دوره حضوری / آنلاین برنامه نویسی اندروید Android Application Development

دوره حضوری / آنلاین برنامه نویسی اندروید Android Application Development

مدت آموزش برنامه نویسی اندروید:

40 ساعت

پيش نياز دوره اندروید:

Java Fundamentals for Android™ Development

اهداف دوره اندروید:

در انتهای دوره اندروید دانشجويان قادر خواهند بود:
برنامه های عادی برای سیستم عامل اندروید را با ابزار اندروید استدیو و زبان جاوا تولید نمایند. از وب سرویس، دیتابیس و نقشه گوگل در برنامه خود استفاده نموده و به کامپوننت های اندروید مانند اکتیوی تی و سرویس ها مسلط شده و از GIT برای نگهداری پروژه خود استفاده نماین و یا با استفاده از دوربین و یا انتخاب از گالری، تصاویر را در نرم افزار مدیریت نمایند.

سرفصل دوره اندروید:

Lesson 1: Introduction to Android
    • Android history
    • Android OS structure
    • Tools and configs
    • Install SDK and Android studio
    • Emulators and AVD
    • Hello world in Android
    • Android project structure
Lesson 2: Introduction to Java Fundamental
    • Java Variables and their data types
    • Java naming convention
    • Methods
    • Classes
    • Comparison in Java
    • If-else statement
    • And / Or statement
    • Switch-case statement
    • Do-while loop
    • For loop
    • String Concatenation
    • Arrays and Iteration in Arrays
    • Getters / Setters
    • Creating instance (object) of a class
    • Inheritance in OOP
    • Overriding a method (Polymorphism)
    • Introduction to constructor
Lesson 3: Frontend: Design and UI / Resources, GIT
    • View
    • Button, Edit text, Text View, Image view
    • Relative Layout, Linear Layout, Constraint Layout, Scroll View
    • Strings, Colors
    • Multilingual app by multi Values
    • Context
    • Toast
    • Click Listener, Long Click listener
    • GIT, Source control
Lesson 4: Backend: Java in Activities
    • Activity structure
    • Activity life cycle methods
    • Intent, put extra
    • Start Activity For Result
    • Camera, Gallery
    • Using libraries in Android
    • Glide, Easy Image
    • Android permissions
    • Navigation Drawer
    • Shared Preferences
    • HAWK
    • List View
    • Android Components
Lesson 5: REST Webservices
    • Multi-Threading
    • Handler
    • HTTP URL connection
    • Rest Web services
    • Async HTTP client
    • JSON, GSON
    • Weather Service
    • IMDB Rest Webservice
    • IPAPI Rest Webservice
    • Progress Dialog, Activity Dialog, Alert Dialog
Lesson 6: Database, Broadcast Receiver
    • SQLite
    • Sqlite Open Helper
    • Android ORM (Sugar ORM)
    • Video View
    • Broadcast Receiver for incoming Calls and manage Video playing
    • Custom Views
    • WebView
    • Notification
    • Shapes, style, selector
    • Menu
Lesson 7: Fragments, GPS, Google Map, Maps API, Map Interface
    • Google MAP
    • Getting a Google API key
    • Adding a Google Map Marker
    • Methods to Capture a User’s Location
    • Reverse Geolocation and Geocoder Class
    • GPS, get user location
    • Create simple location base app
    • Fragments, View Pager
Lesson 8: Advance topics, Review
    • Recycler View
    • Service
    • Event bus
    • Download manager by background Service

تمرین های دوره اندروید:

1. تولید نرم افزار آب و هوا با استفاده از سرویس آب و هوای یاهو، سرویس جغرافیایی گوگل و نقشه گوگل به صورتی که موقعیت جغرافیایی کاربر را از GPS دریافت و از با استفاده از API های یاهو، وضعیت آب و هوا و پیش بینی ۱۰ روز آینده نمایش داده شده و اطلاعات دریافتی بصورتی کش شود که با قطع دسترسی به اینترنت نیز اطلاعات قابل مشاهده باشد.
2. استفاده از سرویس IMDB : تولید نرم افزاری که کاربر بتواند فیلم یا کارگردان مورد علاقه اش را جستجو نموده و اطلاعات کامل فیلم و پوستر فیلم ذکر شده را در نرم افزار مشاهده نماید.
3. نمایش فیلم در نرم افزار و pause نمودن خودکار آن درصورتی که گوشی تماس تلفنی دریافت نماید.
4. تولید نرم افزار Download manager با استفاده از کامپوننت Service و سیستم Event Bus به صورتی که با بسته شدن برنامه هم دانلود متوقف نشده و ادامه یابد. لیست تمام فایل ها و درصد پیشرفت دانلود هریک، در دیتایس داخلی گوشی ذخیره شود. (SQLite)
5. صفحه اصلی نرم افزار اسنپ را شبیه سازی نمایید. (با اطلاعات شبیه سازی شده)

جزئیات سرفصل آموزشی دوره Android Application Development را از طریق لینک زیر دریافت کنید:


سرفصل دوره سماتک