دوره آنلاین اصول مدیریت پروژه بر اساس 7 PMBOK

دوره آنلاین اصول مدیریت پروژه بر اساس 7 PMBOK

خلاصه :

دوره مدیریت پروژه به گونه اي طراحی شده است که نیاز همه جانبه پروژه ها را به یک نیروي متخصص درزمینه مدیریت پروژه برآورده نماید و فردي را درزمینه مدیریت پروژه تربیت نماید که بتواند یک پروژه را به خوبی در مراحل مختلف پروژه، مدیریت و اجرا نماید.


مدت دوره :

40 ساعت

پیش نیاز:

آشنایی کلی با مراحل اجرایی یک پروژه

مخاطب:

کارشناسان و مدیران پروژه

اهداف دوره:

هدف این دوره آموزشی ، ارتقا شایستگی هاي دانشی ، عملکردي و فردي افراد در حوزه مدیریت پروژه و تربیت کارشناسان و مدیران پروژه براساس استانداردهاي معتبر جهانی ، جهت مدیریت یک پروژه واقعی است .سرفصل دوره :

1. معرفی مدیریت پروژه و استانداردPMBOK - بررسی رابطه PMBOK و BABOK
2. مراحل و فرآیندهای مدیریت پروژه و جایگاه چرخه عمر پروژه
3. مدیریت محدوده پروژه- Project Scope Management
4. مدریت برنامه زمانبندی پروژه- Project Schedule Management
5. مدیریت هزینه پروژه- Project Cost Management
6. مدیریت کیفیت پروژه- Project Quality Management
7. مدیریت تدارکات پروژه- Project Procurement Management
8. مدیریت منابع پروژه- Project Resource Management
9. مدیریت ارتباطات پروژه- Project Communication Management
10. مدیریت ریسک پروژه- Project Risk Management
11. مدیریت ذینفعان پروژه- Project Stakeholder Management
12. مدیریت یکپارچگی پروژه- Project Integration Management
13. مروری بر مدیریت پروژه ها به شکل Agile


برای مشاهده سرفصل اصول مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK 7.0 کلیک کنید


دوره PMBOK بر اساس استاندارد PMBOK از مجموعه PMI تدریس می شود. برای ثبت نام در این دوره روی دکمه ثبت نام آنلاین کلیک نمایید: