دوره SQL Server 2016 Admin

دوره SQL Server 2016 Admin

در انتهای دوره آموزشی SQL Admin دانشجويان قادر خواهند بود:
SQL Server را نصب و راه اندازی نمایند.
تنظیمات مربوط به گزینه های پایگاه داده ها، فایلها و گروه فایلهای پایگاه داده ها را انجام دهند.
تنظیمات امنیتی SQL Server و پایگاه داده ها را انجام دهند.
مقدمات لازم را برای ایجاد کلید های رمز گذاری فراهم کنند.
از پایگاه داده با روشهای مختلف پشتیبان تهیه کرده و در صورت لزوم عملیات جایگزینی را انجام دهند.
برای انجام عملیات خودکار، از Operator, alert, Job و Proxy استفاده کنند.
Log shipping را راه اندازی نمایند.
برای دسترس پذیری بیشتر، تنظیمات لازم را برای انعکاس (Mirroring) انتخاب کنند.
طراحی، مدلسازی، و اجرای عملیات تکثیر (Replication) را به عهده بگیرند.
از ابرازهای موجود Profiler, Tuning Advisor, Performance Monitor برای نظارت بر کارهای کاربران استفاده کرده، در صورت لزوم پایگاه داده ها را بهینه سازی نمایند.
سرویس نامه (Database Mail) را راه اندازی نماید.
پیکربندی نمایه های متن کامل Full- Text Index را انجام دهد.
سیاست گذاری های (Policy) لازم را ایجاد کرده، استفاده از آنها را اجباری نموده و شرائط لازم را تعریف کند.
عملیات لازم را برای افراز (Partitioning) انجام دهد.
انواع مختلف فشرده سازی را در ستونهای خلوت (Sparse)، صفحه و سطر، پیاده سازی کند.

مطالب این دوره با توجه به نیاز بازار کار در واحد تحقیق و توسعه تدوین شده است.

برای مشاهده سرفصل دوره آموزشی SQL 2016 Admin کلیک کنید