دوره آنلاین UML مدل سازی سیستم و نرم افزار

دوره آنلاین UML مدل سازی سیستم و نرم افزار

نام دوره:

Unified Modeling Language

مدت دوره:

36 ساعت

پيش نياز:

آشنايي با مفاهيم شي گرايي و مهندسی نرم‌افزار

خلاصه دوره

هدف از اين دوره آموزش مدل‌سازی مراحل تحليل، طراحي، و توليد نرم افزار به روش شي ءگرا، و با كمك نمادها و نمودارهای UML است. در اين دوره از یک ابزار كمكی (مانند Enterprise Architect) برای ترسیم نمودارها استفاده خواهد شد.

اهداف دوره:

در انتهای اين دوره دانشجو قادر خواهند بود:
1-مفهوم مدل‌سازی، و مزایای آن را بیان کند.
2-كاربردها و اهداف UML را شرح دهد.
3-شناسایی نیازها و تعیین مشخصات آنها را با كمك نمودار موردهای کاربرد (Use Case) به انجام رساند.
4-روند کلی سامانه، فرایندها، و گردش کار موردهای کاربرد را با نمودار فعالیت (Activity) نشان دهد.
5-برای اشیائی که وضعیت دارند، ماشین وضعیت (State Machine) را تهیه کند.
6-با استفاده از نمودار کلاس و نمودار بسته (Package)، عملیات زیر را انجام دهد:
a.تهیه مدل دامنه (Domain Model)
b.طراحی پایگاه داده‌ها (Data Model)
c.تهیه معماری (Architecture)، و جزئیات طراحی (Design Model)
7-جزئیات پیاده‌سازی را با کمک نمودارهای سازه (Component)، و برهمکنش (Interaction) نشان دهد.
8-معماری شبکه، و نحوه‌ی استقرار سازه‌های نرم‌افزاری را با استفاده از نمودار استقرار (Deployment) مدل‌سازی کند.
9-تمامی نمودارها و مراحل مدل‌سازی را با یک ابزار مناسب انجام دهد.


Course Objectives

•Introduction to UML and Visual Modeling


•Use Case Diagram


•Activity Diagram


•State Machine


•Class and Package Diagram
oDomain Model
oData Model
oSoftware Architecture and Detail Design


•Interaction Diagrams
oSequence Diagram
oCommunication Diagram
oInteraction Overview Diagramجزئیات سرفصل آموزشیدوره آنلاین (لایو) UML مدل سازی سیستم و نرم افزار را از طریق لینک زیر دریافت کنید:


سرفصل دوره سماتک