ثبت نام آنلاین

نام دوره نام مدرس مدت دوره تاریخ شروع روز و ساعت برگزاری شهریه (تومان) سرفصل دوره ثبت نام و پرداخت
دوره A+ Essentials and IT Technician ناصر عرفانیان 40 ساعت 1397/04/01 روزهای جمعه 14 الی 18 ۴۹۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل A+ کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره A+ Essentials and IT Technician نامشخص 40 ساعت 1397/04/23 روزهای شنبه و چهارشنبه 9 الی 13 ۴۹۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل A+ کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره آموزشی +Network نیما رضوی 30 ساعت 1397/04/01 روزهای جمعه 8 الی 14 ۳۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل Network+ کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره آموزشی +Network نامشخص 30 ساعت 1397/04/16 روزهای زوج 17:30 الی 20:30 ۳۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل Network+ کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره +Security نامشخص 30 ساعت 1397/04/09 روزهای شنبه چهارشنبه 9 الی 13 ۶۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل Security+ کلیک نمایید
ثبت نام آنلاین
دوره MCSA: Windows Server 2012 حمید اسدی 140 ساعت 1397/04/10 روزهای یکشنبه و سه شنبه 16:30 الی 20:30 ۲,۱۰۰,۰۰۰ سرفصل دوره MCSA: Windows Server 2012
ثبت نام آنلاین
دوره آموزش CCNA V3.0 سیسکو فرزاد حیدری 60 ساعت 1397/04/24 روزهای یکشنبه سه شنبه 17:30 الی 20:30 ۱,۲۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره CCNA کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره CCNP Pack SWITCH ROUTE TSHOOT فرزاد حیدری 100 ساعت 1397/04/08 روزهای جمعه 13:30 الی 18:30 ۲,۴۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل CCNP Pack کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره آموزشی CCNP Pack SWITCH ROUTE TSHOOT فرزاد حیدری 100 ساعت 1397/04/11 روزهای زوج 17:30 الی 20:30 ۲,۴۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل CCNP Pack کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره VMWare vSphere 6.5 Install, Configure, Manage ساسان تافته 52 ساعت 1397/04/04 روزهای دوشنبه 16:30 الی 20:30 ۱,۶۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل VMware کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره VMWare vSphere 6.5 Install, Configure, Manage ساسان تافته 52 ساعت 1397/04/21 روزهای پنج شنبه 14 الی 18 ۱,۶۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل VMware کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره رسمی میکروتیک MikroTik - MTCNA فرزاد حیدری 24 ساعت 1397/04/07 روزهای پنجشنبه 14 الی 19 ۷۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره آموزشی MTCNA کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
بوت کمپ رسمی میکروتیک MikroTik - MTCNA فرزاد حیدری 24 ساعت 1397/04/24 روزهای یکشنبه تا سه شنبه 8 الی 16 ۷۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره آموزشی MTCNA کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره SQL Server 2016 Design سعید اسدی رجایی 54 ساعت 1397/04/13 روزهای چهارشنبه 8:30 الی 13:30 ۹۴۵,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل SQL Design کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره SQL Server 2016 Admin مازیار چیت ساز 54 ساعت 1397/05/14 روزهای پنجشنبه 9:30 الی 13:30 ۹۴۵,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل SQL 2016 Admin کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره فشرده و کاربردی BI ه Data Warehouse & ETL, OLAP & BI Modeling, Data Mining یوسف حکاک زرگر 72 ساعت 1397/04/02 روزهای شنبه 16 الی 20 ۱,۶۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره فشرده و کاربردی BI کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره آموزشی MongoDB - NoSQL Databases اصغر درویشی 40 ساعت 1397/04/06 روزهای چهارشنبه 16 الی 20 ۹۶۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره MongoDB  کلیک نمایید.
ثبت نام آنلاین
دوره MS .NET Fundamentals آموزش برنامه نویسی مقدماتی C# داریوش تصدیقی 24 ساعت 1397/04/01 روزهای جمعه 9:30 الی 13:30 ۴۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل MS .NET Fundamentals کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره MS .NET Fundamentals آموزش برنامه نویسی مقدماتی C# حمیدرضا ایزدی متین 24 ساعت 1397/04/21 روزهای پنج شنبه 14 الی 18 ۴۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل MS .NET Fundamentals کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره آموزش برنامه نویسی Programming in C#1 - Windows Forms حمیدرضا بابازاده 40 ساعت 1397/04/09 روزهای شنبه 16 الی 20 ۷۲۵,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل Programming in C#1 کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره ADO.NET Entity Framewrok 6 حمیدرضا ایزدی متین 40 ساعت 1397/04/01 جمعه ها 14 الی 18 ۷۸۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل ADO.NET کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره Web Development Fundamentals حمیدرضا ایزدی متین 20 ساعت 1397/04/16 شنبه ها 13 الی 16 ۳۱۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل Web Fundamentals XHTML 1.0 & CSS 2.0 کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3 محمدرضا بردال 40 ساعت 1397/03/28 روزهای دوشنبه 17:30 الی 20:30 ۹۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل HTML5 کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره برنامه نویسی با پایتون Python آرمان کاویان 60 ساعت 1397/04/17 روزهای یکشنبه و سه شنبه 16 الی 20 ۱,۲۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره Python کلیک نمایید
ثبت نام آنلاین
دوره PHP مقدماتی و پیشرفته امیرحسین تیموری 40 ساعت 1397/04/25 روزهای دوشنبه 16:30 الی 20:30 ۷۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل PHP کلیک کنید.
ثبت نام آنلاین
دوره آموزش ASP.NET MVC 5 سعید اسدی رجایی 40 ساعت 1397/04/14 روزهای پنجشنبه 9 الی 13 ۹۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل MVC کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره آموزشی Node.JS & Express.JS داریوش تصدیقی 24 ساعت 1397/04/15 روزهای جمعه 14 الی 18 ۵۳۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره ATC - Java Fundamentals for Android Development امیرحسین تیموری 12 ساعت 1397/04/09 روزهای شنبه 9:00 الی 13:00 ۳۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره Java fundamentals for Android Development کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره ATC - Android Application Development برنامه نویسی اندروید امیرحسین تیموری 30 ساعت 1397/04/29 روزهای جمعه 14 الی 18 ۱,۰۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل Android Application Development کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره برنامه نویسی اندروید Android پیشرفته امیرحسین تیموری 28 ساعت 1397/04/01 روزهای جمعه 08:30 الی 13:30 ۹۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره برنامه نویسی اندروید پیشرفته کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره برنامه نویسی iOS مقدماتی (توصیه می شود macbook همراه داشته باشید) عماد قرانی 44 ساعت 1397/04/01 روزهای جمعه 14 الی 18 ۱,۵۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره Foundation Level of Software Testing - ISTQB تست نرم افزار خانم عماد افشار 24 ساعت 1397/04/14 روزهای پنجشنبه 9 الی 13 ۹۰۰,۰۰۰ سرفصل دوره ISTQB
ثبت نام آنلاین
دوره روش کاربردی تحلیل نیازمندیهای نرم افزار Software Requirements Analysis یوسف مهرداد بی بالان 24 ساعت 1397/04/09 روزهای شنبه ها 16 الی 20 ۶۲۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره روش های کاربردی تحلیل نیازمندیهای نرم افزار کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره جامع طراحی سایت HTML CSS Dreamweaver Fireworks Bootstrap JavaScript jQuery حمیدرضا ایزدی متین 90 ساعت 1397/04/08 روزهای جمعه ها 8:30 الی 13:30 ۱,۲۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره Web Design کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره جامع آموزش طراحی سایت HTML CSS Dreamweaver Fireworks Bootstrap JavaScript jQuery حمیدرضا ایزدی متین 90 ساعت 1397/04/23 روزهای زوج 9 الی 13 ۱,۲۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره Web Design کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره ITIL Foundation هومن تصدیقی 24 ساعت 1397/04/02 روزهای شنبه 9 الی 13 ۹۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل ITIL کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره مدیریت پروژه بر اساس PMBOK هومن تصدیقی 40 ساعت 1397/04/04 روزهای دوشنبه 13 الی 16 ۸۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره آموزشی مهندسی مجدد فرآیند به کمک ابزار BPMN هومن تصدیقی 20 ساعت 1397/04/02 روزهای شنبه 17 الی 20 ۸۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل BPMN کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره تحلیل کسب و کار بر اساس BABOK هومن تصدیقی 40 ساعت 1397/04/04 روزهای دوشنبه 9 الی 13 ۱,۲۵۰,۰۰۰
برای مشاهده سرفصل تحلیل کسب و کار BABOK کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره HPE ATP Server Solutions v4 ساسان تافته 20 ساعت 1397/04/09 شنبه و چهارشنبه 16:30 الی 20:30 ۷۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل HP Servers کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره Certified Data Center Professional - CDCP نوید گلشنی 24 ساعت 1397/04/20 روزهای چهارشنبه 13 الی 17 ۹۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره CDCP کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره معماری سازمانی پیشرفته مبتنی بر TOGAF 9 رضا کرمی 24 ساعت 1397/03/28 روزهای دوشنبه 16 الی 20 ۱,۰۰۰,۰۰۰ سرفصل دوره معماری سازمانی پیشرفته
ثبت نام آنلاین
دوره Oracle SQL & PL-SQL علی ابراهیمی فرد 40 ساعت 1396/04/14 روزهای پنجشنبه 14 الی 18 ۹۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل Oracle SQL & PL-SQL کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره Oracle Data Warehouse Pack علی ابراهیمی فرد 60 ساعت 1397/04/06 روزهای چهارشنبه 16 الی 20 ۱,۴۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره Oracle Data Warehouse کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره جاوا Java SE 8 Programming & Developing Applications for the Java EE 7 Platform بلال مدحج 60 ساعت 1397/04/15 روزهای جمعه 14 الی 18 ۱,۶۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره جاوا کلیک کنید
ثبت نام آنلاین