امتحانات و گواهینامه های داخلی

امتحانات و گواهینامه های داخلی

معرفی مرکز آزمون

مرکز آزمون واحد آموزش با هدف برگزاری آزمونهای حرفه ای و استاندارد و اعطا گواهینامه معتبر پایان دوره های حرفه ای توسط شرکت سماتک راه اندازی شده است و افرای که در این آزمونها شرکت نمایند در صورت کسب حد نصاب مورد نظر گواهینامه معتبر پایان دوره از شرکت سماتک دریافت خواهند کرد. در آزمونهای مرکز آزمون تمامی افرادی که توانایی دریافت مدرک معتبر را دارند و نیازی به شرکت در دوره آموزشی را در خود نمی بینند می توانند شرکت کنند که در صورت کسب حد نصاب های آموزشی، مدرک مربوطه را دریافت نمایند.آیین نامه اجرایی مرکز آزمون

برگزاری آزمون در روزهای یکشنبه و چهارشنبه هر هفته قابل برگزاری است.
هر آزمونی ترکیبی از سوالات و وزن های مشخص و مختلف می باشد.
لیست منابع آزمون قابل ارائه می باشد.
هزینه آزمون 20 درصد هزینه دوره های حضوری می باشد.
تخفیف 10 درصد به صورت موردی برای مجموعه هایی که تعداد حدقل 10 نفر از آزمون دهندگان را تأمین نمایند در نظر گرفته می شود.
کسب حد نصاب قبولی در آزمون- حداقل 65 درصد نمره آزمون
برای افرادی که حد نصاب نمره را کسب نمایند گواهینامه توسط واحد آموزش صادر می شود.نمونه گواهینامه رسمی واحد آموزش ثبت نام در آزمون ها

برای ثبت نام و شرکت در آزمونها به ترتیب مراحل ذیل، اقدام فرمایید:
1- مراجعه به سایت سماتک و انتخاب آزمون از طریق لینک
2- پرداخت الکترونیکی هزینه آزمون
3- هماهنگی تلفنی با واحد آزمون سماتک در مورد تاریخ آزمون مورد نظر
4- مراجعه به مرکز آزمون سماتک جهت انجام آزمون
5- دریافت اعلام نتایج بلافاصله پس از اتمام آزمون
6- دریافت گواهینامه در صورت قبولی بلافاصله پس از دریافت نتیجه
توجه: مراحل 1 و 2 از طریق مراجعه حضوری نیز امکان پذیر می باشد.لیست آزمون های قابل برگزاری


عناوین دوره ها

A+ Essentials and IT Technician

Network+

Windows 7.0 Configuring (70-680)

Windows Server 2008 R2 Active Directory Configuring (70-640)

Windows Server 2008 R2 Network  Infrastructure Configuring (70-642)

Cloud Essential

ICND 1+  ICND 2 (CCNA)

Linux Fundamentals & Basic Administration LPIC-1 (101,102)

SQL Server, Database Development (Design & Implementation)

SQL Server, Implementation and Maintenance (Administration)

Windows Presentation Foundation Applications (WPF)

CSS 2.0 و XHTML 1.0

ASP.NET Web Forms in MS C#.NET