دوره Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3

دوره Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3

دوره آموزشی HTML5:
مطالب این دوره با توجه به نیاز بازار کار در واحد تحقیق و توسعه تدوین شده است.در این ویدئو نحوه ریسپانسیو کردن یک وب سایت از اولین گام تا آخرین، توضیح داده شده است


برای مشاهده سرفصل HTML5 کلیک کنید