ثبت نام آنلاین

نام دوره نام مدرس مدت دوره تاریخ شروع روز و ساعت برگزاری شهریه (تومان) سرفصل دوره ثبت نام و پرداخت
دوره آموزشی +Network سینا روزبه 30 ساعت 1398/05/25 روزهای جمعه 9 الی 13 ۴۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل Network+ کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره MCSA: Windows Server 2016 حمید اسدی 140 ساعت 1398/05/22 روزهای یکشنبه و سه شنبه 16 الی 20 ۲,۹۰۰,۰۰۰ سرفصل دوره MCSA: Windows Server 2016
ثبت نام آنلاین
دوره LPIC1 - Linux Fundamentals & Basic Administration ایرج نوروزی 50 ساعت 1398/06/14 روزهای پنجشنبه 8:30 الی 13:30 ۱,۵۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل LPIC1 کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره Certified Data Center Professional - CDCP نامشخص 24 ساعت 1398/05/28 روزهای دوشنبه 9 الی 13 ۱,۱۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره Certified Data Center Professional - CDCP کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره آموزشی CCNA V3.0 سیسکو فرزاد حیدری 60 ساعت 1398/05/27 یکشنبه و سه شنبه 16:30 الی 20:30 ۱,۵۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره CCNA کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره CCNP Pack SWITCH ROUTE TSHOOT فرزاد حیدری 100 ساعت 1398/06/28 روزهای پنجشنبه 14:00 الی 19:00 ۲,۹۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل CCNP Pack کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره آموزشی CCIE Routing & Switching فرزاد حیدری 80 ساعت 1398/06/28 پنجشنبه ها 8:30 الی 13:30 ۲,۷۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
بوت کمپ میکروتیک MikroTik - MTCNA فرزاد حیدری 24 ساعت 1398/05/26 روزهای شنبه تا دوشنبه 8:30 الی 16:30 ۷۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره آموزشی MTCNA کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
بوت کمپ میکروتیک MikroTik - MTCRE فرزاد حیدری 16 ساعت 1398/05/22 روزهای سه شنبه و چهارشنبه 8:30 الی 16:30 ۵۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره آموزش MTCRE کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
MTCWE - MikroTik Certified Wireless Engineer فرزاد حیدری 16 ساعت 1398/05/30 چهارشنبه ها 14 الی 17 ۵۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره MTCWE کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره میکروتیک MikroTik - MTCUME فرزاد حیدری 16 ساعت 1398/05/23 روزهای چهارشنبه 14 الی 17 ۵۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره آموزشی MTCUME کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره میکروتیک MikroTik - MTCRE فرزاد حیدری 16 ساعت 1398/05/27 روزهای یکشنبه و دوشنبه 8:30 الی 16:30 ۵۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره آموزش MTCRE کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره VMware vSphere 6.7 Install, Configure, Manage ساسان تافته 40 ساعت 1398/06/14 روزهای پنجشنبه 14 الی 18 ۱,۸۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل VMware کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره HPE ATP Server Solutions v4 ساسان تافته 24 ساعت 1398/06/07 پنجشنبه ها 9 الی 13 ۱,۰۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل HP Servers کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره SQL Server 2017 Database Development Implementation سعید اسدی رجایی 54 ساعت 1398/05/31 روزهای پنجشنبه 14 الی 18 ۱,۲۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل SQL Server 2017 Design کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره فشرده و کاربردی BI ه Data Warehouse & ETL, OLAP & BI Modeling, Data Mining یوسف حکاک زرگر 72 ساعت 1398/06/05 روزهای سه شنبه 16:30 الی 20:30 ۱,۹۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره فشرده و کاربردی BI کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
طراحی داشبوردهای هوش تجاری با Power BI یوسف حکاک زرگر 24 ساعت 1398/06/07 روزهای پنجشنبه 9 الی 13 ۷۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل کارگاه عملی Power BI کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره Oracle SQL & PL-SQL علی ابراهیمی فرد 40 ساعت 1398/05/30 روزهای چهارشنبه 16 الی 20 ۱,۱۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل Oracle SQL & PL-SQL کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره آموزش ASP.NET MVC 5 محمدرضا بردال 40 ساعت 1398/06/04 روزهای دوشنبه 17:30 الی 20:30 ۱,۱۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل MVC کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره Practical ScrumXP and Agile for Software Teams یاسر کازرونی 24 ساعت 1398/06/30 روزهای شنبه 16 الی 20 ۹۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل Agile کلیک نمایید
ثبت نام آنلاین
دوره Foundation Level of Software Testing - ISTQB تست نرم افزار نوید ترابی 24 ساعت 1398/06/14 روزهای پنجشنبه 14 الی 18 ۱,۱۵۰,۰۰۰ سرفصل دوره ISTQB
ثبت نام آنلاین
دوره مقدمه ای بر User Experience Design UX فائزه بهمنی 40 ساعت 1398/05/16 روزهای چهارشنبه ها 16 الی 20 ۱,۱۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره مقدمه ای بر User Experience Design کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
محتوای آموزش نرم افزار مدیریت پروژه (MS Project (DVD مهدی جنگجو 7 ساعت 1400/01/01 محتوای آموزشی ۸۲,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل محتوای آموزش نرم افزار مدیریت پروژه (MS Project (DVD کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
محتوای آموزشی راه اندازی و مدیریت فروشگاه با (WordPress (DVD مهدی جنگجو 5 ساعت 1400/01/01 محتوای آموزشی ۸۵,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل محتوای آموزشی راه اندازی و مدیریت فروشگاه با (WordPress (DVD کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
محتوای آموزشی مدیریت وبسایت با (WordPress (DVD مهدی جنگجو 5 ساعت 1400/01/01 محتوای آموزشی ۸۵,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل محتوای آموزشی مدیریت وبسایت با (WordPress (DVD کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
محتوای آموزشی (ISMS (DVD مهدی پورباقر 5 ساعت 1400/01/01 محتوای آموزشی ۹۷,۵۰۰ برای مشاهده سرفصل محتوای آموزشی (ISMS (DVD کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
محتوای آموزشی (Linux Essentials (DVD علیرضا تیموریان 13 ساعت 1400/01/01 محتوای آموزشی ۱۸۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل محتوای آموزشی (Linux Essentials (DVD کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
محتوای آموزشی ارزیابی امنیتی شبکه های بی سیم (DVD) محمد مافی 6 ساعت 1400/01/01 محتوای آموزشی ۱۲۰,۰۰۰ برای مشاهده محتوای آموزشی ارزیابی امنیتی شبکه های بی سیم (DVD) کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
محتوای آموزشی (CCNA Service Provider (DVD محسن حاتمی 10 ساعت 1400/01/01 محتوای آموزشی ۱۳۹,۰۰۰ برای مشاهده محتوای آموزشی (CCNA Service Provider (DVD کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
محتوای آموزشی (Kali Linux (DVD محمد مافی 5 ساعت 1400/01/01 محتوای آموزشی ۱۱۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل محتوای آموزشی (Kali Linux (DVD کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
محتوای آموزشی Fortigate مقدماتی (DVD) محمد علوی 13 ساعت 1400/01/01 محتوای آموزشی (DVD) ۱۳۹,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل محتوای آموزشی Fortigate مقدماتی (DVD) کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره Specialized User Experience Design فائزه بهمنی 50 ساعت 1398/05/20 روزهای یکشنبه و دوشنبه 8:30 الی 13:30 ۱,۵۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره مقدمه ای بر User Experience Design کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره Specialized User Interface Design UI فائزه بهمنی 50 ساعت 1398/05/23 روزهای چهارشنبه 16 الی 20 ۱,۵۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره مقدمه ای بر User Interface Design کلیک کنیدa
ثبت نام آنلاین
دوره MS .NET Fundamentals آموزش برنامه نویسی مقدماتی C# نامشخص 24 ساعت 1398/06/06 روزهای دوشنبه و چهارشنبه 16:00 الی 20:00 ۵۹۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل MS .NET Fundamentals کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره آموزش برنامه نویسی Programming in C#1 - Windows Forms داریوش تصدیقی 40 ساعت 1398/06/08 روزهای جمعه 14 الی 18 ۹۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل Programming in C#1 کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره Web Development Fundamentals حمیدرضا ایزدی متین 20 ساعت 1398/05/23 روزهای چهارشنبه 13:30 الی 16:30 ۴۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل Web Fundamentals XHTML 1.0 & CSS 2.0 کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره Typescript & Angular JS داریوش تصدیقی 24 ساعت 1398/06/07 روزهای پنج شنبه 14 الی 18 ۷۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل Typescript and Angular 2 کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره جاوا Java SE 8 Programming & Developing Applications for the Java EE 7 Platform بلال مدحج 60 ساعت 1398/06/07 روزهای پنجشنبه 15 الی 19 ۲,۰۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره جاوا کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره برنامه نویسی با پایتون Python ایمان خدادی 40 ساعت 1398/06/15 روزهای جمعه 8:30 الی 13:30 ۱,۱۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره Python کلیک نمایید
ثبت نام آنلاین
دوره Data Science with Python ایمان خدادی 40 ساعت 1398/06/07 روزهای پنجشنبه 9:00 الی 13:00 ۱,۲۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل ِدوره Data Science with Python کلیک نمایید
ثبت نام آنلاین
دوره Java Fundamentals for Android Development پویا حیدری 12 ساعت 1398/06/01 جمعه ها 9 الی 13 ۴۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره Java fundamentals for Android Development کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره Android Application Development برنامه نویسی اندروید پویا حیدری 30 ساعت 1398/06/22 روزهای جمعه ها 9 الی 13 ۱,۲۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل Android Application Development کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره برنامه نویسی اندروید Android پیشرفته با زبان Kotlin پویا حیدری 36 ساعت 1398/06/29 روزهای جمعه 17:30 الی 20:30 ۱,۴۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره برنامه نویسی اندروید پیشرفته کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره ITIL Foundation v.4 هومن تصدیقی 24 ساعت 1398/06/09 روزهای شنبه 13 الی 16 ۱,۱۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل ITIL کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره آموزشی مهندسی مجدد فرآیند به کمک ابزار BPMN هومن تصدیقی 20 ساعت 1398/06/04 روزهای دوشنبه 9 الی 13 ۱,۱۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل BPMN کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره تحلیل کسب و کار بر اساس BABOK هومن تصدیقی 40 ساعت 1398/05/26 روزهای شنبه 9 الی 13 ۱,۸۰۰,۰۰۰
برای مشاهده سرفصل تحلیل کسب و کار BABOK کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره جامع آموزش طراحی سایت HTML CSS Dreamweaver Fireworks Bootstrap JavaScript jQuery حمیدرضا ایزدی متین 90 ساعت 1398/06/09 روزهای شنبه و دوشنبه 8:30 الی 13:30 ۱,۶۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره Web Design کلیک کنید
ثبت نام آنلاین