دوره های مهندسی شبکه سیسکو (CISCO) شامل CCNA و CCNP و CCIE

نام درس تعداد ساعت پیشنیاز معرفی دوره

دوره آنلاین CCNA

برای مشاهده سرفصل دوره CCNA کلیک کنید.

70 ساعت Network+ دوره آنلاین CCNA

دوره حضوری/ آنلاین CCNP Enterprise Pack

برای مشاهده سرفصل دوره CCNP Enterprise Pack -New کلیک کنید
120 ساعت CCNA دوره حضوری/ آنلاین CCNP Enterprise Pack

دوره آنلاین (لایو) CCNP Security SCOR 350-701

برای مشاهده سرفصل دوره CCNP Security SCOR کلیک کنید
50 ساعت CCNA دوره آنلاین (لایو) CCNP Security SCOR 350-701

دوره جامع آنلاین Cisco ISE

برای مشاهده سرفصل دوره آموزش ISE کلیک کنید.
70 ساعت CompTIA Security+ ,Cisco CCNA دوره جامع آنلاین Cisco ISE

دوره آنلاین Cisco Application Centric Infrastructure - ACI

برای مشاهده سرفصل دوره حضوری Cisco Application Centric Infrastructure - ACI کلیک کنید
50 ساعت CCNP R&S و Virtualization Basic knowledge دوره آنلاین Cisco Application Centric Infrastructure - ACI

دوره حضوری CCIE Enterprise Infrastructure

برای مشاهده سرفصل دوره حضوری CCIE Enterprise Infrastructure - v1.0 کلیک کنید
120 ساعت CCNP ENCOR دوره حضوری CCIE Enterprise Infrastructure

دوره آنلاین فایرپاور Securing Network with Cisco Firepower ورژن 7.2 به همراه Lab

برای مشاهده سرفصل دوره حضوری Cisco Firepower کلیک کنید
40 ساعت آشنایی با TCP / IP و Routing Protocolها و آشنایی با مفاهیم Firewall، VPN و سیستم پیشگیری از نفوذ (IPS) دوره آنلاین فایرپاور Securing Network with Cisco Firepower ورژن 7.2 به همراه Lab

دوره آنلاین Securing Email with Cisco ESA

برای مشاهده سرفصل دوره Securing Email with Cisco ESA کلیک کنید
30 ساعت MCSA - CCNA دوره آنلاین Securing Email with Cisco ESA