ثبت نام آنلاین

نام دوره نام مدرس مدت دوره تاریخ شروع روز و ساعت برگزاری شهریه (تومان) سرفصل دوره ثبت نام و پرداخت
دوره A+ Essentials and IT Technician ناصر عرفانیان 40 ساعت 1397/02/21 روزهای جمعه 14 الی 18 ۴۹۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل A+ کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره آموزشی +Network نامشخص 30 ساعت 1397/02/14 جمعه ها 14 الی 18 ۳۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل Network+ کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره +Security نامشخص 30 ساعت 1397/02/16 روزهای یکشنبه سه شنبه 17 الی 20 ۶۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل Security+ کلیک نمایید
ثبت نام آنلاین
دوره MCSA: Windows Server 2012 حمید اسدی 140 ساعت 1397/02/23 روزهای یکشنبه و سه شنبه 16:30 الی 20:30 ۲,۱۰۰,۰۰۰ سرفصل دوره MCSA: Windows Server 2012
ثبت نام آنلاین
دوره آموزش CCNA V3.0 سیسکو فرزاد حیدری 60 ساعت 1397/02/28 روزهای جمعه 8:30 الی 13:30 ۱,۲۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره CCNA کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره آموزشی CCNP Pack SWITCH ROUTE TSHOOT فرزاد حیدری 100 ساعت 1397/02/24 روزهای زوج 17:30 الی 20:30 ۲,۴۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل CCNP Pack کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره رسمی میکروتیک MikroTik - MTCNA فرزاد حیدری 24 ساعت 1397/02/08 روزهای زوج 17:30 الی 20:30 ۷۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره آموزشی MTCNA کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره VMWare vSphere 6.5 Install, Configure, Manage ساسان تافته 52 ساعت 1397/02/10 روزهای دوشنبه 16:30 الی 20:30 ۱,۶۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل VMware کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره رسمی میکروتیک MikroTik - MTCUME فرزاد حیدری 16 ساعت 1397/02/19 زوج 17:30 الی 20:30 ۵۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره آموزشی MTCUME کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
بوت کمپ نوروزی دوره آموزش میکروتیک MikroTik - MTCRE فرزاد حیدری 16 ساعت 1397/02/28 روزهای جمعه 8:30 الی 13:30 ۵۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره آموزش MTCRE کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره SQL Server 2016 Design یوسف حکاک زرگر 54 ساعت 1397/02/09 روزهای یکشنبه 16:30 الی 20:30 ۹۴۵,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل SQL 2016 Design کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره SQL Server 2016 Design سعید اسدی رجایی 54 ساعت 1397/02/20 روزهای پنجشنبه 14 الی 18 ۹۴۵,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل SQL Design کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره SQL Server 2016 Admin یوسف حکاک زرگر 54 ساعت 1397/02/03 روزهای دوشنبه 16:30 الی 20:30 ۹۴۵,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل SQL 2016 Admin کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره فشرده و کاربردی BI ه Data Warehouse & ETL, OLAP & BI Modeling, Data Mining نامشخص 72 ساعت 1397/02/29 روزهای شنبه 16 الی 20 ۱,۶۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره فشرده و کاربردی BI کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره MS .NET Fundamentals آموزش برنامه نویسی مقدماتی C# حمیدرضا بابازاده 24 ساعت 1397/02/08 روزهای شنبه 16 الی 20 ۴۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل MS .NET Fundamentals کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره آموزش برنامه نویسی Programming in C#1 - Windows Forms داریوش تصدیقی 40 ساعت 1397/03/03 روزهای پنجشنبه 09:30 الی 13:30 ۷۲۵,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل Programming in C#1 کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره Web Development Fundamentals حمیدرضا ایزدی متین 20 ساعت 1397/04/16 شنبه ها 13 الی 16 ۳۱۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل Web Fundamentals XHTML 1.0 & CSS 2.0 کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره برنامه نویسی با پایتون Python آرمان کاویان 60 ساعت 1397/04/17 روزهای یکشنبه و سه شنبه 16 الی 20 ۱,۲۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره Python کلیک نمایید
ثبت نام آنلاین
دوره PHP مقدماتی و پیشرفته امیرحسین تیموری 40 ساعت 1397/02/14 روزهای جمعه 14 الی 18 ۷۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل PHP کلیک کنید.
ثبت نام آنلاین
دوره آموزش ASP.NET MVC 5 محمدرضا بردال 40 ساعت 1397/02/11 روزهای سه شنبه 17:30 الی 20:30 ۹۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل MVC کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره ATC - Java Fundamentals for Android Development امیرحسین تیموری 12 ساعت 1397/03/02 روزهای شنبه و چهارشنبه 16:30 الی 20:30 ۳۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره Java fundamentals for Android Development کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره ATC - Android Application Development برنامه نویسی اندروید امیرحسین تیموری 30 ساعت 1397/02/10 روزهای دوشنبه 16:30 الی 20:30 ۱,۰۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل Android Application Development کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره برنامه نویسی اندروید Android پیشرفته امیرحسین تیموری 28 ساعت 1397/03/11 روزهای جمعه 08:30 الی 13:30 ۹۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره برنامه نویسی اندروید پیشرفته کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره Fundamental Level of Software Testing - ISTQB خانم عماد افشار 24 ساعت 1397/02/06 روزهای پنجشنبه 9 الی 13 ۹۰۰,۰۰۰ سرفصل دوره ISTQB
ثبت نام آنلاین
دوره جامع طراحی سایت HTML CSS Dreamweaver Fireworks Bootstrap JavaScript jQuery حمیدرضا ایزدی متین 90 ساعت 1397/04/08 روزهای جمعه ها 8:30 الی 13:30 ۱,۲۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره Web Design کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
ITIL Service Lifecycle Certifications: Service Operations هومن تصدیقی 24 ساعت 1397/02/10 روزهای دوشنبه 9 الی 13 ۹۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل Service Operation کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره ITIL Foundation هومن تصدیقی 24 ساعت 1397/02/10 روزهای دوشنبه 13 الی 16 ۹۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل ITIL کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره تحلیل کسب و کار بر اساس BABOK هومن تصدیقی 40 ساعت 1397/02/10 روزهای دوشنبه 16 الی 20 ۱,۲۵۰,۰۰۰
برای مشاهده سرفصل تحلیل کسب و کار BABOK کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره HPE ATP Server Solutions v4 ساسان تافته 20 ساعت 1397/02/08 شنبه و چهارشنبه 16:30 الی 20:30 ۷۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل HP Servers کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره معماری سازمانی مقدماتی Enterprise Architecture Fundamentals-EA1 رضا کرمی 16 ساعت 1397/02/10 روزهای دوشنبه 16 الی 20 ۸۰۰,۰۰۰ سرفصل دوره معماری سازمانی مقدماتی
ثبت نام آنلاین
دوره Accelerated SAN Essentials ساسان تافته 40 ساعت 1397/02/20 روزهای پنجشنبه 14 الی 18 ۹۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل SAN کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره Oracle SQL & PL-SQL علی ابراهیمی فرد 40 ساعت 1396/02/08 روزهای شنبه 16 الی 20 ۹۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل Oracle SQL & PL-SQL کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره جاوا Java SE 8 Programming & Developing Applications for the Java EE 7 Platform بلال مدحج 60 ساعت 1397/02/21 روزهای جمعه 14 الی 18 ۱,۶۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره جاوا کلیک کنید
ثبت نام آنلاین