دوره های آموزشی جاوا (Java Workshop & Java SE8 & Java EE7)

نام درس تعداد ساعت پیشنیاز معرفی دوره

دوره آنلاین (لایو) مقدماتی و پیشرفته جاوا 11

برای مشاهده سرفصل دوره آنلاین فشرده مقدماتی و پیشرفته جاوا 11 (JavSE11 andJa vFor Enterprise Capabilities Overview Package) کلیک کنید.

48 ساعت حداقل یک سال تجربه برنامه نویسی ترجیحاً زبان C# ، آشنایی با مفاهیم بانک اطلاعات رابطه ای ،آشنایی با مفاهیم پایه ی وب و HTML دوره آنلاین (لایو) مقدماتی و پیشرفته جاوا 11

دوره آنلاین (لایو) کد جاوای امن Developing Secure Java Code

برای مشاهده سرفصل دوره آنلاین (لایو) کد جاوای امن Developing Secure Java Code کلیک کنید
24 ساعت Experience with Java و Experience of creating web applications دوره آنلاین (لایو) کد جاوای امن Developing Secure Java Code

دوره آنلاین (لایو) Spring and Hibernate Frameworks

برای مشاهده سرفصل دوره آنلاین (لایو) Spring and Hibernate Frameworks کلیک کنید
24 ساعت آشنایی با JSE و JEE دوره آنلاین (لایو) Spring and Hibernate Frameworks