دوره حضوری / آنلاین +Security

دوره حضوری / آنلاین +Security

خلاصه دوره Security+

دوره امنيت شبکه اولين دوره برای کسانی است که در زمينه امنيت شبکه های کامپيوتری مشغول به فعاليت می باشند. در اين دوره آموزش Security+ با مفاهيم امنيت شبکه، سرويسها و تجهيزات مربوطه آشنا می شويم که بعد از گذراندن اين دوره می توانيد در امتحان Security+ شرکت کرده و مدرک مورد نظر را بدست آوريد. دوره Security+ شما را با مفاهيم کلی شبکه و ايمن سازی آن آشنا می سازد تا به راحتی بتوانيد دانش مربوطه به ايمن سازی را از طريق بکارگيری سرويس های لازم بر روی هر نوع سيستم عاملی مانند Windows, Linux, Novell و غيره پياده سازی نماييد.مدت دوره Security+:

30ساعتپيش نياز آموزش Security+ :

Network+شرح دوره آموزش Security+ :

آموزش Security+ یک دوره ابتدایی از امنیت شبکه است و مورد نیاز کسانی است که شغلشان ، تامین امنیت شبکه است.
هر سازمان در حالت کلی شامل ابزارها و شاخص های عملیاتی امنیتی است.
در آموزش Security+، می توانید دانش و تجربیات حرفه ای خود را از طریق یادگیری مفاهیم پایه ای امنیت، شبکه و امنیت سازمان افزایش دهید، همچنین گذراندن این دوره باعث افزایش مهارت های ویژه ی مورد نیاز برای پیاده سازی خدمات امنیتی پایه در شبکه های کامپیوتری، خواهد شد.
این دوره از 2 طریق به شما سود می رساند و مفید است:
1- اگر قصد شرکت کردن در آزمون معتبر CompTIA و گرفتن مدرک آن را دارید، این دوره برای شما مفید است. (صرفا گرفتن این مدرک ، منجر به حرفه ای شدن در این زمینه نمی شود و نیاز به گذراندن دوره های بعدی امنیت می باشد.)
2- امروزه بازار کار به افراد ماهر نیاز دارد. با گذراندن دوره ی Security+ مهارت های لازم برای به کارگیری و پیاده سازی امنیت شبکه های کامپیوتری را در سطح مقدماتی کسب می کنید.
مطالب این دوره با توجه به نیاز بازار کار در واحد تحقیق و توسعه تدوین شده است.مخاطب دوره Security+ :

مدیران شبکه های Microsoft مدیران شبکه های Linux و تمام متخصصانی که می خواهند در دوره های تخصصی امنیت شبکه مانند CEH و CHFI شرکت کنند.اهداف آموزش Security+:


دانشجویان پس از گذراندن این دوره قادر خواهند بود:

  • Identify security threats.
  • Harden internal systems and services.
  • Harden internetwork devices and services.
  • Secure network communications.
  • Manage a PKI.
  • Manage certificates.
  • Enforce an organizational security policy.
  • Monitor the security infrastructure.


سرفصل دوره:

Lesson 1: Security Fundamentals

The Information Security Cycle
Information Security Controls
Authentication Methods
Cryptography Fundamentals
Security Policy Fundamentals


Lesson 2: Security Threats and Vulnerabilities

Social Engineering
Physical Threats and Vulnerabilities
Network-Based Threats
Wireless Threats and Vulnerabilities
Software-Based Threats


Lesson 3: Network Security

Network Devices and Technologies
Network Design Elements and Components
Implement Networking Protocols
Apply Network Security Administration Principles
Secure Wireless Traffic


Lesson 4: Managing Application, Data, and Host Security

Establish Device/Host Security
Application Security
Data Security
Mobile Security


Lesson 5: Access Control, Authentication, and Account Management

Access Control and Authentication Services
Implement Account Management Security Controls


Lesson 6: Managing Certificates

Install a CA Hierarchy
Enroll Certificates
Secure Network Traffic by Using Certificates
Renew Certificates
Revoke Certificates
Back Up and Restore Certificates and Private Keys


Lesson 7: Compliance and Operational Security

Physical Security
Legal Compliance
Security Awareness and Training


Lesson 8: Risk Management

Security Policy Fundamentals Risk Analysis
Implement Vulnerability Assessment Tools and Techniques
Scan for Vulnerabilities
Mitigation and Deterrent Techniques


Lesson 9: Managing Security Incidents

Respond to Security Incidents
Recover from a Security Incident


Lesson 10: Business Continuity and Disaster Recovery Planning

Business Continuity
Plan for Disaster Recovery
Execute DRPs and Procedures
Appendix A: CompTIA® Security+® (Exam SY0-401) Objectives Mapping


برای مشاهده سرفصل Security+ کلیک نمایید


دوره اسپلانک
دوره CEH
دوره SOC