دوره آموزشی MongoDB - NoSQL Databases

دوره آموزشی MongoDB - NoSQL Databases

خلاصه دوره MongoDB:

MongoDB بانک اطلاعاتی nosql و مبتنی بر متن (Document) می باشد که به زبان C++ و بصورت Open Source در اختیار کابران قرار میگیرد. این دوره می تواند شناخت کاملی از مفاهیم MongoDB و ایجاد و راه اندازی بانکهای اطلاعاتی حجیم و نیازمند به کارایی بالا، برای دانشجویان فراهم نماید.


مدت دوره:

40 ساعت


پيش نياز:

آشنایی با ادیتوهای متنی، اجرای برنامه و مفاهیم بانکهای اطلاعاتی رابطه ای و یکی از RDBMSها نظیر SQL Server. شناخت نقاط ضعف و قوت بانکهای اطلاعاتی رابطه ای و محدودیتهای آن در کلان داده


مخاطب:

مهندسین و متخصصین کامپیوتر که با مفاهیم بانکهای اطلاعاتی رابطه ای و یکی از RDBMSها نظیر SQL Server آشنا بوده و قصد یادگیری بانک اطلاعاتی Mongodb را دارند. این دوره از مبانی و مفاهیم اولیه شروع کرده و تا سطح میانی بکارگیری Mongodb پیش خواهد رفت.


اهداف دوره آموزش MongoDB:

آشنایی با مفاهیم بانکهای اطلاعاتی NOSQL، بکارگیری Mongodb به عنوان متداولترین محیط بانکهای اطلاعاتی NOSQL و کلان داده

در انتهای اين دوره دانشجويان قادر خواهند بود:
با مفاهیم بانکهای اطلاعاتی NOSQL آشنا می شوند
قادر به نصب و راه اندازی MongoDB خواهند بود
طراحی بانک اطلاعاتی NOSQL نمونه
ایجاد و بکارگیری بانک اطلاعاتی در محیط Mongodb
تعریف و مدیریت کاربران


سرفصل دوره آموزشی MongoDB:

Unstructured Data vs Structured Data
Unstructured Data format and JSON
MongoDB Overview
Database
Collection
Document
MongoDB - Advantages
Advantages of MongoDB over RDBMS
Why Use MongoDB
Where to Use MongoDB
Environment & Installation
Data Modelling
Create & Drop Database
Create & Drop Collection
Data types
Data Manipulation (Insert, Query, Update & Delete)
Projection
Limiting & Sorting Records
Indexing
Security
Authorization and securing collections, documents
The limits of Mongo's authorization scheme
Authentication and Mongo in the enterprise
Aggregation
Replication and Sharding
Configuring replication and sharding
Accessing clustered data from client APIs
Latency consistency in replicated and sharded Mongo
Replication


جزئیات سرفصل آموزشی دوره MongoDB را از طریق لینک زیر دریافت کنید:


سرفصل دوره سماتک