دوره آنلاین Oracle SQL Workshop volume 1 & 2

دوره آنلاین Oracle SQL Workshop volume 1 & 2

خلاصه دوره

پس از طی این دوره دانشجویان قادر خواهند بود توسط زبان SQL در پایگاه داده اوراکل زیر برنامه های مورد نظر خود را را ایجاد کنند و با قابلیت‌های دستورات SQL در پایگاه داده اوراکل آشنا خواهند شد

مخاطبین

برنامه نویسان اوراکل که از پایگاه داده اوراکل جهت پیاده سازی کسب و کار برنامه های خود استفاده می‌کنند
برنامه نویسان زبانهای گوناگون (java ، .net و غیره ) که جهت نگهدارای اطلاعات برنامه های خود از پایگاه داده اوراکل استفاده می‌کنند
کارفرمایانی که به منظور استخراج و کار با داده‌های ذخیره شده توسط برنامه‌های کاربردی از پایگاه داده اوراکل استفاده می‌کنند

سرفصل

اکشی داده ها با استفاده از دستور SELECT
محدود کردن و مرتب سازی داده ها
استفاده از توابع برای تغییر در خروجی های پرس و جو
استفاده از توابع تبدیل نوع و عبارات شرطی در دستورات SQL
تهیه گزارشات از داده های تجمیع شده با استفاده از توابع گروه بندی
نمایش داد از چندین جدول
استفاده از Sub query برای حل پرس و جوها
استفاده از عملگرهای مجموعه‌ای
استفاده از دستورات DML به منظور تغییر داده
استفاده از دستورات DDL به منظور ایجاد و مدیریت جداول
معرفی Data Dictionary در اوراکل
ایجاد Sequence، Synonym و ایندکس
ایجاد View در اوراکل
مدیریت پیشرفته اشیاء در اوراکل
واکشی داده با استفاده از Subquery و With Clause
مدیریت دسترسی‌ها در اوراکل
تغییر داده با استفاده از Insert All و Merge
بازیابی داده‌ها با استفاده از Flashback Table و Flashback Query
مدیریت داده‌ در زمان‌های متفاوت

Course Objectives

SQL Workshop1 Objectives
Introducing Oracle Database
Retrieving Data Using the SQL SELECT Statement
Restricting and Sorting Data
Using Single-Row Functions to Customize Output
Using Conversion Functions and Conditional Expressions
Reporting Aggregated Data Using the Group Functions
Displaying Data from Multiple Tables Using Joins
Using Sub-queries to Solve Queries
Using the SET Operators
Manipulating Data
Using DDL Statements to Create and Manage Tables

SQL Workshop2 Objectives
Introduction to Data Dictionary Views
Creating Sequences, Synonyms, and Indexes
Creating Views
Managing Schema Objects
Retrieving Data by Using Subqueries
Manipulating Data by Using Subqueries
Controlling User Access
Manipulating Data
Manipulating Data
Using SQL*Plus
Commonly Used SQL Commands
Generating Reports by Grouping Related Data
Hierarchical Retrieval
Writing Advanced Scripts
Oracle Database Architectural Components
Regular Expression Supportجزئیات سرفصل آموزشی دوره حضوری آنلاین (لایو) Oracle SQL Workshop Volume 1 & 2 را از طریق لینک زیر دریافت کنید:


سرفصل دوره سماتک