دوره های آموزشی طراحی سایت (دوره جامع طراحی سایت)

نام درس تعداد ساعت پیشنیاز معرفی دوره

دوره حضوری/ آنلاین راه اندازی وب سایت و فروشگاه آنلاین با WordPress

برای مشاهده سرفصل WordPress کلیک کنید
25 ساعت HTML,CSS دوره حضوری/ آنلاین راه اندازی وب سایت و فروشگاه آنلاین با WordPress

دوره حضوری/ آنلاین جامع طراحی سایت HTML CSS VSCode JavaScript jQuery

برای مشاهده سرفصل دوره جامع طراحی سایت HTML CSS Dreamweaver Fireworks Bootstrap JavaScript jQuery کلیک کنید
90 ساعت ICDL و یا دانش معادل دوره حضوری/ آنلاین جامع طراحی سایت HTML CSS VSCode JavaScript jQuery

دوره حضوری/ آنلاین جامع طراحی سایت HTML CSS VSCode JavaScript jQuery

برای مشاهده سرفصل دوره جامع طراحی سایت HTML CSS VSCode JavaScript jQuery کلیک کنید
90 ساعت ICDL دوره حضوری/ آنلاین جامع طراحی سایت HTML CSS VSCode JavaScript jQuery

دوره آنلاین جامع طراحی سایت HTML CSS VSCode JavaScript jQuery

برای مشاهده سرفصل دوره جامع طراحی سایت HTML CSS VSCode JavaScript jQuery کلیک کنید
90 ساعت ICDL و یا دانش معادل دوره آنلاین جامع طراحی سایت HTML CSS VSCode JavaScript jQuery

دوره حضوری آنلاین Java Script با تاکید بر برنامه نویسی Functional

برای مشاهده سرفصل دوره  Java Script با تاکید بر برنامه نویسی Functional کلیک کنید.
60 ساعت آشنایی با HTML و CSS دوره حضوری آنلاین Java Script با تاکید بر برنامه نویسی Functional

دوره آنلاین Tailwind CSS

برای مشاهده سرفصل دوره  Tailwind CSS کلیک کنید.
40 ساعت آشنایی با HTML و CSS دوره آنلاین Tailwind CSS

دوره آنلاین Next.Js

برای مشاهده سرفصل دوره Next.Js کلیک کنید.
60 ساعت آشنایی با React.js دوره آنلاین Next.Js