ثبت نام آنلاین

نام دوره نام مدرس مدت دوره تاریخ شروع روز و ساعت برگزاری شهریه (تومان) سرفصل دوره ثبت نام و پرداخت
بوت کمپ آنلاین +Network سینا روزبه 24 ساعت 1399/03/14 روزهای چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه- 9 الی 17 ۴۳۵,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره آنلاین +Network کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره حضوری A+ Essentials and IT Technician صابر عابدی 40 ساعت 1399/03/30 روزهای جمعه 9 الی 13 ۷۲۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره A+ Essentials and IT Technician کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره آنلاین +Network سینا روزبه 24 ساعت 1399/03/17 روزهای زوج 16:30 الی 20:30 ۴۳۵,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره آنلاین +Network کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
بوت کمپ آنلاین میکروتیک MikroTik - MTCNA فرزاد حیدری 24 ساعت 1399/03/14 روزهای چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه 9 الی 17 ۸۴۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره آموزشی MTCNA کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره حضوری +Security نامشخص 30 ساعت 1399/03/09 روزهای جمعه 14 الی 18 ۱,۰۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل Security+ کلیک نمایید
ثبت نام آنلاین
دوره آنلاین MCSA: Windows Server 2016 حمید اسدی 80 ساعت 1399/03/10 روزهای زوج 16:30 الی 20:30 ۲,۰۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل آنلاین دوره MCSA: Windows Server 2016 کلیک نمایید
ثبت نام آنلاین
دوره حضوری Building HPE Hybrid IT Solutions ساسان تافته 40 ساعت 1399/03/08 پنجشنبه ها 9:00 الی 13:00 ۱,۸۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره Building HPE Hybrid IT Solutions کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره آنلاین میکروتیک MikroTik - MTCNA (کمپ) فرزاد حیدری 24 ساعت 1399/03/17 روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه 8:30 الی 16:30 ۸۴۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره آموزشی MTCNA کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره حضوری میکروتیک MikroTik - MTCNA فرزاد حیدری 24 ساعت 1399/03/18 روزهای یکشنبه و سه شنبه 16:30 الی 20:30 ۸۴۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره آموزشی MTCNA کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره جامع طراحی سایت HTML CSS Dreamweaver Fireworks Bootstrap JavaScript jQuery حمیدرضا ایزدی متین 90 ساعت 1399/03/22 روزهای پنجشنبه ها 8:30 الی 13:30 ۱,۹۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره Web Design کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره حضوری میکروتیک MikroTik - MTCUME فرزاد حیدری 16 ساعت 1399/03/27 روزهای یکشنبه و سه شنبه 16:30 الی 20:30 ۶۶۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره آموزشی MTCUME کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره حضوری CCNA-New فرزاد حیدری 60 ساعت 1399/03/23 روزهای جمعه 13:30 الی 18:30 ۱,۸۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره CCNA (New) کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره حضوری CCNP Enterprise Pack -New فرزاد حیدری 100 ساعت 1399/04/08 روزهای یکشنبه و سه شنبه 16:30 الی 20:30 ۳,۵۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره CCNP Enterprise Pack (New) کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره حضوری (CCNP Security Pack (New فرزاد حیدری 80 ساعت 1399/03/22 روزهای پنجشنبه 14 الی 19 ۳,۵۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره (CCNP Security Pack (New( کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره حضوری Accelerated SAN Essentials ساسان تافته 40 ساعت 1399/03/19 روزهای دوشنبه 16:30 الی 20:30 ۱,۳۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل SAN کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره حضوری VMware vSphere 6.7 Install, Configure, Manage ساسان تافته 40 ساعت 1399/03/18 روزهای یکشنبه 16:30 الی 20:30 ۱,۹۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره VMware vSphere 6.7 Install, Configure, Manage کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره حضوری VMware vSphere 6.7: Optimize and Scale ساسان تافته 40 ساعت 1399/03/20 روزهای سه شنبه 16:30 الی 20:30 ۲,۲۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل VMware Optimize کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره آنلاین SQL Server 2019 , Database Development (Implementation) یوسف حکاک زرگر 35 ساعت 1399/03/18 روزهای یکشنبه و سه شنبه 16:30 الی 20:30 ۱,۰۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره آنلاین SQL Server 2019 , Database Development (Implementation) کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره حضوری SQL Server 2019 Database Development Implementation سعید اسدی رجایی 54 ساعت 1399/02/29 روزهای دوشنبه 16:30 الی 20:30 ۱,۵۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره SQL Server 2019 Database Development Implementation کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره حضوری SQL Server 2019 Admin وحید قربانی 54 ساعت 1399/03/19 روزهای دوشنبه 16:30 الی 20:30 ۱,۵۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل SQL 2019 Admin کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره حضوری Oracle SQL & PL-SQL علی ابراهیمی فرد 40 ساعت 1399/03/28 روزهای دوشنبه 16 الی 20 ۱,۴۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل Oracle SQL & PL-SQL کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره حضوری Oracle Database: Develop PL/SQL with Program Units and Performance Tuning علی ابراهیمی فرد 40 ساعت 1399/03/24 روزهای شنبه 16 الی 20 ۱,۷۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره Oracle Database: Develop PL/SQL with Program Units and Performance Tuning کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره حضوری فشرده و کاربردی BI ه Data Warehouse & ETL, OLAP & BI Modeling, Data Mining وحید قربانی 72 ساعت 1399/03/22 روزهای پنجشنبه 08:30 الی 13:30 ۲,۲۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره فشرده و کاربردی BI کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره حضوری فشرده و کاربردی BI ه Data Warehouse & ETL, OLAP & BI Modeling, Data Mining وحید قربانی 72 ساعت 1399/03/09 روزهای جمعه 8:30 الی 13:30 ۲,۲۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره فشرده و کاربردی BI کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
بوت کمپ آنلاین طراحی داشبوردهای هوش تجاری با Power BI یوسف حکاک زرگر 24 ساعت 1399/03/14 روزهای چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه 9 الی 17 ۸۴۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره آنلاین طراحی داشبوردهای هوش تجاری با Power BI کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره حضوری طراحی داشبوردهای هوش تجاری با Power BI وحید قربانی 24 ساعت 1399/03/18 روزهای یکشنبه و سه شنبه 17 الی 20 ۸۴۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره طراحی داشبوردهای هوش تجاری با Power BI کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره حضوری Oracle Data Warehouse Pack علی ابراهیمی فرد 60 ساعت 1399/03/20 روزهای سه شنبه 16 الی 20 ۲,۵۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره Oracle Data Warehouse کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره حضوری Fundamentals Level of Software Testing - ISTQB تست نرم افزار نوید ترابی 24 ساعت 1399/03/08 روزهای پنجشنبه 14 الی 18 ۱,۴۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره حضوری Fundamentals Level of Software Testing - ISTQB تست نرم افزار کلیک نمایید
ثبت نام آنلاین
دوره حضوری روش کاربردی تحلیل نیازمندیهای نرم افزار Software Requirements Analysis محمد بدری 24 ساعت 1399/03/17 روزهای شنبه 16 الی 20 ۱,۱۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره روش های کاربردی تحلیل نیازمندیهای نرم افزار کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره آنلاین SOA and Microservice Design Pattern (New) اصول و الگوهای طراحی در معماری سرویس گرا و مایکروسرویس بلال مدحج 25 ساعت 1399/03/11 روزهای یکشنبه و سه شنبه 17 الی 20 ۱,۱۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره SOA and Microservice Design Pattern (New) اصول و الگوهای طراحی در معماری سرویس گرا و مایکروسرویس کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره حضوری Agile for Everyone (چابکی برای همه) حامد شیدائیان 8 ساعت 1399/03/23 روز جمعه 9 الی 13 ۳۶۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره Agile for Everyone (چابکی برای همه) کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره حضوری Practical ScrumeXP and Agile for Software Teams یاسر کازرونی 24 ساعت 1399/03/17 روزهای شنبه 16 الی 20 ۱,۰۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل Agile کلیک نمایید
ثبت نام آنلاین
دوره حضوری Specialized User Experience Design فائزه بهمنی 40 ساعت 1399/03/18 روزهای یکشنبه 16 الی 20 ۱,۶۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره Specialized User Experience Design کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره آنلاین آموزش برنامه نویسی Programming in C#1 - Windows Forms سهیل محبی 40 ساعت 1399/03/10 روزهای زوج 16 الی 20 ۱,۱۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل Programming in C#1 کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره حضوری آموزش برنامه نویسی Programming in C#1 - Windows Forms داریوش تصدیقی 40 ساعت 1399/03/22 روزهای پنجشنبه 14:00 الی 18:00 ۱,۱۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل Programming in C#1 کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره حضوری ADO.NET Entity Framewrok 6 داریوش تصدیقی 40 ساعت 1399/03/22 روزهای پنجشنبه 14 الی 18 ۱,۱۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل ADO.NET کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره حضوری Object Oriented with C# سعید اسدی رجایی 24 ساعت 1399/03/10 روزهای شنبه 16 الی 20 ۸۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره Object Oriented with #C کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره حضوری آموزش Developing ASP.NET MVC5 Web Applications داریوش تصدیقی 40 ساعت 1399/03/23 روزهای جمعه 9:30 الی 13:30 ۱,۴۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصب MVC کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره آنلاین برنامه نویسی React JS علیرضا عدالت پور 40 ساعت 1399/03/10 روزهای شنبه و دوشنبه 17:30 الی 20:30 ۱,۱۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره React JS کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره حضوری جامع تربیت برنامه نویس (Microsoft Full-stack .NET Developer) سعید اسدی رجایی 400 ساعت 1399/03/17 روزهای شنبه 16:30 الی 20:30 و روزهای پنجشنبه 14 الی 19 ۱۱,۵۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره جامع تربیت برنامه نویس (Microsoft Full-stack .NET Developer) کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره حضوری برنامه نویسی با پایتون Python ایمان خدادی 40 ساعت 1399/03/17 روزهای شنبه ها 16 الی 20 ۱,۳۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره Python کلیک نمایید
ثبت نام آنلاین
دوره حضوری Data Science with Python ایمان خدادی 40 ساعت 1399/03/08 روزهای پنجشنبه 13:30 الی 17:30 ۱,۴۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره Data Science with Python کلیک نمایید
ثبت نام آنلاین
دوره حضوری Deep learning for Text and Image with Python ایمان خدادی 40 ساعت 1399/03/26 روزهای دوشنبه 16:30 الی 20:30 ۱,۴۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره Deep learning for Text and Image with Python کلیک نمایید
ثبت نام آنلاین
دوره حضوری Python for Network Engineers سینا روزبه 30 ساعت 1399/03/23 روزهای جمعه 14 الی 18 ۱,۱۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره Python for Network Engineers کلیک نمایید
ثبت نام آنلاین
دوره حضوری Java Fundamentals for Android Development پویا حیدری 12 ساعت 1399/03/23 روزهای جمعه 9:30 الی 13:30 ۴۸۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره Java fundamentals for Android Development کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره حضوری Android Application Development برنامه نویسی اندروید پویا حیدری 30 ساعت 1399/03/23 روزهای جمعه 14 الی 18 ۱,۲۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل Android Application Development کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره حضوری تحلیل کسب و کار بر اساس BABOK هومن تصدیقی 40 ساعت 1399/03/26 روزهای دوشنبه 16 الی 20 ۲,۱۵۰,۰۰۰
برای مشاهده سرفصل تحلیل کسب و کار BABOK کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره حضوری معماری سازمانی مقدماتی Enterprise Architecture Fundamentals-EA1 رضا کرمی 16 ساعت 1399/03/21 روزهای چهارشنبه 17:30 الی 20:30 ۱,۰۰۰,۰۰۰ سرفصل دوره معماری سازمانی مقدماتی
ثبت نام آنلاین