دوره آنلاین ITIL Foundation v.4

دوره آنلاین  ITIL Foundation v.4

خلاصه دوره آنلاین ITIL Foundation v.4 :


اگر دهه گذشته را دوران محصول و کیفیت محصول بدانیم، این عصر به خدمات و کیفیت خدمت وابسته است. در بسیاری از کشورهای دنیا از جمله ایران و انگلستان، بیش از 60% در آمد شرکت ها از ارائه خدمات، تأمین می شود. .به عنوان مثال بانک ها، شرکت های بیمه، بیمارستان ها، مراکز داده، شرکت های مخابراتی، شرکت های وابسته به خدمات عمومی مانند برق، آب، گاز، استانداری و ..... را در نظر بگیرید. حال چگونه می توان کیفیت خدمات را افزاریش داد تا به سود بیشتر دست یافت و یا رویای سازمان پیش بینی پذیر را تحقق بخشید و رضایتمندی ارباب رجوع را فراهم کرد؟ پاسخ در استانداردهای مدیریت خدمات می باشد. از آنجایی که امروزه ارائه خدمات به میزان زیادی با IT عجین شده است، بهترین گزینه، استفاده از استاندارد مدیریت خدمات به کمک فناوری اطلاعات می باشد. چارچوب ITIL به عقیده بسیاری از کارشناسان، بهترین گزینه در این خصوص می باشد. در آخرین نسخه (ITILV4) ITIL، برای سرویس یک چرخه عمر ارائه می گردد.


مدت بوت کمپ:

20 ساعت


پیش نیاز :

تجربه پشتیبانی و ارائه سرویس IT


اهداف  ITIL Foundation v.4:

در دوره Foundation هدف آشنایی با مفاهیم می باشد. ارائه مثال های کاربردی و بومی در حوزه های گوناگون خدمات به درک بهتر مطالب کمک می کند. به عنوان یک دوره تکمیلی و با توجه به روند بازار، کارگاه پیاده سازی ITIL در نظر گرفته شده است. در این کارگاه مفاهیم مطرح در دوره Foundation، جهت پیاده سازی یک نمونه کوچک مورد بررسی قرار می گیرد.


سرفصل  ITIL Foundation v.4:

1- مفاهیم پایه، مفهوم سرویس، فرآیند و فعالیت، مفهوم سیستم، دلایل پیاده سازی ITIL
2- آشنایی با مفاهیم بلوغ فرآیندی سازمانها و اثر آن در پیاده سازیITIL ، مفهوم ارزش در ITIL
3- معرفی ITIL و چرخه عمر خدمات، مفهوم Service owner، Service Manager و...
4- بررسی فرآیند های مرتبط با استراتژی خدمت و مفاهیم پایه مانند UP و BRM
5- بررسی گروه فرآیند های طراحی خدمت و رابطه آنها با یکدیگر، مفاهیم پایه مانند SLA و OLA
6- بررسی گروه فرآیند های انتقال خدمت و جایگاه آنها
7- بررسی گروه فرآیند ها و فعالیت های عملیات خدمات
8- بررسی روش های بهبود مستمر خدمت و فرآیندهای مرتبط با آن
9- معرفی نمونه های پیاده سازی شده در جهان
روند رو به رشد تعداد پروژه های پیاده سازی ITIL، IT Governance، ISO 2000 در کشور و جهان، اهمیت این مدارک و مفاهیم مطرح در آن را برای مدیران فناوری اطلاعات، کارشناسان ارشد و مدیران استراتژیک سازمان نشان می دهد.

برای دانلود سرفصل دوره ITIL Foundation v.4 کلیک کنید


برای هوشمند کردن سازمان خود به مهارت های ITIL نیاز دارید.


به گزارش سایت http://www.payscale.com مدیر پروژه ای که مدرک ITIL داشته باشد سالیانه حقوقی ما بین 62,857$ و 120,483$ دریافت می کند.