دوره +Network

دوره +Network

توضیحات دوره +Network
دوره مهندسی آموزش شبکه Network+  اولین دوره برای آغاز راه آموزشی یک مهندس شبکه است. دوره آموزش Network+ یک دوره 30 ساعته است و مهم ترین بخش آن که در دوره های بعدی مهندسی شبکه نظیر دوره آموزشی MCSE و دوره آموزشی CCNA مورد نیاز است IP Subnetting و شناخت سرویس های شبکه است.
سماتک برای تدریس دوره آموزش Network+ با توجه به پایه ای بودن مفاهیم آن، از با تجربه ترین اساتید خود استفاده می کند

در انتهای دوره آموزشی Network+ دانشجويان قادر خواهند بود:
اصول شبکه های کامپیوتری را تشريح کنند
اصول انتقال اطلاعات، محيط فيزيکی و دستگاههای ارتباطی شبکه های کامپیوتری را تشريح نمايند.
از مدل OSI  استفاده کند و معماری های Ethernet , Token Ring, FDDI  و بی سيم را درک کنند.
پروتکل های مهم شبکه های کامپیوتری مانند TCP/IP و سرويس های آن را فرا گيرد.
با پروتکل های قديمی تر شبکه مثل IPX/SPX , Apple Talk  آشنا شود.
پايه های ساختاری LAN  را درک کند.
اصول Disaster Protection / Recovery   را بياموزد.
روش های عيب يابی و رفع عيب شبکه های کامپیوتری را بياموزد و به کار بندد.