ثبت نام آنلاین

نام دوره نام مدرس مدت دوره تاریخ شروع روز و ساعت برگزاری شهریه (تومان) سرفصل دوره ثبت نام و پرداخت
دوره A+ Essentials and IT Technician ناصر عرفانیان 40 ساعت 1396/12/18 روزهای جمعه 9 الی 13 ۴۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل A+ کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره کمپ نوروزی +Network نیما رضوی 30 ساعت 1397/01/06 دوشنبه تا پنجشنبه 9 الی 17 ۳۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل Network+ کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره آموزشی +Network نیما رضوی 30 ساعت 1396/12/11 روزهای جمعه 9 الی 13 ۳۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل Network+ کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره کمپ نوروزی Installation, Storage and Compute with windows Server 2016 حمید اسدی 40 ساعت 1397/01/05 یکشنبه تا پنجشنبه 9 الی 17 ۷۰۰,۰۰۰ سرفصل دوره MCSA: Windows Server 2016
ثبت نام آنلاین
دوره MCSA: Windows Server 2016 حمید اسدی 140 ساعت 1396/12/14 دوشنبه و چهارشنبه 16:30 الی 20:30 ۱,۹۰۰,۰۰۰ سرفصل دوره MCSA: Windows Server 2016
ثبت نام آنلاین
دوره +Security نامشخص 30 ساعت 1396/11/18 روزهای شنبه و چهارشنبه 9 الی 13 ۵۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل Security+ کلیک نمایید
ثبت نام آنلاین
دوره کمپ نوروزی CCNA V3.0 سیسکو نامشخص 40 ساعت 1397/01/05 یکشنبه تا پنجشنبه 9 الی 17 ۸۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره CCNA کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره آموزشی CCNA V3.0 سیسکو فرزاد حیدری 60 ساعت 1396/12/15 یکشنبه و سه شنبه 17:30 الی 20:30 ۱,۱۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره CCNA کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره کمپ نوروزی VMWare vSphere 6.5 Install, Configure, Manage ساسان تافته 40 ساعت 1397/01/05 یکشنبه تا پنجشنبه 9 الی 17 ۱,۱۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل VMware کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره VMWare vSphere 6.5 Install, Configure, Manage ساسان تافته 52 ساعت 1396/12/10 روزهای پنجشنبه 08:30 الی 13:30 ۱,۵۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل VMware کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره CCNP SWITCH فرزاد حیدری 40 ساعت 1396/12/03 روزهای پنجشنبه 14 الی 19 ۹۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل SWITCH کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره رسمی میکروتیک MikroTik - MTCTCE فرزاد حیدری 16 ساعت 1396/12/22 یکشنبه سه شنبه ها 17:30 الی 20:30 ۵۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره MTCTCE کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره رسمی میکروتیک MikroTik - MTCUME فرزاد حیدری 16 ساعت 1396/12/06 یکشنبه و سه شنبه 17:30 الی 20:30 ۵۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره آموزشی MTCUME کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره آموزش میکروتیک MikroTik - MTCRE فرزاد حیدری 16 ساعت 1396/12/11 جمعه ها 8:30 الی 13:30 ۵۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره آموزش MTCRE کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره رسمی میکروتیک MikroTik - MTCNA فرزاد حیدری 24 ساعت 1396/12/18 روزهای جمعه 8:30 الی 13:30 ۶۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره آموزشی MTCNA کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره کمپ نوروزی دوره‌های رسمی میکروتیک MTCNA و MTCRE همراه با مدرک بین المللی فرزاد حیدری 40 ساعت 1397/01/05 یکشنبه تا پنجشنبه 9 الی 17 ۹۹۰,۰۰۰
ثبت نام آنلاین
دوره کمپ نوروزی- کارگاه Practical SQL Queries سعید اسدی رجایی 16 ساعت 1397/01/07 روزهای سه شنبه تا چهارشنبه 9 الی 17 ۳۲۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل کارگاه Practical SQL Queries   کلیک نمایید.
ثبت نام آنلاین
دوره آموزشی SQL Server 2016 Design سعید اسدی رجایی 54 ساعت 1396/12/13 روزهای یکشنبه و سه شنبه 16 الی 20 ۸۳۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل SQL Design کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره کمپ نوروزی Applied Business Intelligence سعید یوسفی 40 ساعت 1397/01/05 یکشنبه تا پنجشنبه 9 الی 17 ۸۳۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره فشرده و کاربردی BI کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره فشرده و کاربردی BI ه Data Warehouse & ETL, OLAP & BI Modeling, Data Mining سعید یوسفی 72 ساعت 1396/12/06 روزهای دوشنبه و چهارشنبه 17 الی 20 ۱,۵۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره فشرده و کاربردی BI کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره آموزشی MongoDB - NoSQL Databases اصغر درویشی 40 ساعت 1396/12/05 روزهای شنبه 16 الی 20 ۸۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره MongoDB  کلیک نمایید.
ثبت نام آنلاین
کمپ نوروزی دوره MS .NET Fundamentals آموزش برنامه نویسی مقدماتی C# حمیدرضا بابازاده 24 ساعت 1397/01/07 سه شنبه تا پنجشنبه 9 الی 17 ۳۹۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل MS .NET Fundamentals کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره کمپ نوروزی Programming in C#1 - Windows Forms حمیدرضا ایزدی متین 40 ساعت 1397/01/05 یکشنبه تا پنجشنبه 9 الی 17 ۶۶۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل Programming in C#1 کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره آموزش برنامه نویسی Programming in C#1 - Windows Forms داریوش تصدیقی 40 ساعت 1396/12/11 روزهای جمعه 9:30 الی 13:30 ۶۶۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل Programming in C#1 کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره ADO.NET Entity Framewrok 6 داریوش تصدیقی 34 ساعت 1396/12/03 پنجشنبه ها 14 الی 18 ۷۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل ADO.NET کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره Web Development Fundamentals حمیدرضا ایزدی متین 20 ساعت 1396/12/12 شنبه و دوشنبه 13 الی 16 ۲۷۵,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل Web Fundamentals XHTML 1.0 & CSS 2.0 کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره PHP مقدماتی و پیشرفته امیرحسین تیموری 40 ساعت 1396/12/12 روزهای شنبه و چهارشنبه 16:30 الی 20:30 ۶۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل PHP کلیک کنید.
ثبت نام آنلاین
دوره ATC - Android Application Development برنامه نویسی اندروید امیرحسین تیموری 30 ساعت 1396/12/11 روزهای جمعه 8:30 الی 13:30 ۸۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل Android Application Development کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره برنامه نویسی اندروید Android پیشرفته امیرحسین تیموری 28 ساعت 1396/12/05 روزهای شنبه و چهارشنبه 16:30 الی 20:30 ۸۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره برنامه نویسی اندروید پیشرفته کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره کمپ نوروزی ATC - Android Application Development برنامه نویسی اندروید (آموزش اندروید) امیرحسین تیموری 30 ساعت 1397/01/05 یکشنبه تا چهارشنبه ۸۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل Android Application Development کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره UML مدل سازی سیستم و نرم افزار مازیار چیت ساز 36 ساعت 1396/12/03 روزهای پنجشنبه 9:30 الی 13:30 ۶۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل UML کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره Fundamental Level of Software Testing - ISTQB نامشخص 24 ساعت 1396/12/03 روزهای پنجشنبه 9 الی 13 ۷۵۰,۰۰۰ سرفصل دوره ISTQB
ثبت نام آنلاین
دوره Practical ScrumXP and Agile for Software Teams یوسف مهرداد بی بالان 24 ساعت 1396/12/05 روزهای شنبه 16 الی 20 ۵۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل Agile کلیک نمایید
ثبت نام آنلاین
دوره جامع طراحی سایت HTML CSS Dreamweaver Fireworks Bootstrap JavaScript jQuery حمیدرضا ایزدی متین 90 ساعت 1396/12/05 روزهای شنبه و دوشنبه 9 الی 13 ۱,۰۹۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره Web Design کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره آموزشی مهندسی مجدد فرآیند به کمک ابزار BPMN هومن تصدیقی 20 ساعت 1396/12/12 روزهای شنبه 13 الی 17 ۷۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل BPMN کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره تحلیل کسب و کار بر اساس BABOK هومن تصدیقی 40 ساعت 1396/12/12 روزهای شنبه 9 الی 13 ۱,۰۰۰,۰۰۰
برای مشاهده سرفصل تحلیل کسب و کار BABOK کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره Accelerated SAN Essentials ساسان تافته 40 ساعت 1396/12/03 روزهای پنجشنبه 14 الی 18 ۸۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل SAN کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره VNX Fundamentals ساسان تافته 32 ساعت 1396/12/12 شنبه تا سه شنبه 8 الی 16 ۱,۹۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره آموزشی VNX Fundamentals کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره جاوا Java SE 7 Programming & Developing Applications for the Java EE 6 Platform بلال مدحج 60 ساعت 1396/12/17 روزهای پنجشنبه 15 الی 18 ۱,۵۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره جاوا کلیک کنید
ثبت نام آنلاین