ثبت نام آنلاین

نام دوره نام مدرس مدت دوره تاریخ شروع روز و ساعت برگزاری شهریه (تومان) سرفصل دوره ثبت نام و پرداخت
دوره A+ Essentials and IT Technician صابر عابدی 40 ساعت 1398/07/26 روزهای جمعه 9 الی 13 ۶۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل A+ کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره آموزشی +Network سینا روزبه 30 ساعت 1398/07/20 روزهای شنبه و دوشنبه 16:30 الی 20:30 ۴۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل Network+ کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره MCSA: Windows Server 2016 حمید اسدی 140 ساعت 1398/08/02 روزهای پنجشنبه 8:30 الی 13:30 ۲,۹۰۰,۰۰۰ سرفصل دوره MCSA: Windows Server 2016
ثبت نام آنلاین
دوره آموزشی CCNA V3.0 سیسکو فرزاد حیدری 60 ساعت 1398/09/03 روزهای یکشنبه و سه شنبه 16:30 الی 20:30 ۱,۵۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره CCNA کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره آموزش CCNA V3.0 سیسکو فرزاد حیدری 60 ساعت 1398/07/26 روزهای جمعه 8:30 الی 13:30 ۱,۵۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره CCNA کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره CCNP Pack SWITCH ROUTE TSHOOT فرزاد حیدری 100 ساعت 1398/08/19 روزهای یکشنبه و سه شنبه 16:30 الی 20:30 ۲,۹۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل CCNP Pack کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره آموزشی CCIE Routing & Switching فرزاد حیدری 80 ساعت 1398/08/02 پنجشنبه ها 8:30 الی 13:30 ۲,۷۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره میکروتیک MikroTik - MTCNA فرزاد حیدری 24 ساعت 1398/08/19 روزهای یکشنبه و سه شنبه 16:30 الی 20:30 ۷۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره آموزشی MTCNA کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
بوت کمپ میکروتیک MikroTik - MTCNA فرزاد حیدری 24 ساعت 1398/08/11 روزهای شنبه تا دوشنبه 8:30 الی 16:30 ۷۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره آموزشی MTCNA کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
MTCWE - MikroTik Certified Wireless Engineer فرزاد حیدری 16 ساعت 1398/08/01 چهارشنبه ها 14 الی 17 ۵۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره MTCWE کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره میکروتیک MikroTik - MTCRE فرزاد حیدری 16 ساعت 1398/07/28 روزهای یکشنبه و سه شنبه 16:30 الی 20:30 ۵۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره آموزش MTCRE کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره VMware vSphere 6.7 Install, Configure, Manage ساسان تافته 40 ساعت 1398/08/02 روزهای پنجشنبه 14 الی 18 ۱,۸۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل VMware کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره HPE ATP Server Solutions v4 ساسان تافته 24 ساعت 1398/09/17 یکشنبه ها 16:30 الی 20:30 ۱,۰۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل HP Servers کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره SQL Server 2017 Database Development Implementation سعید اسدی رجایی 54 ساعت 1398/08/11 روزهای شنبه 16 الی 20 ۱,۲۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل SQL Server 2017 Design کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره SQL Server 2017 Admin مازیار چیت ساز 54 ساعت 1398/07/29 روزهای دوشنبه 16:30 الی 20:30 ۱,۲۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل SQL 2017 Admin کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره فشرده و کاربردی BI ه Data Warehouse & ETL, OLAP & BI Modeling, Data Mining وحید قربانی 72 ساعت 1398/07/28 روزهای یکشنبه و سه شنبه 17:30 الی 20:30 ۱,۹۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره فشرده و کاربردی BI کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره طراحی داشبوردهای هوش تجاری با Power BI یوسف حکاک زرگر 24 ساعت 1398/07/28 روزهای یکشنبه 16:30 الی 20:30 ۷۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره آنلاین طراحی داشبوردهای هوش تجاری با Power BI کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره Oracle SQL & PL-SQL علی ابراهیمی فرد 40 ساعت 1398/09/20 روزهای چهارشنبه 16 الی 20 ۱,۱۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل Oracle SQL & PL-SQL کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره Oracle Data Warehouse Pack علی ابراهیمی فرد 60 ساعت 1398/07/25 روزهای پنج شنبه 14 الی 18 ۲,۱۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره Oracle Data Warehouse کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره UML مدل سازی سیستم و نرم افزار مازیار چیت ساز 36 ساعت 1398/07/29 روزهای دوشنبه 16:30 الی 20:30 ۱,۱۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل UML کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره جامع طراحی سایت HTML CSS Dreamweaver Fireworks Bootstrap JavaScript jQuery حمیدرضا ایزدی متین 90 ساعت 1398/07/28 روزهای یکشنبه و سه شنبه 9 الی 13 ۱,۶۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره Web Design کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره Practical ScrumXP and Agile for Software Teams یاسر کازرونی 24 ساعت 1398/09/02 روزهای شنبه 16 الی 20 ۹۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل Agile کلیک نمایید
ثبت نام آنلاین
دوره Foundation Level of Software Testing - ISTQB تست نرم افزار نوید ترابی 24 ساعت 1398/09/07 روزهای پنجشنبه 14 الی 18 ۱,۱۵۰,۰۰۰ سرفصل دوره ISTQB
ثبت نام آنلاین
دوره برنامه نویسی مقدماتی ویژه نوجوانان سهیل محبی 30 ساعت 1398/08/03 روزهای جمعه 14 الی 17 ۷۲۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره برنامه نویسی مقدماتی ویژه نوجوانان کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره برنامه نویسی PHP مهدی اردهالی 40 ساعت 1398/07/26 روزهای جمعه 14 الی 18 ۸۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره برنامه نویسی PHP کلیک کنید.
ثبت نام آنلاین
دوره MS .NET Fundamentals آموزش برنامه نویسی مقدماتی C# سهیل محبی 24 ساعت 1398/07/29 روزهای دوشنبه و چهارشنبه 16:00 الی 20:00 ۵۹۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل MS .NET Fundamentals کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره آموزش برنامه نویسی Programming in C#1 - Windows Forms سهیل محبی 40 ساعت 1398/08/20 روزهای دوشنبه و چهارشنبه 16:30 الی 20:30 ۹۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل Programming in C#1 کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره برنامه نویسی Building Single Page Application with Blazor.NET محمدرضا بردال 30 ساعت 1398/08/18 روزهای شنبه 16:30 الی 20:30 ۱,۰۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره برنامه نویسی Microsoft ASP.NET Core Blazor.NETکلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره آموزش ASP.NET MVC 5 داریوش تصدیقی 40 ساعت 1398/08/23 روزهای پنجشنبه 9:30 الی 13:30 ۱,۱۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصب MVC کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره جاوا Java SE 8 Programming & Developing Applications for the Java EE 7 Platform بلال مدحج 60 ساعت 1398/08/03 روزهای جمعه 14 الی 18 ۲,۰۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره جاوا کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره برنامه نویسی با پایتون Python ایمان خدادی 40 ساعت 1398/08/23 روزهای پنجشنبه 8:30 الی 13:30 ۱,۱۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره Python کلیک نمایید
ثبت نام آنلاین
دوره Python for Network Engineers سینا روزبه 30 ساعت 1398/08/18 روزهای شنبه و دوشنبه 16:30 الی 20:30 ۹۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره Python for Network Engineers کلیک نمایید
ثبت نام آنلاین
دوره Java Fundamentals for Android Development پویا حیدری 12 ساعت 1398/08/22 روزهای شنبه و چهارشنبه 17:30 الی 20:30 ۴۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره Java fundamentals for Android Development کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره Android Application Development برنامه نویسی اندروید پویا حیدری 30 ساعت 1398/08/10 روزهای جمعه ها 14 الی 18 ۱,۲۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل Android Application Development کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره آموزشی مهندسی مجدد فرآیند به کمک ابزار BPMN هومن تصدیقی 20 ساعت 1398/08/18 روزهای شنبه 13 الی 16 ۱,۱۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل BPMN کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره تحلیل کسب و کار بر اساس BABOK هومن تصدیقی 40 ساعت 1398/08/20 روزهای دوشنبه 16 الی 20 ۱,۸۰۰,۰۰۰
برای مشاهده سرفصل تحلیل کسب و کار BABOK کلیک کنید
ثبت نام آنلاین