دوره های آموزشی طراحی سایت (دوره جامع طراحی سایت)

نام درس تعداد ساعت پیشنیاز معرفی دوره

دوره آنلاین طراحی سایت HTML CSS VSCode JavaScript jQuery

برای مشاهده سرفصل دوره آنلاین جامع طراحی سایت HTML CSS Dreamweaver Fireworks Bootstrap JavaScript jQuery کلیک کنید
90 ساعت ICDL و یا دانش معادل دوره آنلاین طراحی سایت HTML CSS VSCode JavaScript jQuery

دوره آنلاین جامع طراحی سایت HTML CSS VSCode JavaScript jQuery

برای مشاهده سرفصل دوره جامع طراحی سایت HTML CSS VSCode JavaScript jQuery کلیک کنید
90 ساعت ICDL دوره آنلاین جامع طراحی سایت HTML CSS VSCode JavaScript jQuery