ثبت نام آنلاین

نام دوره نام مدرس مدت دوره تاریخ شروع روز و ساعت برگزاری شهریه (تومان) سرفصل دوره ثبت نام و پرداخت
دوره A+ Essentials and IT Technician صابر عابدی 40 ساعت 1398/10/20 روزهای جمعه 9 الی 13 ۶۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره A+ Essentials and IT Technician کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره آموزشی +Network سینا روزبه 30 ساعت 1398/10/28 روزهای شنبه و دوشنبه 16:30 الی 20:30 ۴۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل Network+ کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره MCSA: Windows Server 2016 حمید اسدی 140 ساعت 1398/10/29 روزهای یکشنبه و سه شنبه 16 الی 20 ۲,۹۰۰,۰۰۰ سرفصل دوره MCSA: Windows Server 2016
ثبت نام آنلاین
دوره +Security نامشخص 30 ساعت 1398/10/28 روزهای شنبه 16:30 الی 20:30 ۸۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل Security+ کلیک نمایید
ثبت نام آنلاین
دوره آموزشی CCNA سیسکو فرزاد حیدری 60 ساعت 1398/10/21 روزهای زوج 16:30 الی 20:30 ۱,۵۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره CCNA کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره آموزشی CCNA Security فرزاد حیدری 40 ساعت 1398/10/23 دوشنبه ها 9 الی 13 ۱,۲۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل CCNA Security کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره آموزشی CCNP Pack SWITCH ROUTE TSHOOT فرزاد حیدری 100 ساعت 1398/10/20 روزهای جمعه 08:30 الی 13:30 ۲,۹۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل CCNP Pack کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
بوت کمپ میکروتیک MikroTik - MTCNA فرزاد حیدری 24 ساعت 1398/11/05 روزهای شنبه، یکشنبه، دوشنبه 9 الی 17 ۷۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره آموزشی MTCNA کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره میکروتیک MikroTik - MTCRE فرزاد حیدری 16 ساعت 1398/10/23 روزهای دو شنبه و سه شنبه 8:30 الی 16:30 ۵۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره آموزش MTCRE کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره VMware vSphere 6.7 Install, Configure, Manage ساسان تافته 40 ساعت 1398/11/06 روزهای یکشنبه 8:30 الی 13:30 ۱,۸۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل VMware کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره Building HPE Hybrid IT Solutions ساسان تافته 40 ساعت 1398/10/22 یکشنبه ها 16:30 الی 20:30 ۱,۵۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره Building HPE Hybrid IT Solutions کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره SQL Server 2017 Database Development Implementation مازیار چیت ساز 54 ساعت 1398/10/22 روزهای یکشنبه 16:30 الی 20:30 ۱,۲۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل SQL Server 2017 Design کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره SQL Server 2017 Database Development Implementation سعید اسدی رجایی 54 ساعت 1398/10/25 روزهای چهارشنبه 16:30 الی 20:30 ۱,۲۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل SQL Server 2017 Design کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره SQL Server 2017 Admin مازیار چیت ساز 54 ساعت 1398/10/23 روزهای دوشنبه 16:30 الی 20:30 ۱,۲۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل SQL 2017 Admin کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره فشرده و کاربردی BI ه Data Warehouse & ETL, OLAP & BI Modeling, Data Mining مازیار چیت ساز 72 ساعت 1398/10/17 روزهای سه شنبه 16:30 الی 20:30 ۱,۹۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره فشرده و کاربردی BI کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
طراحی داشبوردهای هوش تجاری با Power BI حمیدرضا بابازاده 24 ساعت 1398/10/25 روزهای چهارشنبه 9 الی 13 ۷۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره طراحی داشبوردهای هوش تجاری با Power BI کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره Oracle SQL & PL-SQL علی ابراهیمی فرد 40 ساعت 1398/10/22 روزهای یکشنبه 16 الی 20 ۱,۱۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل Oracle SQL & PL-SQL کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره روش کاربردی تحلیل نیازمندیهای نرم افزار Software Requirements Analysis محمد بدری 24 ساعت 1398/10/22 روزهای یکشنبه 16 الی 20 ۹۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره روش های کاربردی تحلیل نیازمندیهای نرم افزار کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره جامع طراحی سایت HTML CSS Dreamweaver Fireworks Bootstrap JavaScript jQuery حمیدرضا ایزدی متین 90 ساعت 1398/10/19 روزهای پنجشنبه ها 14 الی 19 ۱,۶۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره Web Design کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره Practical ScrumXP and Agile for Software Teams یاسر کازرونی 24 ساعت 1398/11/26 روزهای شنبه 16 الی 20 ۹۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل Agile کلیک نمایید
ثبت نام آنلاین
دوره Foundation Level of Software Testing - ISTQB تست نرم افزار نوید ترابی 24 ساعت 1398/10/26 روزهای پنجشنبه 9 الی 13 ۱,۱۵۰,۰۰۰ سرفصل دوره ISTQB
ثبت نام آنلاین
دوره پلتفرم اینترنت اشیا IoT Plat آقای تایانلو 24 ساعت 1398/12/07 روزهای چهارشنبه تا جمعه ساعت 8:30 الی 16:30 ۸۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره پلتفرم اینترنت اشیا IoT Plat کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره تست خودکار با Selenium حامد شیدائیان 30 ساعت 1398/12/14 روزهای چهارشنبه 17:30 الی 20:30 ۱,۲۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره تست خودکار با Selenium کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره API به عنوان محصول API as Product حامد شیدائیان 16 ساعت 1398/12/16 روزهای جمعه 8:30 الی 16:30 ۶۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره API به عنوان محصول API as Product کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره مالک محصول و استراتژی مدیریت محصول حامد شیدائیان 24 ساعت 1398/11/11 روزهای جمعه 8:30 الی 13:30 ۹۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره مالک محصول و استراتژی مدیریت محصول کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره پیشرفته بازاریابی دیجیتال Advanced Digital Marketing مجید رفیعی و علیرا صفری و مصطفی مرشدی 50 ساعت 1398/11/16 روزهای چهارشنبه 13 الی 17 ۲,۲۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره پیشرفته بازاریابی دیجیتال Advanced Digital Marketing کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
کارگاه نقشه راه تحول دیجیتال Digital Transformation Playbook Workshop مصطفی امینی و مصطفی مرشدی 30 ساعت 1398/11/16 روزهای چهارشنبه 8 الی 12 ۱,۳۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل کارگاه نقشه راه تحول دیجیتال Digital Transformation Playbook Workshop کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره Microsoft Azure DevOps Server وحید قربانی 24 ساعت 1398/10/25 روزهای چهارشنبه 16 الی 20 ۹۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره Microsoft Azure DevOps Server کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره مفاهیم DevOps حامد شیدائیان 16 ساعت 1398/11/11 روزهای جمعه 14 الی 18 ۶۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره مفاهیم DevOps کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره Tableau علی رحمانی 8 ساعت 1398/11/25 روزهای جمعه 14 الی 18 ۲۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره Tableau کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
ورکشاپ Prototype کردن UI با Adobe XD فائزه بهمنی 8 ساعت 1398/11/27 روزهای یکشنبه 16 الی 20 ۳۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل ورکشاپ Prototype کردن UI با Adobe XD کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره Green IT Foundation مسعود ظهرابی 16 ساعت 1398/11/05 روزهای شنبه 16 الی 20 ۸۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره Green IT Foundation کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره Enterprise Architecture Fundamentals (EA1) & Advanced Enterprise Architecture (EA2) معماری سازمانی مقدماتی و پیشرفته (مبتنی بر TOGAF 9) رضا کرمی 40 ساعت 1398/10/28 روزهای شنبه 16 الی 20 ۲,۰۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره Enterprise Architecture Fundamentals (EA1) & Advanced Enterprise Architecture (EA2) معماری سازمانی مقدماتی و پیشرفته (مبتنی بر TOGAF 9) کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره مبانی فین تک Fintech میرسهیل نیکزاد 42 ساعت 1398/10/25 روزهای چهارشنبه 8 الی 12 ۱,۸۹۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره مبانی فین تک Fintech کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره Agile for Everyone (چابکی برای همه) حامد شیدائیان 8 ساعت 1398/10/27 روز جمعه 8:30 الی 16:30 ۳۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره Agile for Everyone (چابکی برای همه) کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره Microsoft Back End Developer سعید اسدی رجایی 150 ساعت 1398/10/21 روزهای شنبه و دوشنبه 08:30 الی 13:30 ۳,۵۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره Microsoft Back End Developer کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره BlockChain بلاک چین میرسهیل نیکزاد 50 ساعت 1398/10/25 روزهای چهارشنبه 13 الی 17 ۲,۲۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره BlockChain بلاک چین کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره MS .NET Fundamentals آموزش برنامه نویسی مقدماتی C# سهیل محبی 24 ساعت 1398/10/18 روزهای دوشنبه و چهارشنبه 16 الی 20 ۵۹۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل MS .NET Fundamentals کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره آموزش برنامه نویسی Programming in C#1 - Windows Forms سهیل محبی 40 ساعت 1398/10/28 روزهای شنبه و دوشنبه 9:00 الی 13:00 ۹۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل Programming in C#1 کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره React JS علیرضا عدالت پور 50 ساعت 1398/11/04 روزهای جمعه 14 الی 18 ۱,۱۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره React JS کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره جاوا Java SE 8 Programming & Developing Applications for the Java EE 7 Platform بلال مدحج 60 ساعت 1398/10/26 روزهای پنجشنبه 15 الی 19 ۲,۰۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره جاوا کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره Deep learning for Text and Image with Python ایمان خدادی 40 ساعت 1398/11/03 روزهای پنجشنبه ها 8:30 الی 13:30 ۱,۲۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره Deep learning for Text and Image with Python کلیک نمایید
ثبت نام آنلاین
دوره برنامه نویسی با پایتون Python ایمان خدادی 40 ساعت 1398/12/09 روزهای جمعه 14 الی 18 ۱,۱۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره Python کلیک نمایید
ثبت نام آنلاین
دوره Python Web Development with Django ایمان خدادی 40 ساعت 1398/10/18 روزهای چهارشنبه 17:30 الی 20:30 ۱,۰۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره Python Web Development with Django کلیک نمایید
ثبت نام آنلاین
دوره Data Science with Python ایمان خدادی 40 ساعت 1398/10/27 روزهای جمعه 8:30 الی 13:30 ۱,۲۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل ِدوره Data Science with Python کلیک نمایید
ثبت نام آنلاین
دوره Java Fundamentals for Android Development پویا حیدری 12 ساعت 1398/10/21 روزهای شنبه و چهارشنبه 17:30 الی 20:30 ۴۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره Java fundamentals for Android Development کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره Android Application Development برنامه نویسی اندروید پویا حیدری 30 ساعت 1398/10/20 روزهای جمعه ها 9 الی 13 ۱,۲۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل Android Application Development کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره برنامه نویسی اندروید Android پیشرفته با زبان Kotlin پویا حیدری 36 ساعت 1398/10/27 روزهای جمعه ها 14 الی 18 ۱,۴۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره برنامه نویسی اندروید پیشرفته کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره کمپ ITIL Foundation v.4 نامشخص 24 ساعت 1398/11/02 چهارشنبه تا جمعه 8:30 الی 16:30 ۱,۱۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل ITIL کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره مدیریت پروژه بر اساس 6 PMBOK نامشخص 40 ساعت 1398/10/23 روزهای دوشنبه 9 الی 13 ۱,۴۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره آموزشی مهندسی مجدد فرآیند به کمک ابزار BPMN نامشخص 20 ساعت 1398/10/20 روزهای جمعه 14 الی 18 ۱,۱۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل BPMN کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره تحلیل کسب و کار بر اساس BABOK هومن تصدیقی 40 ساعت 1398/10/21 روزهای شنبه 16 الی 20 ۱,۸۰۰,۰۰۰
برای مشاهده سرفصل تحلیل کسب و کار BABOK کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره جامع آموزش طراحی سایت HTML CSS Dreamweaver Fireworks Bootstrap JavaScript jQuery حمیدرضا ایزدی متین 90 ساعت 1398/10/29 روزهای یکشنبه و سه شنبه 8:30 الی 13:30 ۱,۶۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره Web Design کلیک کنید
ثبت نام آنلاین