ثبت نام آنلاین

نام دوره نام مدرس مدت دوره تاریخ شروع روز و ساعت برگزاری شهریه (تومان) سرفصل دوره ثبت نام و پرداخت
دوره A+ Essentials and IT Technician ناصر عرفانیان 40 ساعت 1396/09/24 روزهای جمعه 9 الی 13 ۴۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل A+ کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره +Network نیما رضوی 30 ساعت 1396/09/13 روزهای دوشنبه 16 الی 20 ۳۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل Network+ کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره آموزشی +Network نیما رضوی 30 ساعت 1396/09/09 روزهای پنجشنبه 14 الی 19 ۳۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل Network+ کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره MCSA: Windows Server 2016 حمید اسدی 140 ساعت 1396/09/23 پنجشنبه ها 14 الی 19 ۱,۹۰۰,۰۰۰ سرفصل دوره MCSA: Windows Server 2016
ثبت نام آنلاین
دوره آموزشی CCNA V3.0 سیسکو فرزاد حیدری 60 ساعت 1396/10/22 جمعه ها 13:30 الی 18:30 ۱,۱۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره CCNA کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره آموزشی CCNP Pack SWITCH ROUTE TSHOOT فرزاد حیدری 100 ساعت 1396/09/09 روزهای پنجشنبه 14 الی 19 ۲,۲۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل CCNP Pack کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره VMWare vSphere 6.5 Install, Configure, Manage ساسان تافته 52 ساعت 1396/09/13 روزهای دوشنبه 16:30 الی 20:30 ۱,۵۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل VMware کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره رسمی میکروتیک MikroTik - MTCUME فرزاد حیدری 16 ساعت 1396/09/10 جمعه ها 13:30 الی 18:30 ۵۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره آموزشی MTCUME کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره رسمی میکروتیک MikroTik - MTCNA فرزاد حیدری 24 ساعت 1396/09/17 روزهای جمعه 13:30 الی 18:30 ۶۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره آموزشی MTCNA کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره LPIC1 - Linux Fundamentals & Basic Administration دانیال بهزادی 50 ساعت 1396/09/24 روزهای جمعه 13:30 الی 18:30 ۹۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل LPIC1 کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره SQL Server 2016 Design یوسف حکاک زرگر 54 ساعت 1396/09/13 روزهای دوشنبه 16:30 الی 20:30 ۸۳۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل SQL 2016 Design کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره SQL Server 2016 Design سعید اسدی رجایی 54 ساعت 1396/09/18 روزهای شنبه 16 الی 20 ۸۳۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل SQL Design کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
کارگاه Practical SQL Queries سعید اسدی رجایی 16 ساعت 1396/09/03 روزهای جمعه 9 الی 13 ۳۲۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل کارگاه Practical SQL Queries   کلیک نمایید.
ثبت نام آنلاین
دوره SQL Server 2016, Performance Tuning نامشخص 32 ساعت 1396/10/07 روزهای پنجشنبه 14 الی 18 ۵۷۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره آموزشی SQL Server 2016, Performance Tuning کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره فشرده و کاربردی BI ه Data Warehouse & ETL, OLAP & BI Modeling, Data Mining سعید یوسفی 72 ساعت 1396/09/11 روزهای شنبه 16 الی 20 ۱,۵۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره فشرده و کاربردی BI کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره MS .NET Fundamentals آموزش برنامه نویسی مقدماتی C# حمیدرضا ایزدی متین 24 ساعت 1396/09/24 روزهای جمعه ها 14 الی 18 ۳۹۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل MS .NET Fundamentals کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره آموزش برنامه نویسی Programming in C#1 - Windows Forms حمیدرضا بابازاده 40 ساعت 1396/09/12 روزهای یکشنبه سه شنبه 16 الی 20 ۶۶۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل Programming in C#1 کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره آموزش برنامه نویسی Programming in C#1 - Windows Forms داریوش تصدیقی 40 ساعت 1396/09/09 روزهای پنجشنبه ها 14 الی 18 ۶۶۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل Programming in C#1 کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره ADO.NET Entity Framewrok 6 داریوش تصدیقی 34 ساعت 1396/09/12 یکشنبه و سه شنبه 16 الی 20 ۷۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل ADO.NET کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3 نامشخص 40 ساعت 1396/09/19 روزهای یکشنبه 17:30 الی 20:30 ۷۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل HTML5 کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره PHP مقدماتی و پیشرفته امیرحسین تیموری 40 ساعت 1396/09/17 روزهای جمعه 8:30 الی 13:30 ۶۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل PHP کلیک کنید.
ثبت نام آنلاین
دوره آموزش ASP.NET MVC 5 نامشخص 40 ساعت 1396/09/21 سه شنبه ها 17:30 الی 20:30 ۸۲۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصب MVC کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره ATC - Android Application Development برنامه نویسی اندروید امیرحسین تیموری 30 ساعت 1396/09/11 روزهای شنبه و چهارشنبه 16:30 الی 20:30 ۸۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل Android Application Development کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره برنامه نویسی اندروید Android پیشرفته امیرحسین تیموری 28 ساعت 1396/09/17 روزهای جمعه 14 الی 18 ۸۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره برنامه نویسی اندروید پیشرفته کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره Fundamental Level of Software Testing - ISTQB نامشخص 24 ساعت 1396/09/23 روزهای پنجشنبه 9 الی 13 ۷۵۰,۰۰۰ سرفصل دوره ISTQB
ثبت نام آنلاین
دوره جامع طراحی سایت HTML CSS Dreamweaver Fireworks Bootstrap JavaScript jQuery حمیدرضا ایزدی متین 90 ساعت 1396/09/11 روزهای شنبه و دوشنبه 9 الی 13 ۱,۰۹۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره Web Design کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره مدیریت پروژه بر اساس PMBOK کامران ناپلیان 40 ساعت 1396/09/23 روزهای پنجشنبه ساعت 14 الی 18 ۷۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره آموزشی مهندسی مجدد فرآیند به کمک ابزار BPMN هومن تصدیقی 20 ساعت 1396/09/25 روزهای شنبه 9 الی 13 ۷۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل BPMN کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره تحلیل کسب و کار بر اساس BABOK هومن تصدیقی 40 ساعت 1396/10/02 روزهای شنبه 13 الی 17 ۱,۰۰۰,۰۰۰
برای مشاهده سرفصل تحلیل کسب و کار BABOK کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره HPE ATP Server Solutions v3 ساسان تافته 20 ساعت 1396/09/14 روزهای سه شنبه 16:30 الی 20:30 ۶۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل HP Servers کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره معماری سازمانی پیشرفته مبتنی بر TOGAF 9 رضا کرمی 24 ساعت 1396/09/08 روزهای چهارشنبه 16 الی 20 ۸۵۰,۰۰۰ سرفصل دوره معماری سازمانی پیشرفته
ثبت نام آنلاین
دوره Accelerated SAN Essentials ساسان تافته 40 ساعت 1396/09/12 روزهای یکشنبه 17 الی 20:30 ۸۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل SAN کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
آموزش EMC Information Storage Associate - EMCISA V3 ساسان تافته 40 ساعت 1396/09/24 جمعه‌ها 8:30 الی 13:30 ۱,۱۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره آموزشی EMC کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره VNX Fundamentals ساسان تافته 32 ساعت 1396/09/18 شنبه تا سه شنبه 8 الی 16 ۱,۹۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره آموزشی VNX Fundamentals کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره Oracle Database: Develop PL/SQL with Program Units and Performance Tuning علی ابراهیمی فرد 40 ساعت 1396/09/18 روزهای شنبه 16 الی 20 ۹۹۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره Oracle Database: Develop PL/SQL Program Units کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره جاوا Java SE 7 Programming & Developing Applications for the Java EE 6 Platform بلال مدحج 60 ساعت 1396/09/17 روزهای جمعه 14 الی 18 ۱,۵۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره جاوا کلیک کنید
ثبت نام آنلاین