ثبت نام آنلاین

نام دوره نام مدرس مدت دوره تاریخ شروع روز و ساعت برگزاری شهریه (تومان) سرفصل دوره ثبت نام و پرداخت
دوره A+ Essentials and IT Technician نامشخص 40 ساعت 1397/11/12 روزهای جمعه 14:00 الی 18:00 ۴۹۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل A+ کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره آموزشی +Network نامشخص 30 ساعت 1397/11/05 روزهای جمعه 9 الی 13 ۳۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل Network+ کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره Designing and Deploying Microsoft Exchange Server 2016 حمید اسدی 40 ساعت 1397/10/30 روزهای یکشنبه و سه شنبه 16 الی 20 ۷۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره Designing and Deploying Microsoft Exchange Server 2016 کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره MCSA: Windows Server 2016 حمید اسدی 140 ساعت 1397/11/08 روزهای دوشنبه و چهارشنبه 16:30 الی 20:30 ۲,۳۰۰,۰۰۰ سرفصل دوره MCSA: Windows Server 2016
ثبت نام آنلاین
دوره +Security نامشخص 30 ساعت 1397/11/07 روزهای یکشنبه 9 الی 13 ۶۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل Security+ کلیک نمایید
ثبت نام آنلاین
دوره LPIC1 - Linux Fundamentals & Basic Administration نامشخص 50 ساعت 1397/11/14 روزهای یکشنبه 16:30 الی 20:30 ۱,۲۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل LPIC1 کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره Certified Data Center Professional - CDCP نوید گلشنی 24 ساعت 1397/11/16 روزهای سه شنبه 16 الی 20 ۹۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره Certified Data Center Professional - CDCP کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره آموزشی CCNA V3.0 سیسکو فرزاد حیدری 60 ساعت 1397/11/05 جمعه ها 13:30 الی 18:30 ۱,۲۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره CCNA کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره آموزش CCNA V3.0 سیسکو فرزاد حیدری 60 ساعت 1397/11/14 روزهای یکشنبه و سه شنبه 9:00 الی 13:00 ۱,۲۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره CCNA کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره CCNP Pack SWITCH ROUTE TSHOOT فرزاد حیدری 100 ساعت 1397/11/15 روزهای زوج 16:30 الی 20:30 ۲,۴۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل CCNP Pack کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره آموزشی CCIE Routing & Switching فرزاد حیدری 80 ساعت 1397/11/05 جمعه ها 8:30 الی 13:30 ۲,۲۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
بوت کمپ رسمی میکروتیک MikroTik - MTCNA فرزاد حیدری 24 ساعت 1397/11/27 روزهای شنبه تا دوشنبه 8:30 الی 16:30 ۷۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره آموزشی MTCNA کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
MTCWE - MikroTik Certified Wireless Engineer فرزاد حیدری 16 ساعت 1397/11/04 پنجشنبه ها 14 الی 19 ۵۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره MTCWE کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره رسمی میکروتیک MikroTik - MTCTCE فرزاد حیدری 16 ساعت 1397/11/11 روزهای پنجشنبه 14:00 الی 19:00 ۵۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره MTCTCE کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره رسمی میکروتیک MikroTik - MTCUME فرزاد حیدری 16 ساعت 1397/11/30 روزهای سه شنبه و چهارشنبه 8:30 الی 16:30 ۵۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره آموزشی MTCUME کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره آموزش میکروتیک MikroTik - MTCINE فرزاد حیدری 24 ساعت 1397/11/11 روزهای پنجشنبه 14 الی 19 ۹۰۰,۰۰۰

برای مشاهده سرفصل دوره آموزشی MTCINE کلیک کنید

ثبت نام آنلاین
دوره آموزش میکروتیک MikroTik - MTCRE فرزاد حیدری 16 ساعت 1397/11/12 روزهای جمعه 13:30 الی 18:30 ۵۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره آموزش MTCRE کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره Accelerated SAN Essentials ساسان تافته 40 ساعت 1397/11/16 روزهای سه شنبه 16:30 الی 20:30 ۹۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل SAN کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره VMware vSphere 6.7 Install, Configure, Manage ساسان تافته 40 ساعت 1397/11/11 روزهای پنجشنبه 14:00 الی 18:00 ۱,۳۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل VMware کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره HPE ATP Server Solutions v4 ساسان تافته 20 ساعت 1397/11/12 جمعه ها 8:30 الی 13:30 ۷۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل HP Servers کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره SQL Server 2017 Database Development Implementation سعید اسدی رجایی 54 ساعت 1397/11/11 روزهای پنجشنبه 9 الی 13 ۹۴۵,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل SQL Server 2017 Design کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره SQL Server 2017, Performance Tuning یوسف حکاک زرگر 32 ساعت 1397/11/14 روزهای یکشنبه 16:30 الی 20:30 ۶۷۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره آموزشی SQL Server 2017, Performance Tuning کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
کارگاه Practical SQL Queries سعید اسدی رجایی 16 ساعت 1397/11/04 روزهای پنج شنبه 14 الی 18 ۴۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل کارگاه Practical SQL Queries   کلیک نمایید.
ثبت نام آنلاین
دوره فشرده و کاربردی BI ه Data Warehouse & ETL, OLAP & BI Modeling, Data Mining نامشخص 72 ساعت 1397/11/11 روزهای پنجشنبه 8:30 الی 13:30 ۱,۶۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره فشرده و کاربردی BI کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره آموزشی داده کاوی Data Mining وحید قربانی 20 ساعت 1397/11/08 روزهای دوشنبه و چهارشنبه 16 الی 20 ۶۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره آموزشی Data Mining کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره SQL Server 2017 Machine Learning Services with R پرویز وکیلی صادقی 24 ساعت 1397/11/13 روزهای شنبه 16:30 الی 20:30 ۷۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره SQL Server 2017 Machine Learning Services with R کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره Oracle SQL & PL-SQL علی ابراهیمی فرد 40 ساعت 1397/11/17 روزهای چهارشنبه 16 الی 20 ۹۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل Oracle SQL & PL-SQL کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره Oracle Admin Workshop I علی ابراهیمی فرد 40 ساعت 1397/11/13 روزهای شنبه 16 الی 20 ۱,۲۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره Oracle Admin I کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره Oracle WebLogic Server 12c: Administration بلال مدحج 40 ساعت 1397/11/14 روزهای یکشنبه و سه شنبه 17 الی 20 ۱,۶۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره Oracle WebLogic Server 12c: Administration کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره Oracle Data Warehouse Pack علی ابراهیمی فرد 60 ساعت 1397/11/11 روزهای پنج شنبه 14 الی 18 ۱,۴۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره Oracle Data Warehouse کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
ورکشاپ خودکاری سازی آزمون برای توسعه دهندگان نرم افزار (TDD) پیمان چیت ساز 8 ساعت 1397/11/14 روزهای یکشنبه و سه شنبه 16 الی 20 ۳۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل ورکشاپ خودکاری سازی آزمون برای توسعه دهندگان نرم افزار (TDD) کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره Foundation Level of Software Testing - ISTQB تست نرم افزار نوید ترابی 24 ساعت 1397/11/04 روزهای پنجشنبه 9:00 الی 13:00 ۹۰۰,۰۰۰ سرفصل دوره ISTQB
ثبت نام آنلاین
دوره Jira in Action یاسر کازرونی 24 ساعت 1397/11/17 روزهای چهارشنبه 16 الی 20 ۶۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره Jira in Action کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره مقدمه ای بر User Experience Design فائزه بهمنی 36 ساعت 1397/11/09 روزهای سه شنبه 17:30 الی 20:30 ۸۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره مقدمه ای بر User Experience Design کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره MS .NET Fundamentals آموزش برنامه نویسی مقدماتی C# حمیدرضا ایزدی متین 24 ساعت 1397/11/04 روزهای پنجشنبه 14 الی 18 ۴۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل MS .NET Fundamentals کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره آموزش برنامه نویسی Programming in C#1 - Windows Forms داریوش تصدیقی 40 ساعت 1397/11/17 روزهای چهارشنبه 16 الی 20 ۸۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل Programming in C#1 کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره ADO.NET Entity Framewrok 6 سعید اسدی رجایی 40 ساعت 1397/12/14 روزهای سه شنبه 16 الی 20 ۸۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل ADO.NET کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3 محمدرضا بردال 40 ساعت 1397/11/15 روزهای دوشنبه 17:30 الی 20:30 ۹۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل HTML5 کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره آموزش ASP.NET MVC 5 سعید اسدی رجایی 40 ساعت 1397/11/18 روزهای پنج شنبه 14 الی 18 ۹۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصب MVC کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره Building Modern Web Apps محمدرضا بردال 40 ساعت 1397/11/10 روزهای چهارشنبه 17:30 الی 20:30 ۱,۰۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل Modern Web Apps کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
کارگاه برنامه نویسان Beautiful Design and Code Workshop I یوسف مهرداد بی بالان - علیرضا اسماعیلی 24 ساعت 1397/11/06 روزهای شنبه 16 الی 20 ۹۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل کامل کارگاه Beautiful Design and Code Workshop I کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره جاوا Java SE 8 Programming & Developing Applications for the Java EE 7 Platform بلال مدحج 60 ساعت 1397/12/02 روزهای پنجشنبه 15 الی 19 ۱,۶۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره جاوا کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره برنامه نویسی با پایتون Python ایمان خدادی 40 ساعت 1397/11/15 روزهای دوشنبه ها 16 الی 20 ۸۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره Python کلیک نمایید
ثبت نام آنلاین
دوره Python Web Development with Django ایمان خدادی 30 ساعت 1397/10/21 روزهای جمعه 8:30 الی 13:30 ۷۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره Python Web Development with Django کلیک نمایید
ثبت نام آنلاین
دوره Data Science with Python ایمان خدادی 40 ساعت 1397/10/29 روزهای شنبه 16:30 الی 20:30 ۹۳۵,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل ِدوره Data Science with Python کلیک نمایید
ثبت نام آنلاین
دوره Android Application Development برنامه نویسی اندروید نامشخص 30 ساعت 1397/10/29 روزهای شنبه چهارشنبه 17:30 الی 20:30 ۱,۰۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل Android Application Development کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره برنامه نویسی اندروید Android پیشرفته با زبان Kotlin نامشخص 36 ساعت 1397/12/04 روزهای شنبه و چهارشنبه 17:30 الی 20:30 ۱,۱۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره برنامه نویسی اندروید پیشرفته کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره برنامه نویسی iOS مقدماتی (توصیه می شود macbook همراه داشته باشید) نامشخص 44 ساعت 1397/11/17 روزهای چهارشنبه ها 16 الی 20 ۱,۵۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره CEH - Certified Ethical Hacking امنیت سهراب کریمی 40 ساعت 1397/11/16 روزهای سه شنبه 16 الی 20 ۱,۲۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره CEH - Certified Ethical Hacking امنیت کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره (Penetration Testing with Kali (PWK نامشخص 30 ساعت 1397/11/16 روزهای سه شنبه 16 الی 20 ۱,۲۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره (Penetration Testing with Kali (PWK کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره SANS – Penetration Testing Web Apps – SEC 542 سهراب کریمی 40 ساعت 1397/11/13 روزهای زوج 13 الی 16 ۱,۶۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره SANS – Penetration Testing Web Apps – SEC 542 کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره بازی آفرینی یا گیمیفیکیشن (Gamification) هومن تصدیقی 16 ساعت 1397/11/06 روزهای شنبه 9 الی 13 ۸۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره بازی آفرینی یا گیمیفیکیشن (Gamification) کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره ITIL Foundation v.3 هومن تصدیقی 24 ساعت 1397/12/04 روزهای شنبه 13 الی 16 ۹۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل ITIL کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره مدیریت پروژه بر اساس 6 PMBOK هومن تصدیقی 40 ساعت 1397/11/01 روزهای دوشنبه 13 الی 16 ۱,۱۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره آموزشی مهندسی مجدد فرآیند به کمک ابزار BPMN هومن تصدیقی 20 ساعت 1397/12/13 روزهای دوشنبه 16 الی 20 ۸۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل BPMN کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره تحلیل کسب و کار بر اساس BABOK هومن تصدیقی 40 ساعت 1397/11/01 روزهای دوشنبه 9 الی 13 ۱,۴۰۰,۰۰۰
برای مشاهده سرفصل تحلیل کسب و کار BABOK کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره جامع آموزش طراحی سایت HTML CSS Dreamweaver Fireworks Bootstrap JavaScript jQuery حمیدرضا ایزدی متین 90 ساعت 1397/10/30 روزهای یکشنبه و سه شنبه 8:30 الی 13:30 ۱,۲۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره Web Design کلیک کنید
ثبت نام آنلاین