دوره آنلاین برنامه نویسی مقدماتی ویژه نوجوانان با زبان Scratch

دوره آنلاین برنامه نویسی مقدماتی ویژه نوجوانان با زبان Scratch

خلاصه دوره برنامه نویسی مقدماتی ویژه نوجوانان:

اين دوره يك دوره علمي/كاربردي مخصوص نوجوانان بوده كه شرکت کنندگان را با علم برنامه نویسی آشنا می سازد. تمركز دوره روي مطالب مفهومی فارق از دستورات زبان های برنامه نویسی از قبيل گرامر زبان و جزئيات پياده سازي برنامه ها خواهد بـود. ايـن دوره نقطه ورود براي كليه كساني خواهد بود كه قصد دارند در آینده وارد بازار کار برنامه نویسی شوند. در انتهای این دوره نوجوانان قواعد برنامه نویسی را در قالب ساخت یک بازی یاد خواهند گرفت.


مدت دوره:

20 ساعت


پيش نياز:

ندارد

مخاطب دوره برنامه نویسی مقدماتی ویژه نوجوانان:

کلیه نوجوانانی که قصد دارند با علم برنامه نویسی آشنا شوند و در آینده توسط زبان برنامه نویسی های مختلف وارد بازار کار شوند.
در انتهای این دوره دانشجویان قادر خواهند بود:
1. آشنایی با تفکر و ساختار های برنامه نویسی
2. ایجاد برنامه هایی در قالب بازی
3. به كمك جملات شرطي ساختارهاي تصميم گيري و حلقه اي را پياده سازي نمايند
4. کنترل و استفاده ازواسط های کاربری و با رویداد ها


سرفصل دوره برنامه نویسی مقدماتی ویژه نوجوانان:

• آشنایی با کلیات برنامه اسکرچ ( 2ساعت)
o مقدمه و معرفی برنامه اسکرچ
o آشنایی با قسمت ‌های کلی برنامه، نحوه‌ تغییر زبان برنامه
o آشنایی با پشت صحنه، اشیا و چگونگی استفاده از آن ها
o ساخت اولین پروژه
o نحوه‌ ذخیره کردن پروژه و باز کردن آن
• آشنایی با مفاهیم برنامه نویسی (8 ساعت)
o روش حل مسئله
o آشنایی با الگوریتم و حل مسائل با استفاده از الگوریتم ها
o دستور شرطی اگر، آنگاه
o آشنایی با حلقه ‌های شرطی و کاربرد آن ها
o آشنایی با مفهوم حلقه بی نهایت
o آشنایی با بخش حرکت و دستورات آن
o حرکت با کلید جهت دار
• جلوه‌ های بصری (2 ساعت)
o ایجاد جلوه ‌های بصری مختلف (روشن شدن، بزرگ نمایی و کوچک نمایی یک شی)
o ساخت پروژه قدم زدن شی
• آشنایی با متغیر و کاربرد آن (2 ساعت)
o آشنایی با مفهوم متغیر، لزوم استفاده و کاربرد آن
o ایجاد متغیر، تغییر نام و نحوه‌ نمایش آن
o نحوه دریافت ورودی از کاربر و ذخیره آن در متغیر
• آشنایی با بخش عملگرها (3 ساعت)
o آشنایی با عملگرهای ریاضی (۴ عمل اصلی)
o آشنایی با مفهوم و کاربرد عملگرهای AND, OR , NOT
• آشنایی با بخش قلم (1 ساعت)
o آشنایی با بخش قلم و دستورات آن
o کشیدن چند ضلعی های منتظم با بخش قلم
o کشیدن اشکال هندسی با رنگ
• آشنایی با لیست (4 ساعت)
o آشنایی با مفهوم لیست و کاربرد آن
o ساخت یک لیست و بخش های مختلف آن
o انجام عملیات های ریاضی با استفاده از لیست
• آشنایی با تابع و ورودی آن (8 ساعت)
o مفهوم تابع
o مفهوم ورودی (پارامتر) یک تابع
o آشنایی با انواع ورودی ها
• ساخت یک بازی در انتهای دوره

جزئیات سرفصل آموزشی دوره برنامه نویسی مقدماتی ویژه نوجوانان را از طریق لینک زیر دریافت کنید:


سرفصل دوره سماتک