دوره Jira in Action

دوره Jira in Action

خلاصه دوره

اگر به دنبال یادگیری کاربردی:
- نرم افزارهای شرکت اطلسین برای راه اندازی Agile ALM - Application Lifecycle Management در تیم های توسعه نرم افزار (Software Development) می باشید.
- نرم افزارهای شرکت اطل سین برای ساده سازی مدیریت سرویسهای فناوری اطلاعات  IT Service Management در تیم های پشتیبانی Support می باشید.
- نرم افزارهای شرکت اطلسین برای برنامه ریزی و پیگیری کردن پروژه های چابک و مدیریت پروژه (Project Management) می باشید.
- ابزارهای جیرا Jira، جیرا Jira سرویس دسک و استفاده کاربردی، مفاهیم به کار گرفته شده و امکانات تعبیه شده در آنها میباشید.
این دوره برای شما طراحی شده است.


مدت دوره:

24ساعت


پيش نياز:

تجربه در تولید نرم افزار


مخاطب دوره Jira in Action:

- کارشناسانی که میخواهند راهبری پروژه یا راهبری سیستم را در جیرا Jira و جیرا سرویس دسک فرا گیرند.
- مدیران پروژه، برنامه نویسان، تحلیل گران و طراحانی که میخواهند از جیرا Jira برای ردگیری (Tracking) اقلام (Issues) در تیم های خود استفاده کنند.
- مدیران اجرایی و مدیران فنی شرکت های نرم افزاری که میخواهند دنبال کردن وظایف توسعه دهندگان را در ابزار جیرا Jira و یا مدیریت پروژه را در جیرا Jira نرم افزار انجام دهند.
- مدیران پشتیبانی، کاربران لایه یک و دو پیشتیبانی که میخواهند در جیرا Jira سرویس دسک مهارت یابند و خیلی سریع رخدادها (Incidents)، مشکلات (Problems) و درخواست های تغییر (Changes Request) ارسال شده به تیم خود را مدیریت کنند.
- کارفرمایانی و کاربرانی که در پروژه های نرم افزاری مبتنی بر راه کارهای شرکت اطلسین مشارکت دارند.
- کسانی که میخواهند در مورد استفاده از ابزارهای شرکت اطلسین تصمیم گیری کنند.


سرفصل دوره:

1- کاربری جیرا Jira

أ. مفاهیم کلیدی در جیرا Jira
نگاهی کلی به ایشوها، پروژه ها، گردش های کاری و ویژگی های امنیتی می اندازیم.
ب. پروژه ها
چگونه پروژه بسازیم. مولفه ها و نسخه ها را در آن تعریف کنیم و نقش های امنیتی را تنظیم نمایم.
ج. ایشوها
ایشوها را ایجاد کنیم، ویرایش کنیم و نهایتا حذف نماییم. ایشوها را در سیستم ردگیری کنیم. برای ایشوها زیر وظیفه ایجاد کنیم. عملیاتهای در دسترس را روی آنها انجام دهیم.
د. جستجو و فیلترها
جستجوی سریع داشته باشیم. جستجوی پیشرفته انجام دهیم و فیلترها را مدیریت کنیم.
ه. شخصی سازی رابط کاربری
داشبوردها را در جیرا Jira پیکربندی کنیم. پروفایل خود را مدیریت کنیم.
و. گزارشگیری
با گزارشات استاندارد آشنا شویم. گزارش خودمان را بسازیم.

2- راهبری جیرا Jira

أ. مفاهیم کلیدی در پیکربندی جیرا Jira
نگاه کلی به اسکیماها و وظایف راهبر سیستم داشته باشیم.
ب. پیکربندی پروژها
با مفاهیم پیکربندی آشنا شویم. کاربران، گروه ها و نقش ها را بشناسیم. انواع ایشوها را تعریف کنیم. با تعریف صفحات آشنا شویم. فیلدهای شخصی بسازیم. دسترسی ها را تنظیم کنیم. گردش های کاری را تغییر دهیم. اعلانات را تنظیم کنیم. تنظیمات عمومی سیستم را ببینیم. تنظیمات ایشوها را تغییر دهیم. تنظیمات پیش فرض را بررسی کنیم.
ج. پیکربندی سیستم
قالبهای ارسال ایمیل را تعریف کنیم. چندزبانه سازی را بررسی کنیم. سرویس ها و برنامه ها را تنظیم کنیم. گزارش سازی حرفه را یاد بگیریم. بتوانیم جیرا را با سایر ابزارها متصل نماییم. جیرا را به سرور ایمیل متصل کنیم. کاربران سیستم را از اکتیو دایرکتوری بارگزاری کنیم. نحوه ی پشتیبان گیری و برگرداندن اطلاعات را فرا گیریم.
د. تنظیمات پیشرفته
چگونه سیستم را عیب یابی کنیم. پیکربندی پیشرفته روی تجربه ی کاربر داشته باشیم. با حاکمیت و بِه روش های جیرا آشنا شویم. با ویژگی های پیشرفته جیرا برای راهبری آشنا شویم.

3- جیرا Jira برای تیمهای چابک

أ. معرفی مقدماتی چابک
چابک چیست. چگونه چابک شویم .اصول توسعه چابک را بشناسیم. نقش های کلیدی که در چارچوب چابک معرفی میشوند.
ب. کار با تابلوهای چابک در جیرا Jira
دو نوع از تابلوهای چابک را بشناسیم: اسکرام و کانبان. تابلو ایجاد کنیم. تصویرسازی را محدود کنیم. فیلترهای تابلوها را تغییر دهیم. ستون ها و وضعیت ها را تغییر دهیم. گردش کار را ساده سازی کنیم.
ج. شخصی سازی تابلوهای چابک برای پوشش نیازمندی ها
گردش کار را محدود کنیم. فیلترها را بشناسیم. براوردها را نشان دهیم. اپیک ها را ببینیم. نسخه ها را ببنیم.
د. کار روزانه و رسوم چابک با جیرا Jira نرم افزار
برنامه ریزی اسپرینت انجام دهیم. اسکرام روزانه را برگزار کنیم. بازنگری و بازاندیشی اسپرینت داشته باشیم.
ه. استفاده از گزارش ها برای بهبود کارایی
گزارش های اسپرینت را ببینیم. گزارشها نسخه ها را پیمایش کنیم. روزهای کاری را مشخص کنیم. سرعت تیم را شناسایی کنیم. نمودار بِرن دان اسپرینت را ببینیم. جستجوی پیشرفته داشته باشیم.

4- جیرا Jira سرویس دسک

أ. معرفی مقدماتی سرویس دسکهای IT
یک سرویس دسک IT چیست. واژگان سرویس دسک IT را بشنا سیم. مروری مقدماتی بر چارچوب ITIL داشته باشیم.
ب. جیرا Jira سرویس دسک برای کیست؟
وظایف کاربر یک یا دو پشتیبانی چیست. برخی موردهای کاربردی (Use Cases) را ببینیم.
ج. کاربر پشتیبانی در جیرا Jira سرویس دسک
فضای کاری یک کاربر پشتیبانی را در جیرا سرویس دسک بشناسیم. درخواست ها را هندل کنیم. مدیریت دانش را تغذیه کنیم.

5- راهبری جیرا  Jira سرویس دسک

أ. مفاهیم اساسی در آن
پروژه ها و ایشوها را تعریف کنیم. گردش کارها را تغییر دهیم. ویژگی های امنیتی را تغییر دهیم.
ب. پیکربندی و SLA
پورتال را راه اندازی کنیم. انواع درخواست ها را تعریف کنیم.SLA را تعریف کنیم و روی آن اعلانات و خودکار سازی راه بیاندازیم.
ج. اتصال آن با سیستم های جانبی
جیرا سرویس دسک را به جیرا متصل نماییم. جیرا سرویس دسک را به اکتیو دایرکتوری متصل نماییم.

6- معرفی افزونه های کاربردی

برخی افزونه های کاربردی در جیرا نرم افزار و یا جیرا سرویس دسک را بشناسیم.جزئیات سرفصل آموزشی دوره Jira in Action را از طریق لینک زیر دریافت کنید:


سرفصل دوره سماتک