ثبت نام آنلاین

نام دوره نام مدرس مدت دوره تاریخ شروع روز و ساعت برگزاری شهریه (تومان) سرفصل دوره ثبت نام و پرداخت
دوره A+ Essentials and IT Technician صابر عابدی 40 ساعت 1398/03/24 روزهای جمعه 14 الی 18 ۶۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل A+ کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره آنلاین +Network سینا روزبه 24 ساعت 1398/02/29 روزهای یکشنبه و سه شنبه 17 الی 20 ۳۶۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره آنلاین +Network کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره آموزشی +Network نامشخص 30 ساعت 1398/03/23 روزهای پنجشنبه 14 الی 18 ۴۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره +Network کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره MCSA: Windows Server 2016 حمید اسدی 140 ساعت 1398/03/08 روزهای دوشنبه و چهارشنبه 16:30 الی 20:30 ۲,۹۰۰,۰۰۰ سرفصل دوره MCSA: Windows Server 2016
ثبت نام آنلاین
دوره +Security نامشخص 30 ساعت 1398/03/04 روزهای شنبه 8:30 الی 13:30 ۸۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل Security+ کلیک نمایید
ثبت نام آنلاین
دوره LPIC1 - Linux Fundamentals & Basic Administration ایرج نوروزی 50 ساعت 1398/02/31 روزهای دوشنبه 16:30 الی 20:30 ۱,۵۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل LPIC1 کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره Certified Data Center Professional - CDCP نامشخص 24 ساعت 1398/03/04 روزهای شنبه و دوشنبه 16:30 الی 20:30 ۱,۱۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره Certified Data Center Professional - CDCP کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره آموزشی CCNA V3.0 سیسکو فرزاد حیدری 60 ساعت 1398/03/09 پنجشنبه ها 14 الی 19 ۱,۵۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره CCNA کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره CCNP Pack SWITCH ROUTE TSHOOT فرزاد حیدری 100 ساعت 1398/03/24 روزهای جمعه ها 13:30 الی 18:30 ۲,۹۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل CCNP Pack کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره آموزشی CCIE Routing & Switching فرزاد حیدری 80 ساعت 1398/03/02 پنجشنبه ها 8:30 الی 13:30 ۲,۷۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
بوت کمپ رسمی میکروتیک MikroTik - MTCNA فرزاد حیدری 24 ساعت 1398/03/18 روزهای شنبه تا دوشنبه 8:30 الی 16:30 ۹۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره آموزشی MTCNA کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
MTCWE - MikroTik Certified Wireless Engineer فرزاد حیدری 16 ساعت 1398/03/08 چهارشنبه ها 14 الی 17 ۷۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره MTCWE کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره رسمی میکروتیک MikroTik - MTCUME فرزاد حیدری 16 ساعت 1398/03/21 روزهای سه شنبه و چهارشنبه 8:30 الی 16:30 ۷۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره آموزشی MTCUME کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره آموزش میکروتیک MikroTik - MTCRE فرزاد حیدری 16 ساعت 1398/03/24 روزهای جمعه 13:30 الی 18:30 ۷۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره آموزش MTCRE کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره VMware vSphere 6.7 Install, Configure, Manage ساسان تافته 40 ساعت 1398/03/02 روزهای پنجشنبه 08:30 الی 13:30 ۱,۸۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل VMware کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره HPE ATP Server Solutions v4 ساسان تافته 24 ساعت 1398/03/02 پنجشنبه ها 14 الی 18 ۱,۰۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل HP Servers کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره آنلاین SQL Server 2017 Database Development Implementation یوسف حکاک زرگر 38 ساعت 1398/03/08 روزهای چهارشنبه 16:30 الی 20:30 ۸۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل SQL Server 2017 Design کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره SQL Server 2017 Database Development Implementation سعید اسدی رجایی 54 ساعت 1398/03/04 روزهای شنبه ها 16:30 الی 20:30 ۱,۲۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل SQL Server 2017 Design کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره فشرده و کاربردی BI ه Data Warehouse & ETL, OLAP & BI Modeling, Data Mining وحید قربانی 72 ساعت 1398/03/11 روزهای شنبه ها 16 الی 20 ۱,۹۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره فشرده و کاربردی BI کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره آنلاین طراحی داشبوردهای هوش تجاری با Power BI حمیدرضا بابازاده 18 ساعت 1398/02/29 روزهای یکشنبه 9 الی 13 ۵۲۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره آنلاین طراحی داشبوردهای هوش تجاری با Power BI کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
طراحی داشبوردهای هوش تجاری با Power BI نامشخص 24 ساعت 1398/03/20 روزهای دوشنبه ها 16:30 الی 20:30 ۷۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل کارگاه عملی Power BI کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره Oracle Database: Develop PL/SQL with Program Units and Performance Tuning علی ابراهیمی فرد 40 ساعت 1398/03/01 روزهای چهارشنبه 16 الی 20 ۱,۴۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره Oracle Database: Develop PL/SQL with Program Units and Performance Tuning کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره آموزش ASP.NET MVC 5 محمدرضا بردال 40 ساعت 1398/03/01 روزهای چهارشنبه 17:30 الی 20:30 ۱,۱۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل MVC کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
ورکشاپ خودکاری سازی آزمون برای توسعه دهندگان نرم افزار پیمان چیت ساز 8 ساعت 1398/03/12 روزهای یکشنبه و سه شنبه 16 الی 20 ۴۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل ورکشاپ خودکاری سازی آزمون برای توسعه دهندگان نرم افزار (TDD) کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره روش کاربردی تحلیل نیازمندیهای نرم افزار Software Requirements Analysis یوسف مهرداد بی بالان 24 ساعت 1398/03/18 روزهای شنبه ها 16 الی 20 ۹۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره روش های کاربردی تحلیل نیازمندیهای نرم افزار کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره Foundation Level of Software Testing - ISTQB تست نرم افزار نوید ترابی 24 ساعت 1398/03/12 روزهای یکشنبه 16:30 الی 20:30 ۱,۱۵۰,۰۰۰ سرفصل دوره ISTQB
ثبت نام آنلاین
دوره مقدمه ای بر User Experience Design فائزه بهمنی 40 ساعت 1398/02/29 روزهای یکشنبه 16:30 الی 20:30 ۱,۱۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره مقدمه ای بر User Experience Design کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره برنامه نویسی PHP و فریم ورک Laravel مهدی اردهالی 60 ساعت 1398/03/03 روزهای جمعه 14 الی 18 ۱,۴۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره برنامه نویسی PHP و فریم ورک Laravel کلیک کنید.
ثبت نام آنلاین
دوره Practical Refactoring II: Patterns and Practices یاسر کازرونی 24 ساعت 1398/02/30 روزهای دوشنبه 16:30 الی 20:30 ۱,۱۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره Practical Refactoring II: Patterns and Practices کلیک نمایید
ثبت نام آنلاین
دوره آنلاین MS .NET Fundamentals آموزش برنامه نویسی مقدماتی C# سعید اسدی رجایی 18 ساعت 1398/03/04 روزهای شنبه و دوشنبه 14 الی 16 ۴۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره آنلاین MS .NET Fundamentals آموزش برنامه نویسی مقدماتی C# کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره MS .NET Fundamentals آموزش برنامه نویسی مقدماتی C# نامشخص 24 ساعت 1398/03/01 روزهای دوشنبه و چهار شنبه 16 الی 20 ۵۹۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل MS .NET Fundamentals کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره آموزش برنامه نویسی Programming in C#1 - Windows Forms داریوش تصدیقی 40 ساعت 1398/03/09 روزهای پنجشنبه 9:30 الی 13:30 ۹۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل Programming in C#1 کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره Web Development Fundamentals حمیدرضا ایزدی متین 20 ساعت 1398/02/28 روزهای شنبه و چهارشنبه 16 الی 20 ۴۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل Web Fundamentals XHTML 1.0 & CSS 2.0 کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره جاوا Java SE 8 Programming & Developing Applications for the Java EE 7 Platform بلال مدحج 60 ساعت 1398/03/07 روزهای یکشنبه و سه شنبه 17:30 الی 20:30 ۲,۰۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره جاوا کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره Deep learning for Text and Image with Python ایمان خدادی 40 ساعت 1398/03/02 روزهای پنجشنبه 9 الی 13 ۱,۲۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره Deep learning for Text and Image with Python کلیک نمایید
ثبت نام آنلاین
دوره آنلاین برنامه نویسی با پایتون Python ایمان خدادی 30 ساعت 1398/03/01 روزهای چهارشنبه 9 الی 13 ۸۳۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره Python کلیک نمایید
ثبت نام آنلاین
دوره برنامه نویسی با پایتون Python ایمان خدادی 40 ساعت 1398/03/08 روزهای چهارشنبه 16 الی 20 ۱,۱۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره Python کلیک نمایید
ثبت نام آنلاین
دوره Data Science with Python ایمان خدادی 40 ساعت 1398/02/30 روزهای دوشنبه 16 الی 20 ۱,۲۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل ِدوره Data Science with Python کلیک نمایید
ثبت نام آنلاین
دوره آنلاین Java Fundamentals for Android Development پویا حیدری 10 ساعت 1398/03/04 روزهای شنبه و چهارشنبه 17:30 الی 20:30 ۳۳۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره آنلاین Java Fundamentals for Android Development کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره Android Application Development برنامه نویسی اندروید پویا حیدری 30 ساعت 1398/03/03 روزهای جمعه ها 9 الی 13 ۱,۲۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل Android Application Development کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره CEH - Certified Ethical Hacking امنیت نامشخص 40 ساعت 1398/03/10 روزهای جمعه 14 الی 18 ۱,۵۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره CEH - Certified Ethical Hacking امنیت کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره ITIL Foundation v.4 هومن تصدیقی 24 ساعت 1398/02/30 روزهای دوشنبه 16 الی 20 ۱,۱۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل ITIL کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره مدیریت پروژه بر اساس 6 PMBOK هومن تصدیقی 40 ساعت 1398/02/30 روزهای دوشنبه 9 الی 13 ۱,۴۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره آموزشی مهندسی مجدد فرآیند به کمک ابزار BPMN هومن تصدیقی 20 ساعت 1398/03/25 روزهای شنبه 13 الی 16 ۱,۱۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل BPMN کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره تحلیل کسب و کار بر اساس BABOK هومن تصدیقی 40 ساعت 1398/02/30 روزهای دوشنبه 13 الی 16 ۱,۸۰۰,۰۰۰
برای مشاهده سرفصل تحلیل کسب و کار BABOK کلیک کنید
ثبت نام آنلاین