beautiful Design and Code Workshop I یوسف مهرداد بی بالان - علیرضا اسماعیلی 24 ساعت 1396/04/17 روزهای شنبه 16 الی 20 ۸۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل کامل کارگاه Beautiful Design and Code Workshop I کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره Building Modern Web Apps محمدرضا بردال 40 ساعت 1396/03/03 روزهای چهارشنبه 17:30 الی 20:30 ۷۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل Modern Web Apps کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره ATC - Android Application Development برنامه نویسی اندروید امیرحسین تیموری 30 ساعت 1396/03/06 روزهای شنبه و چهارشنبه 17:30 الی 20:30 ۸۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل Android Application Development کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره برنامه نویسی اندروید Android پیشرفته امیرحسین تیموری 28 ساعت 1396/03/26 روزهای جمعه 14 الی 18 ۸۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره برنامه نویسی اندروید پیشرفته کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره روش کاربردی تحلیل نیازمندیهای نرم افزار Software Requirements Analysis یوسف مهرداد بی بالان 24 ساعت 1396/03/27 روزهای شنبه ها 16 الی 20 ۵۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره روش های کاربردی تحلیل نیازمندیهای نرم افزار کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره جامع طراحی سایت HTML CSS Dreamweaver Fireworks Flash JavaScript jQuery صفا سوهانیان 90 ساعت 1396/03/06 روزهای شنبه و دوشنبه 14 الی 17 ۱,۰۹۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره Web Design کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره مدیریت پروژه بر اساس PMBOK کامران ناپلیان 40 ساعت 1396/03/03 روزهای چهارشنبه ساعت 16 الی 20 ۷۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره آموزشی مهندسی مجدد فرآیند به کمک ابزار BPMN هومن تصدیقی 20 ساعت 1396/03/27 روزهای شنبه 17 الی 20 ۶۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل BPMN کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره تحلیل کسب و کار بر اساس BABOK هومن تصدیقی 40 ساعت 1396/05/14 روزهای شنبه 17 الی 20 ۸۵۰,۰۰۰
برای مشاهده سرفصل تحلیل کسب و کار BABOK کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره برنامه ریزی راهبردی فناوری اطلاعات Information Technology Strategic Planning رضا کرمی 16 ساعت 1396/03/08 روزهای دوشنبه 16 الی 20 ۶۰۰,۰۰۰ سرفصل دوره برنامه ریزی راهبردی فناوری اطلاعات
ثبت نام آنلاین
دوره Oracle SQL & PL-SQL علی ابراهیمی فرد 40 ساعت 1396/03/07 روزهای یکشنبه و سه شنبه 16 الی 20 ۸۲۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل Oracle SQL & PL-SQL کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره Oracle Database: Develop PL/SQL with Program Units and Performance Tuning علی ابراهیمی فرد 40 ساعت 1396/04/10 روزهای شنبه 16 الی 20 ۹۹۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره Oracle Database: Develop PL/SQL Program Units کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره Oracle Admin Workshop I علی ابراهیمی فرد 40 ساعت 1396/03/03 روزهای چهارشنبه 16 الی 20 ۹۹۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره Oracle Admin I کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره جاوا Java SE 7 Programming & Developing Applications for the Java EE 6 Platform نامشخص 60 ساعت 1396/04/16 روزهای جمعه 14 الی 18 ۱,۵۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره جاوا کلیک کنید
ثبت نام آنلاین