دوره های مهندسی شبکه سیسکو (CISCO) شامل CCNA و CCNP و CCIE

نام درس تعداد ساعت پیشنیاز معرفی دوره

دوره حضوری/ آنلاین CCNA

برای مشاهده سرفصل دوره CCNA کلیک کنید.

70 ساعت Network+ دوره حضوری/ آنلاین CCNA

دوره حضوری/ آنلاین CCNA

برای مشاهده سرفصل دوره CCNA کلیک کنید
70 ساعت Network+ دوره حضوری/ آنلاین CCNA

دوره حضوری/ آنلاین Cisco DevNET Associate

برای مشاهده سرفصل دوره Cisco DevNET Associate کلیک کنید
50 ساعت دوره CCNA دوره حضوری/ آنلاین Cisco DevNET Associate

دوره حضوری/ آنلاین CCNP Enterprise Pack

برای مشاهده سرفصل دوره CCNP Enterprise Pack -New کلیک کنید
120 ساعت CCNA دوره حضوری/ آنلاین CCNP Enterprise Pack

دوره جامع آنلاین Cisco ISE

برای مشاهده سرفصل دوره آموزش ISE کلیک کنید.
70 ساعت CompTIA Security+ ,Cisco CCNA دوره جامع آنلاین Cisco ISE