دوره آنلاین LPIC1 - Linux Fundamentals & Basic Administration

دوره آنلاین LPIC1 - Linux Fundamentals & Basic Administration

مدت دوره LPIC1:

50 ساعت


پيش نياز دوره آموزشی لینوکس LPIC1:

آشنايي با شبکه های کامپيوتری و يک سيستم عامل شبکه


اهداف دوره LPIC1:

در انتهای اين دوره دانشجويان قادر خواهند بود:
شناسايي و بکار گيری انواع سيستم عاملهای Linux
پارتیشن بندی و انواع فایل سیستم ها
شناسايي عيوب بوجود آمده در اين سيستم عامل بر اساس ترتيب Boot شدن سيستم و دستورات ترميم
گروه بندی استفاده کنندگان از سيستم و تعيين سطح دستيابی به اطلاعات با ايجاد Password
شناسايي و بکارگيری محيط گرافيکی سيستم عامل Linux (KDE, GNome, …)
تنظیمات اولیه شبکه در سیستم عامل Linux
مقدماتی در امنیت در Linux


سرفصل دوره LPIC1 - Linux Fundamentals & Basic Administration:

1. Unix History
2. Introduction to Open Source
3. Installation
4. Unix Directory Structure
5. File and Directory Management
6. Text File Management
7. Archive And Compressed Files
8. Pipeline and I/O Redirection
9. Process Management and Job Control
10. Memory Management
11. Disk Management
12. User and Group Management
13. Filesystem Permissions
14. Install From Source
15. Centos and Redhat Package Management
16. Debian Package Management
17. Linux Networking Basics
18. Linux Boot Process
19. Linux Boot Loaders
20. Compiling the Linux Kernel
21. Init
22. Linux Runlevels
23. Device Drivers in Linux
24. Cron Jobs
25. Syslog
26. Shell Scripting


جزئیات سرفصل آموزشی دوره LPIC1 - Linux Fundamentals & Basic Administration را از طریق لینک زیر دریافت کنید:


سرفصل دوره سماتک