ثبت نام آنلاین

نام دوره نام مدرس مدت دوره تاریخ شروع روز و ساعت برگزاری شهریه (تومان) سرفصل دوره ثبت نام و پرداخت
دوره A+ Essentials and IT Technician ناصر عرفانیان 40 ساعت 1396/02/08 روزهای جمعه 9 الی 13 ۴۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل A+ کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره +Network نیما رضوی 30 ساعت 1396/01/18 روزهای جمعه 9 الی 13 ۳۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل Network+ کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره +Network نیما رضوی 30 ساعت 1396/01/24 روزهای پنجشنبه 9 الی 13 ۳۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل Network+ کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره MCSA: Windows Server 2016 حمید اسدی 140 ساعت 1396/01/27 یکشنبه و سه شنبه 16 الی 20 ۱,۹۰۰,۰۰۰ سرفصل دوره MCSA: Windows Server 2016
ثبت نام آنلاین
دوره Security+ نامشخص 30 ساعت 1396/01/28 روزهای دوشنبه 16 الی 20 ۵۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل Security+ کلیک نمایید
ثبت نام آنلاین
دوره آموزشی CCNA V3.0 سیسکو فرزاد حیدری 60 ساعت 1396/01/18 روزهای جمعه 08:30 الی 13:30 ۱,۱۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره CCNA کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره آموزشی CCNP Pack SWITCH ROUTE TSHOOT فرزاد حیدری 100 ساعت 1396/01/20 روزهای یکشنبه و سه شنبه 16:30 الی 20:30 ۲,۲۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل CCNP Pack کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره VMWare vSphere 6.0: Install, Configure, Manage مهرداد توکلی 52 ساعت 1396/02/07 روزهای پنجشنبه ها 9 الی 13 ۱,۵۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل VMware کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره LPIC1 - Linux Fundamentals & Basic Administration دانیال بهزادی 50 ساعت 1396/02/22 روزهای جمعه 14 الی 18 ۹۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل LPIC1 کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره SQL Server 2016 Design سعید اسدی رجایی 54 ساعت 1396/01/20 روزهای یکشنبه و سه شنبه 16 الی 20 ۸۳۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل SQL 2016 Design کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره آموزشی SQL Server 2016 Design نامشخص 54 ساعت 1396/01/24 روزهای پنجشنبه 8:30 الی 12:30 ۸۳۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل SQL Design کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره SQL Server 2016 Admin مازیار چیت ساز 54 ساعت 1396/01/19 روزهای شنبه 16 الی 20 ۸۳۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل SQL 2016 Admin کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره کمپ نوروزی Applied Business Intelligence سعید یوسفی 40 ساعت 1396/01/05 شنبه تا چهارشنبه 9 الی 17 ۸۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره فشرده و کاربردی BI کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره فشرده و کاربردی BI ه Data Warehouse & ETL, OLAP & BI Modeling, Data Mining مازیار چیت ساز 65 ساعت 1396/01/21 روزهای دوشنبه 16 الی 20 ۱,۳۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره فشرده و کاربردی BI کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره MS .NET Fundamentals آموزش برنامه نویسی مقدماتی C# حمیدرضا بابازاده 24 ساعت 1396/01/20 روزهای یکشنبه و سه شنبه 17 الی 20 ۳۹۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل MS .NET Fundamentals کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره MS .NET Fundamentals آموزش برنامه نویسی مقدماتی C# حمیدرضا بابازاده 24 ساعت 1396/01/25 روزهای جمعه 9 الی 13 ۳۹۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل MS .NET Fundamentals کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره آموزش برنامه نویسی Programming in C#1 - Windows Forms سعید اسدی رجایی 40 ساعت 1396/01/24 روزهای پنجشنبه 9 الی 13 ۶۶۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل Programming in C#1 کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره Web Development Fundamentals صفا سوهانیان 20 ساعت 1396/01/26 شنبه ها 9:30 الی 13:30 ۲۷۵,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل Web Fundamentals XHTML 1.0 & CSS 2.0 کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3 سعید اسدی رجایی 40 ساعت 1396/01/31 روزهای پنجشنبه 14 الی 18 ۷۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل HTML5 کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره Python پایتون مقدماتی و پیشرفته نامشخص 60 ساعت 1396/01/25 روزهای جمعه 8:30 الی 13:30 ۱,۰۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره Python کلیک نمایید
ثبت نام آنلاین
دوره PHP مقدماتی و پیشرفته امیرحسین تیموری 40 ساعت 1396/01/25 روزهای جمعه 9 الی 13 ۶۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل PHP کلیک کنید.
ثبت نام آنلاین
دوره آموزش ASP.NET MVC 5 محمدرضا بردال 40 ساعت 1396/01/21 روزهای دو شنبه 17:30 الی 20:30 ۸۲۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل MVC کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره آموزشی Node.JS & Express.JS داریوش تصدیقی 24 ساعت 1396/01/17 روزهای پنجشنبه 14 الی 18 ۴۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره ATC - Android Application Development برنامه نویسی اندروید امیرحسین تیموری 30 ساعت 1396/01/25 روزهای جمعه 14 الی 18 ۸۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل Android Application Development کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره برنامه نویسی اندروید Android پیشرفته امیرحسین تیموری 28 ساعت 1396/01/21 روزهای دوشنبه 17:30 الی 20:30 ۸۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره برنامه نویسی اندروید پیشرفته کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره کمپ نوروزی ATC - Android Application Development برنامه نویسی اندروید (آموزش اندروید) امیرحسین تیموری 30 ساعت 1396/01/06 یکشنبه تا چهارشنبه ۸۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل Android Application Development کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره UML مدل سازی سیستم و نرم افزار آرمان کاویان 36 ساعت 1396/01/21 روزهای دوشنبه 16 الی 20 ۶۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل UML کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره روش کاربردی تحلیل نیازمندیهای نرم افزار Software Requirements Analysis یوسف مهرداد بی بالان 24 ساعت 1396/02/30 روزهای شنبه ها 16 الی 20 ۵۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره روش های کاربردی تحلیل نیازمندیهای نرم افزار کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره Practical ScrumXP and Agile for Software Teams یوسف مهرداد بی بالان 24 ساعت 1396/01/19 روزهای یکشنبه سه شنبه 17 الی 20 ۵۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل Agile کلیک نمایید
ثبت نام آنلاین
دوره جامع طراحی سایت HTML CSS Dreamweaver Fireworks Flash JavaScript jQuery صفا سوهانیان 90 ساعت 1396/01/19 روزهای شنبه و دوشنبه 14 الی 17 ۱,۰۹۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره Web Design کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره ITIL Foundation هومن تصدیقی 24 ساعت 1396/01/26 روزهای شنبه 17 الی 20 ۷۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل ITIL کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره مدیریت پروژه بر اساس PMBOK هومن تصدیقی 40 ساعت 1396/01/30 روزهای چهارشنبه ساعت 16 الی 20 ۷۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره آموزشی مهندسی مجدد فرآیند به کمک ابزار BPMN هومن تصدیقی 20 ساعت 1396/01/26 روزهای شنبه چهارشنبه 9 الی 13 ۶۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل BPMN کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره تحلیل کسب و کار بر اساس BABOK هومن تصدیقی 40 ساعت 1396/02/16 روزهای شنبه و چهارشنبه 9 الی 13 ۸۵۰,۰۰۰
برای مشاهده سرفصل تحلیل کسب و کار BABOK کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره کمپ نوروزیHPE ATP Server Solutions v3 علی بیزمارک 16 ساعت 1396/01/05 شنبه و یکشنبه 9 الی 17 ۵۲۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل HP Servers کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره Information Technology Strategic Planning برنامه ریزی راهبردی فناوری اطلاعات رضا کرمی 16 ساعت 1396/02/18 روزهای دوشنبه 16 الی 20 ۶۰۰,۰۰۰ به زودی...
ثبت نام آنلاین
دوره Oracle SQL & PL-SQL علی ابراهیمی فرد 40 ساعت 1396/01/26 روزهای شنبه 16 الی 20 ۸۲۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل Oracle SQL & PL-SQL کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره Oracle Database: Develop PL/SQL Program Units علی ابراهیمی فرد 40 ساعت 1396/01/23 روزهای چهارشنبه 16 الی 20 ۹۹۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره Oracle Database: Develop PL/SQL Program Units کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره جاوا Java SE 7 Programming & Developing Applications for the Java EE 6 Platform نامشخص 60 ساعت 1396/01/25 روزهای پنجشنبه 08:30 الی 13:30 ۱,۵۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره جاوا کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره کمپ نوروزی SAN Fundamentals علی بیزمارک 24 ساعت 1396/01/07 دوشنبه تا چهارشنبه 9 الی 17 ۵۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل SAN کلیک کنید
ثبت نام آنلاین