ثبت نام آنلاین

نام دوره نام مدرس مدت دوره تاریخ شروع روز و ساعت برگزاری شهریه (تومان) سرفصل دوره ثبت نام و پرداخت
دوره آنلاین (لایو) +Network سینا روزبه 24 ساعت 1399/09/21 روزهای جمعه ها 9 الی 13 ۳۹۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره آنلاین +Network کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره حضوری +Network بهزاد حیدری 30 ساعت 1399/09/20 روزهای پنجشنبه 14 الی 18 ۳۹۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل Network+ کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره حضوری آنلاین MCSA: Windows10 and Windows Server 2016 حمید اسدی 180 ساعت 1399/09/23 روزهای یکشنبه و سه شنبه 16:30 الی 20:30 ۳,۸۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره MCSA: Windows Server 2016 کلیک نمایید
ثبت نام آنلاین
دوره آنلاین Linux Essentials مجتبی سلحشور 24 ساعت 1399/09/11 روزهای سه شنبه 16:30 الی 20:30 ۷۲۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره حضوری آنلاین Linux Essentials کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره آنلاین (لایو) CDCP (کارشناس حرفه ای مرکز داده) سید محمود سجادی 16 ساعت 1399/09/12 روزهای چهارشنبه 16:30 الی 20:30 ۹۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره CDCP (کارشناس حرفه ای مرکز داده) کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره آنلاین (لایو) جامع (Fortinet (NSE 4-5-6 فرشاد علیزاده 48 ساعت 1399/09/11 روزهای سه شنبه 16:30 الی 20:30 ۲,۲۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره حضوری آنلاین (لایو) جامع (Fortinet (NSE 4-5-6 کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره آنلاین (لایو) Building HPE Hybrid IT Solutions ساسان تافته 40 ساعت 1399/09/09 روزهای یکشنبه و سه شنبه 16:30 الی 20:30 ۱,۸۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره Building HPE Hybrid IT Solutions کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره حضوری میکروتیک MikroTik - MTCNA فرزاد حیدری 24 ساعت 1399/09/14 روزهای جمعه 14 الی 18 ۸۴۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره آموزشی MTCNA کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
MTCWE - MikroTik Certified Wireless Engineer مهرزاد مقدس 16 ساعت 1399/09/20 روزهای پنجشنبه 9 الی 13 ۶۶۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره MTCWE کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره آنلاین (لایو) CCNA-New سینا روزبه 60 ساعت 1399/09/07 روزهای جمعه 14 الی 18 ۱,۸۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره CCNA-New کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره حضوری آنلاین (لایو) CCNP Enterprise Pack -New فرزاد حیدری 100 ساعت 1399/09/16 روزهای یکشنبه و سه شنبه 16:30 الی 20:30 ۳,۵۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره CCNP Enterprise Pack -New کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره حضوری CCNP Security Pack -New فرزاد حیدری 80 ساعت 1399/09/20 روزهای پنجشنبه 08:30 الی 13:30 ۳,۵۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره CCNP Security Pack- New کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره آنلاین (لایو) Cisco ISE -SISE فرشاد علیزاده 40 ساعت 1399/09/14 روزهای جمعه 9 الی 13 ۱,۸۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره Implementing and Configuring Cisco Identity Services Engine (SISE) v3.0 کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره آنلاین (لایو) Cisco Application Centric Infrastructure - ACI عارف ملائی 50 ساعت 1399/09/14 روزهای جمعه 8:30 الی 13:30 ۲,۲۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره حضوری Cisco Application Centric Infrastructure - ACI کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره آنلاین (لایو) Securing Network with Cisco Firepower فرزاد حیدری 40 ساعت 1399/09/17 روزهای دوشنبه 16:30 الی 20:30 ۲,۲۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره حضوری Cisco Firepower کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره آنلاین (لایو) Designing Data Centers Network with VXLAN EVPN محمد اسلامی 12 ساعت 1399/09/16 روزهای یکشنبه و سه شنبه 17:30 الی 21:30 ۱,۲۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره آنلاین Designing Data Centers Network with VXLAN EVPN کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره حضوری آنلاین (لایو) Implementing Cisco SD-WAN Solutions-SDWAN300 مصطفی رأفتی 40 ساعت 1399/09/21 روزهای جمعه 9 الی 13 ۱,۸۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره Implementing Cisco SD-WAN Solutions (SDWAN300) v1.0 کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره آنلاین (لایو) Implementing and Operating Cisco Data Center Core 350-601 DCCOR عارف ملائی 50 ساعت 1399/09/16 روزهای یکشنبه و سه شنبه 16:30 الی 20:30 ۲,۱۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره آنلاین (لایو) Implementing and Operating Cisco Data Center Core 350-601 DCCOR
ثبت نام آنلاین
دوره حضوری آنلاین (لایو) VMware vSphere 7 Install, Configure, Manage ساسان تافته 40 ساعت 1399/09/16 روزهای یکشنبه و سه شنبه 17:00 الی 20:00 ۱,۸۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره VMware vSphere 6.7 Install, Configure, Manage کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره آنلاین (لایو) SQL Server 2019 , Database Development (Implementation) یوسف حکاک زرگر 35 ساعت 1399/09/02 روزهای یکشنبه 9 الی 13 ۱,۰۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره آنلاین SQL Server 2019 , Database Development (Implementation) کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره حضوری آنلاین (لایو) SQL Server 2019 Database Development Implementation وحید قربانی 54 ساعت 1399/09/16 روزهای یکشنبه و سه شنبه 17 الی 20 ۱,۵۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره SQL Server 2019 Database Development Implementation کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره آنلاین (لایو) Oracle SQL & PL/SQL علی ابراهیمی فرد 40 ساعت 1399/09/16 روزهای یکشنبه و سه شنبه 17:30 الی 20:30 ۱,۴۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره آنلاین Oracle SQL & PL/SQL کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره آنلاین (لایو) فشرده و کاربردی BI Data Warehouse & ETL, OLAP & BI Modeling, Data Mining وحید قربانی 56 ساعت 1399/09/14 روزهای جمعه 9 الی 13 ۱,۸۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره آنلاین فشرده و کاربردی BI ه Data Warehouse & ETL, OLAP & BI Modeling, Data Mining کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره آنلاین (لایو) طراحی داشبوردهای هوش تجاری با Power BI حمیدرضا بابازاده 24 ساعت 1399/09/14 روزهای پنجشنبه 9 الی 13 ۸۴۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره طراحی داشبوردهای هوش تجاری با Power BI کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره حضوری آنلاین (لایو) Fundamentals Level of Software Testing - ISTQB تست نرم افزار نوید ترابی 24 ساعت 1399/09/20 روزهای پنجشنبه 14 الی 18 ۱,۴۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره حضوری Fundamentals Level of Software Testing - ISTQB تست نرم افزار کلیک نمایید
ثبت نام آنلاین
دوره آنلاین (لایو) SOA and Microservice Design Pattern-New اصول و الگوهای طراحی در معماری سرویس گرا و مایکروسرویس بلال مدحج 20 ساعت 1399/09/26 روزهای چهارشنبه 17:30 الی 20:30 ۱,۱۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره آنلاین (لایو) SOA and Microservice Design Pattern-New اصول و الگوهای طراحی در معماری سرویس گرا و مایکروسرویس کلیک نمایید
ثبت نام آنلاین
دوره آنلاین (لایو) Agile for Everyone (چابکی برای همه) حامد شیدائیان 4 ساعت 1399/09/24 روز دوشنبه 17:30 الی 21:30 ۲۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره آنلاین Agile for Everyone (چابکی برای همه) کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره آنلاین (لایو) مدیریت محصول چابک حامد شیدائیان 20 ساعت 1399/09/17 روزهای دوشنبه 17:30 الی 21:30 ۱,۲۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره مالک محصول و استراتژی مدیریت محصول کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره آنلاین (لایو) مقدمه ای بر User Experience Design UX فائزه بهمنی 30 ساعت 1399/09/09 روزهای یکشنبه 17:30 الی 20:30 ۱,۲۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره مقدمه ای بر User Experience Design کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره حضوری آنلاین (لایو) MS .NET Fundamentals آموزش برنامه نویسی مقدماتی #C سهیل محبی 24 ساعت 1399/09/20 روزهای پنجشنبه 14 الی 17 ۷۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره آنلاین MS .NET Fundamentals آموزش برنامه نویسی مقدماتی #C کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره آنلاین (لایو) آموزش برنامه نویسی Programming in C#1 - Windows Forms سهیل محبی 40 ساعت 1399/09/12 روزهای چهارشنبه 17:30 الی 20:30 ۱,۱۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل Programming in C#1 کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره حضوری آموزش Developing ASP.NET MVC5 Web Applications داریوش تصدیقی 40 ساعت 1399/09/20 روزهای پنجشنبه 9:30 الی 13:30 ۱,۴۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصب MVC کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره آنلاین (لایو) برنامه نویسی Building Single Page Application with Blazor.NET محمدرضا بردال 40 ساعت 1399/09/11 روزهای سه شنبه 17:30 الی 20:30 ۱,۶۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره برنامه نویسی Microsoft ASP.NET Core Blazor.NETکلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره آنلاین (لایو) Java Pack : Java SE 8 Programming & Developing Applications for the Java EE 7 Platform (جاوا مقدماتی و پیشرفته) بلال مدحج 45 ساعت 1399/09/13 روزهای پنجشنبه 15 الی 19 ۱,۸۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره آنلاین Java Pack : Java SE 8 Programming & Developing Applications for the Java EE 7 Platform (جاوا مقدماتی و پیشرفته) کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره آنلاین (لایو) کد جاوای امن Developing Secure Java Code بلال مدحج 25 ساعت 1399/09/05 روزهای چهارشنبه 17:30 الی 20:30 ۱,۵۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره آنلاین (لایو) کد جاوای امن Developing Secure Java Code کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره آنلاین (لایو) جامع طراحی سایت HTML CSS Dreamweaver Fireworks Bootstrap JavaScript jQuery حمیدرضا ایزدی متین 70 ساعت 1399/09/05 روزهای چهارشنبه 8:30 الی 13:30 ۱,۵۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره جامع طراحی سایت HTML CSS Dreamweaver Fireworks Bootstrap JavaScript jQuery کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره آنلاین (لایو) برنامه نویسی با پایتون Python وحید قربانی 40 ساعت 1399/09/28 روزهای جمعه 14 الی 18 ۱,۳۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره آنلاین برنامه نویسی با پایتون Python کلیک نمایید
ثبت نام آنلاین
دوره حضوری برنامه نویسی با پایتون Python ایمان خدادی 40 ساعت 1399/09/17 روزهای دوشنبه 16 الی 20 ۱,۳۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره Python کلیک نمایید
ثبت نام آنلاین
دوره حضوری Data Structures and Algorithms with Python ایمان خدادی 40 ساعت 1399/10/19 روزهای جمعه 9 الی 13 ۱,۵۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره Data Structures and Algorithms with Python کلیک نمایید
ثبت نام آنلاین
دوره آنلاین (لایو) Python for Network Engineers سینا روزبه 30 ساعت 1399/09/20 روزهای پنجشنبه 9 الی 13 ۱,۱۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره Python for Network Engineers کلیک نمایید
ثبت نام آنلاین
دوره حضوری Reinforcement Learning (RL) with Python ایمان خدادی 40 ساعت 1399/09/19 روزهای چهارشنبه 16:30 الی 20:30 ۱,۵۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره Reinforcement Learning (RL) with Python کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره آنلاین (لایو) Java Fundamentals for Android Development پویا حیدری 12 ساعت 1399/09/28 روزهای جمعه 9:30 الی 13:30 ۴۸۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره آنلاین Java fundamentals for Android Development کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره آنلاین (لایو) Android Application Development برنامه نویسی اندروید امیرحسین تیموری 30 ساعت 1399/09/16 روزهای یکشنبه 16 الی 20 ۱,۲۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل Android Application Development کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره آنلاین (لایو) برنامه نویسی اندروید Android پیشرفته با زبان Kotlin پویا حیدری 36 ساعت 1399/09/14 روزهای جمعه 14 الی 18 ۱,۷۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره آنلاین برنامه نویسی اندروید پیشرفته کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره آنلاین (لایو) ITIL Foundation v.4 بابک هزاوه 24 ساعت 1399/09/05 روزهای چهارشنبه 17 الی 20:30 ۱,۴۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره ITIL Foundation v.4 کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره آنلاین (لایو) مهندسی مجدد فرآیند به کمک ابزار BPMN هومن تصدیقی 10 ساعت 1399/09/03 روزهای دو شنبه 13 الی 16 ۷۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره آموزشی آنلاین مهندسی مجدد فرآیند به کمک ابزار BPMN کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره آنلاین پیاده سازی فرآیندها در سیستم مدیریت فرآیندهای کسب و کار (BPMS) با دو ابزار BIZAGI و CAMMUNDA احمد دلیری 20 ساعت 1399/09/15 روزهای شنبه 16 الی 20 ۱,۴۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره پیاده سازی فرآیندها در سیستم مدیریت فرآیندهای کسب و کار (BPMS) با دو ابزار BIZAGI و CAMMUNDA کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره حضوری آنلاین (لایو) تحلیل کسب و کار بر اساس BABOK بابک هزاوه 40 ساعت 1399/09/10 روزهای دوشنبه 16:30 الی 20:30 ۲,۱۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل تحلیل کسب و کار BABOK کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره آنلاین (لایو) SANS SEC301 : Introduction to Cyber Security - ورود به دنیای امنیت سایبری آریا عبدالهی 30 ساعت 1399/09/15 روزهای شنبه 17:30 الی 20:30 ۹۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره SANS SEC301 : Introduction to Cyber Security - ورود به دنیای امنیت سایبری کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره آنلاین (لایو) ISMS، تشریح الزامات و استاندارد سیستم مدیریت امنیت اطلاعات و ممیزی داخلی ISO 27001:2013 نامشخص 24 ساعت 1399/09/15 روزهای شنبه 17:30 الی 20:30 ۱,۲۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل ISMS کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره آنلاین (لایو) CEH + PWK Pack (پکیج هک قانونمند و تست نفوذ با کالی لینوکس) آریا عبدالهی 60 ساعت 1399/09/18 روزهای سه شنبه 16:30 الی 20:30 ۲,۳۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره CEH + PWK (پکیج هک قانونمند و تست نفوذ با کالی لینوکس) کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره آنلاین (لایو) SANS – Penetration Testing Web Apps – SEC 542 آریا عبدالهی 40 ساعت 1399/09/17 روزهای دوشنبه 17:30 الی 21:30 ۱,۲۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره SANS – Penetration Testing Web Apps – SEC 542 کلیک کنید
ثبت نام آنلاین