دوره های آموزشی طراحی سایت (دوره جامع طراحی سایت)

نام درس تعداد ساعت پیشنیاز معرفی دوره

بوت کمپ حضوری / آنلاین نوروزی طراحی سایت HTML CSS VSCode JavaScript jQuery

برای مشاهده سرفصل دوره Web Design کلیک کنید
50 ساعت ICDL و یا دانش معادل بوت کمپ حضوری / آنلاین نوروزی طراحی سایت HTML CSS VSCode JavaScript jQuery

دوره آنلاین جامع طراحی سایت HTML CSS VSCode JavaScript jQuery

برای مشاهده سرفصل دوره جامع طراحی سایت HTML CSS VSCode JavaScript jQuery کلیک کنید
90 ساعت ICDL دوره آنلاین جامع طراحی سایت HTML CSS VSCode JavaScript jQuery

دوره آنلاین Java Script با تاکید بر برنامه نویسی Functional

برای مشاهده سرفصل دوره  Java Script با تاکید بر برنامه نویسی Functional کلیک کنید.
60 ساعت آشنایی با HTML و CSS دوره آنلاین Java Script با تاکید بر برنامه نویسی Functional

دوره آنلاین Next.Js

برای مشاهده سرفصل دوره Next.Js کلیک کنید.
60 ساعت آشنایی با React.js دوره آنلاین Next.Js