ثبت نام آنلاین

نام دوره نام مدرس مدت دوره تاریخ شروع روز و ساعت برگزاری شهریه (تومان) سرفصل دوره ثبت نام و پرداخت
دوره حضوری آنلاین (لایو) +Network اساتید سماتک 30 ساعت 1400/07/23 روزهای جمعه 8:30 الی 13:30 ۴۲۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره آنلاین +Network کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره آنلاین (لایو) +Network اساتید سماتک 30 ساعت 1400/08/09 روزهای یکشنبه و سه شنبه 16:30 الی 20:30 ۴۲۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره آنلاین +Network کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره آنلاین (لایو) +Security اساتید سماتک 30 ساعت 1400/08/21 روزهای جمعه 9 الی 13 ۷۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل Security+ کلیک نمایید
ثبت نام آنلاین
دوره حضوری آنلاین (لایو) MCSA: Windows10 and Windows Server 2016 اساتید سماتک 180 ساعت 1400/08/11 روزهای یکشنبه و سه شنبه 16:30 الی 20:30 ۴,۵۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره MCSA: Windows Server 2016 کلیک نمایید
ثبت نام آنلاین
دوره حضوری آنلاین (لایو) LPIC1 - Linux Fundamentals & Basic Administration آرش فروغی 50 ساعت 1400/07/28 روزهای چهارشنبه 16:30 الی 20:30 ۱,۶۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل LPIC1 کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره حضوری آنلاین (لایو) Linux Advanced Administration LPIC 2 آرش فروغی 50 ساعت 1400/09/29 روزهای دوشنبه 16:30 الی 20:30 ۱,۷۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره ی  حضوری آنلاین Linux Advanced Administration LPIC2 کلیک کنید.
ثبت نام آنلاین
دوره آنلاین (لایو) CDCP (کارشناس حرفه ای مرکز داده) سید محمود سجادی 16 ساعت 1400/08/20 روزهای پنجشنبه 14 الی 18 ۱,۲۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره CDCP (کارشناس حرفه ای مرکز داده) کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره آنلاین (لایو) Fortinet NSE 4 حمید طالبی 32 ساعت 1400/08/23 روزهای یکشنبه ساعت 17:30 الی 20:30 ۱,۶۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره بوت کمپ آنلاین Fortinet NSE 4 کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره حضوری آنلاین (لایو) Building HPE Hybrid IT Solutions ساسان تافته 24 ساعت 1400/08/05 روزهای چهارشنبه 16:30 الی 20:30 ۱,۱۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره Building HPE Hybrid IT Solutions کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره آنلاین (لایو) میکروتیک MikroTik - MTCNA فرزاد حیدری 24 ساعت 1400/08/07 روزهای جمعه 10:30 الی 13:30 ۹۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره آموزشی MTCNA کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره آنلاین (لایو) میکروتیک MikroTik - MTCRE فرزاد حیدری 16 ساعت 1400/09/19 روزهای جمعه 10:30 الی 13:30 ۸۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره آموزش MTCRE کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره آنلاین (لایو) میکروتیک MikroTik - MTCTCE مهرزاد مقدس 16 ساعت 1400/09/24 روزهای چهارشنبه 16:30 الی 20:30 ۵۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره MTCTCE کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره آنلاین (لایو) میکروتیک MTCSE - MikroTik مهرزاد مقدس 16 ساعت 1400/08/19 روزهای چهارشنبه 16:30 الی 20:30 ۸۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره MTCSE کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره آنلاین (لایو) میکروتیک MTCWE - MikroTik مهرزاد مقدس 16 ساعت 1400/07/18 روزهای یکشنبه و سه شنبه 17:30 الی 20:30 ۸۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره MTCWE کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره حضوری آنلاین (لایو) برنامه نویسی Programming in C#1 - Windows Forms سهیل محبی 40 ساعت 1400/08/08 روزهای شنبه و چهارشنبه 16:30 الی 20:30 ۱,۴۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل Programming in C#1 کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره حضوری آنلاین (لایو) CCNA سینا روزبه 60 ساعت 1400/08/08 روزهای شنبه 16:30 الی 20:30 ۲,۰۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره CCNA-New کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره آنلاین (لایو) CCNA فرزاد حیدری فرزاد حیدری 60 ساعت 1400/07/18 روزهای یکشنبه سه شنبه 16:30 الی 20:30 ۲,۰۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره CCNA-New کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره حضوری آنلاین (لایو) CCNP Enterprise Pack سینا روزبه 100 ساعت 1400/08/05 روزهای چهارشنبه 16:30 الی 20:30 ۴,۲۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره CCNP Enterprise Pack -New کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره حضوری آنلاین (لایو) VMware vSphere 7 Install, Configure, Manage ساسان تافته 40 ساعت 1400/07/25 روزهای یکشنبه 16:30 الی 20:30 ۲,۰۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره VMware vSphere 6.7 Install, Configure, Manage کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره حضوری آنلاین (لایو) SQL Server 2019 Database Development Implementation وحید قربانی 54 ساعت 1400/08/05 روزهای چهارشنبه 16:30 الی 20:30 ۱,۸۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره SQL Server 2019 Database Development Implementation کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره حضوری آنلاین (لایو) SQL Server 2019 Database Development Implementation وحید عباس زاده 54 ساعت 1400/07/26 روزهای دوشنبه ها 16 الی 20 ۱,۸۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره SQL Server 2019 Database Development Implementation کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره آنلاین (لایو) Oracle Data Warehouse Pack علی ابراهیمی فرد 60 ساعت 1400/07/29 روزهای پنجشنبه 9 الی 13 ۲,۵۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره آنلاین Oracle Data Warehouse کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره حضوری Oracle SQL Workshop volume 1 & 2 علی ابراهیمی فرد 50 ساعت 1400/07/26 روزهای دوشنبه 16:30 الی 20:30 ۲,۱۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره حضوری آنلاین (لایو) Oracle SQL Workshop Volume 1 & 2 کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره آنلاین (لایو) فشرده و کاربردی BI Data Warehouse & ETL, OLAP & BI Modeling, Data Mining وحید قربانی 72 ساعت 1400/07/29 روزهای پنجشنبه 9 الی 13 ۳,۰۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره آنلاین فشرده و کاربردی BI ه Data Warehouse & ETL, OLAP & BI Modeling, Data Mining کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره حضوری آنلاین جامع علم داده وحید قربانی 140 ساعت 1400/08/11 روزهای سه شنبه 16:30 الی 20:30 ۶,۹۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره جامع علم داده کلیک کنید.
ثبت نام آنلاین
دوره حضوری آنلاین (لایو) طراحی داشبوردهای هوش تجاری با Power BI وحید قربانی 30 ساعت 1400/08/06 روزهای پنجشنبه 14 الی 18 ۱,۲۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره آنلاین طراحی داشبوردهای هوش تجاری با Power BI کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره آنلاین (لایو) UML مدل سازی سیستم و نرم افزار مازیار چیت ساز 36 ساعت 1400/07/26 روزهای دوشنبه 17:30 الی 20:30 ۱,۷۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل UML کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره آنلاین (لایو) Fundamentals Level of Software Testing - ISTQB تست نرم افزار نوید ترابی 24 ساعت 1400/08/06 روزهای پنجشنبه 14 الی 18 ۱,۷۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره حضوری Fundamentals Level of Software Testing - ISTQB تست نرم افزار کلیک نمایید
ثبت نام آنلاین
دوره آنلاین (لایو) روش کاربردی تحلیل نیازمندیهای نرم افزار Software Requirements Analysis محمد بدری 24 ساعت 1400/08/30 روزهای یکشنبه 17:30 الی 20:30 ۱,۳۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره آنلاین روش های کاربردی تحلیل نیازمندیهای نرم افزار کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره آنلاین (لایو) Agile for Everyone (چابکی برای همه) حامد شیدائیان 12 ساعت 1400/08/08 روزهای شنبه 17:30 الی 20:30 ۵۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره آنلاین Agile for Everyone (چابکی برای همه) کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره حضوری آنلاین (لایو) DevOps Administration Pack آرش فروغی 120 ساعت 1400/08/27 روزهای پنجشنبه 14 الی 18 ۵,۵۰۰,۰۰۰
ثبت نام آنلاین
دوره آنلاین (لایو) MS .NET Fundamentals آموزش برنامه نویسی مقدماتی C# اساتید سماتک 24 ساعت 1400/07/29 روزهای پنجشنبه 9 الی 13 ۸۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره آنلاین (لایو) MS .NET Fundamentals آموزش برنامه نویسی مقدماتی C# کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره حضوری آنلاین (لایو) MS .NET Fundamentals آموزش برنامه نویسی مقدماتی C# اساتید سماتک 24 ساعت 1400/07/25 روزهای یکشنبه و سه شنبه 16:30 الی 20:30 ۸۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره آنلاین MS .NET Fundamentals آموزش برنامه نویسی مقدماتی C# کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره آنلاین (لایو) برنامه نویسی مقدماتی ویژه نوجوانان با زبان Scratch آنگینه بیکی 20 ساعت 1400/07/22 روزهای پنجشنبه 10 الی 13 ۸۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره برنامه نویسی مقدماتی ویژه نوجوانان با زبان Scratch کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره حضوری آنلاین (لایو) ADO.NET Entity Framewrok 6 اساتید سماتک 40 ساعت 1400/07/24 روزهای شنبه و چهارشنبه 17:30 الی 20:30 ۱,۴۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل ADO.NET کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره آنلاین (لایو) Front End Developer فرانت اند صفا سوهانیان 130 1400/07/22 پنج شنبه ساعت 14 الی 18 ۴,۰۰۰,۰۰۰  برای مشاهده سرفصل دوره Front End Developer کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره آنلاین (لایو) برنامه نویسی React JS حمیدرضا ایزدی متین 40 ساعت 1400/07/27 روزهای یکشنبه و سه شنبه 16:30 الی 20:30 ۱,۳۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره React JS کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره آنلاین (لایو) ASP.NET Core 5 and Angular 12 with Material محمدرضا بردال 42 ساعت 1400/08/15 روزهای شنبه 17:30 الی 20:30 ۱,۹۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره آنلاین (لایو) ASP.NET Core 5.0 and Angular 12.0 with Material کلیک کنید.
ثبت نام آنلاین
دوره آنلاینASP.NET Core 5.0, Web API, MVC, Entity Framework Core محمدرضا بردال 45 ساعت 1400/07/20 روزهای سه شنبه 17:30 الی 20:30 ۲,۱۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره ASP.NET Core 5.0, Web API, MVC, Entity Framework Core کلیک کنید.
ثبت نام آنلاین
دوره آنلاین (لایو) مقدماتی و پیشرفته جاوا 11 بلال مدحج 48 ساعت 1400/08/11 روزهای سه شنبه 17:30 الی 20:30 ۲,۲۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره آنلاین فشرده مقدماتی و پیشرفته جاوا 11 (JavSE11 andJa vFor Enterprise Capabilities Overview Package) کلیک کنید.

ثبت نام آنلاین
دوره آنلاین (لایو) کد جاوای امن Developing Secure Java Code بلال مدحج 24 ساعت 1400/09/07 روزهای یکشنبه 17:30 الی 20:30 ۱,۸۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره آنلاین (لایو) کد جاوای امن Developing Secure Java Code کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره آنلاین (لایو) Spring and Hibernate Frameworks بلال مدحج 24 ساعت 1400/08/07 روزهای جمعه ها 14 الی 18 ۱,۸۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره آنلاین (لایو) Spring and Hibernate Frameworks کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره آنلاینSpring Cloud (JAVA Cloud-Native Applications) بلال مدحج 24 ساعت 1400/08/06 روزهای پنج شنبه 15 الی 19 ۲,۰۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره Spring Cloud (JAVA Cloud-Native Applications) کلیک کنید.
ثبت نام آنلاین
دوره آنلاین (لایو) جامع طراحی سایت HTML CSS VSCode JavaScript jQuery حمیدرضا ایزدی متین 90 ساعت 1400/08/24 روزهای دوشنبه و چهارشنبه 16:30 الی 20:30 ۲,۳۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره جامع طراحی سایت HTML CSS Dreamweaver Fireworks Bootstrap JavaScript jQuery کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره آنلاین (لایو) جامع طراحی سایت HTML CSS Dreamweaver Fireworks Bootstrap JavaScript jQuery صفا سوهانیان 90 ساعت 1400/08/04 روزهای یکشنبه و سه شنبه 16:30 الی 20:30 ۲,۳۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره جامع طراحی سایت HTML CSS Dreamweaver Fireworks Bootstrap JavaScript jQuery کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره آنلاین (لایو) برنامه نویسی با پایتون Python رضا کشاورز 40 ساعت 1400/08/06 روزهای پنجشنبه 14 الی 18 ۱,۶۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره آنلاین برنامه نویسی با پایتون Python کلیک نمایید
ثبت نام آنلاین
دوره آنلاین Data Science with Python رضا کشاورز 40 ساعت 1400/08/06 روزهای پنجشنبه 9 الی 13 ۱,۸۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره Data Science with Python کلیک نمایید
ثبت نام آنلاین
دوره آنلاین (لایو) Java Fundamentals for Android Development پویا حیدری 12 ساعت 1400/09/26 روزهای جمعه 9:30 الی 13:30 ۶۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره آنلاین Java fundamentals for Android Development کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره آنلاین (لایو) برنامه نویسی به زبان R با رویکرد تحلیل داده علی محمدی 40 ساعت 1400/08/11 روزهای سه شنبه 16 الی 20 ۱,۵۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره حضوری آنلاین (لایو) برنامه نویسی به زبان R با رویکرد تحلیل داده کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره آنلاین Data Mining for Business Analytics with R علی محمدی 56 ساعت 1400/08/06 روزهای پنج شنبه 15 الی 19 ۲,۱۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره آنلاین Data Mining for Business Analytics with R کلیک کنید.
ثبت نام آنلاین
دوره آنلاین (لایو) Android Application Development برنامه نویسی اندروید پویا حیدری 30 ساعت 1400/07/23 روزهای جمعه 9:30 الی 13:30 ۱,۴۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل Android Application Development کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره آنلاین (لایو) ITIL Foundation v.4 هومن تصدیقی 24 ساعت 1400/09/01 روزهای دوشنبه 17 الی 20 ۱,۶۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل ITIL کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره آنلاین (لایو) اصول مدیریت پروژه بر اساس 7 PMBOK داریوش یعقوبی 40 ساعت 1400/07/28 روزهای چهارشنبه 16:30 الی 20:30 ۱,۴۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره اصول مدیریت پروژه بر اساس 6 PMBOK کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره حضوری آنلاین (لایو) مهندسی مجدد فرآیند به کمک ابزار BPMN احمد دلیری 20 ساعت 1400/08/01 روزهای شنبه 16 الی 20 ۱,۵۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل BPMN کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره حضوری آنلاین (لایو) CEH + PWK Pack (پکیج هک قانونمند و تست نفوذ با کالی لینوکس) اساتید سماتک 56 ساعت 1400/08/14 روزهای جمعه 9 الی 13 ۲,۵۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره CEH + PWK (پکیج هک قانونمند و تست نفوذ با کالی لینوکس) کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره آنلاین (لایو) ISMS، تشریح الزامات و استاندارد سیستم مدیریت امنیت اطلاعات و ممیزی داخلی ISO 27001:2013 اساتید سماتک 24 ساعت 1400/08/17 روزهای دوشنبه 17:30 الی 20:30 ۱,۴۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل ISMS کلیک کنید
ثبت نام آنلاین