دوره های آموزشی طراحی سایت (دوره جامع طراحی سایت)

نام درس تعداد ساعت پیشنیاز معرفی دوره

دوره حضوری/ آنلاین راه اندازی وب سایت و فروشگاه آنلاین با WordPress

برای مشاهده سرفصل WordPress کلیک کنید
25 ساعت HTML,CSS دوره حضوری/ آنلاین راه اندازی وب سایت و فروشگاه آنلاین با WordPress

دوره حضوری/ آنلاین جامع طراحی سایت HTML CSS VSCode JavaScript jQuery

برای مشاهده سرفصل دوره جامع طراحی سایت HTML CSS Dreamweaver Fireworks Bootstrap JavaScript jQuery کلیک کنید
90 ساعت ICDL و یا دانش معادل دوره حضوری/ آنلاین جامع طراحی سایت HTML CSS VSCode JavaScript jQuery

دوره آنلاین جامع طراحی سایت HTML CSS VSCode JavaScript jQuery

برای مشاهده سرفصل دوره جامع طراحی سایت HTML CSS VSCode JavaScript jQuery کلیک کنید
90 ساعت ICDL دوره آنلاین جامع طراحی سایت HTML CSS VSCode JavaScript jQuery

دوره حضوری/ آنلاین جامع طراحی سایت HTML CSS VSCode JavaScript jQuery

برای مشاهده سرفصل دوره جامع طراحی سایت HTML CSS VSCode JavaScript jQuery کلیک کنید
90 ساعت ICDL و یا دانش معادل دوره حضوری/ آنلاین جامع طراحی سایت HTML CSS VSCode JavaScript jQuery