دوره آموزشی MongoDB - NoSQL Databases

دوره آموزشی MongoDB - NoSQL Databases

خلاصه دوره MongoDB:

MongoDB بانک اطلاعاتی nosql و مبتنی بر متن (Document) می باشد که به زبان C++ و بصورت Open Source در اختیار کابران قرار میگیرد. این دوره می تواند شناخت کاملی از مفاهیم MongoDB و ایجاد و راه اندازی بانکهای اطلاعاتی حجیم و نیازمند به کارایی بالا، برای دانشجویان فراهم نماید.


مدت دوره:

40 ساعت


پيش نياز:

آشنایی با ادیتوهای متنی، اجرای برنامه و مفاهیم بانکهای اطلاعاتی رابطه ای و یکی از RDBMSها نظیر SQL Server. شناخت نقاط ضعف و قوت بانکهای اطلاعاتی رابطه ای و محدودیتهای آن در کلان داده


مخاطب:

مهندسین و متخصصین کامپیوتر که با مفاهیم بانکهای اطلاعاتی رابطه ای و یکی از RDBMSها نظیر SQL Server آشنا بوده و قصد یادگیری بانک اطلاعاتی Mongodb را دارند. این دوره از مبانی و مفاهیم اولیه شروع کرده و تا سطح میانی بکارگیری Mongodb پیش خواهد رفت.


اهداف دوره آموزش MongoDB:

آشنایی با مفاهیم بانکهای اطلاعاتی NOSQL، بکارگیری Mongodb به عنوان متداولترین محیط بانکهای اطلاعاتی NOSQL و کلان داده

در انتهای اين دوره دانشجويان قادر خواهند بود:
با مفاهیم بانکهای اطلاعاتی NOSQL آشنا می شوند
قادر به نصب و راه اندازی MongoDB خواهند بود
طراحی بانک اطلاعاتی NOSQL نمونه
ایجاد و بکارگیری بانک اطلاعاتی در محیط Mongodb
تعریف و مدیریت کاربران


سرفصل دوره آموزشی MongoDB:

- Unstructured Data vs Structured Data
- Unstructured Data format and JSON
- MongoDB Overview
• Database
• Collection
• Document
- MongoDB - Advantages
• Advantages of MongoDB over RDBMS
• Why Use MongoDB
• Where to Use MongoDB
- Environment & Installation
- Data Modelling
- Create & Drop Database
- Create & Drop Collection
- Data types
- Data Manipulation (Insert, Query, Update & Delete)
- Projection
- Limiting & Sorting Records
- Indexing
- Security
• Authorization and securing collections, documents
• The limits of Mongo's authorization scheme
• Authentication and Mongo in the enterprise
- Aggregation
- Replication and Sharding
• Configuring replication and sharding
• Accessing clustered data from client APIs
• Latency consistency in replicated and sharded Mongo
- Replication


جزئیات سرفصل آموزشی دوره MongoDB را از طریق لینک زیر دریافت کنید:


سرفصل دوره سماتک