دوستان خوب سماتک

سلام، با توجه به اینکه طراحی سایت سماتک تا ماه آینده ممکن است نهایی شود، این صفحه به طور موقت طراحی شده تا بتواند نیازهای اولیه شما دوستان گرامی را رفع نماید.

تلفن تماس: 88738394 - 88504178

 

برنامه زمان بندی دوره های پاییز و زمستان 93 اعلام شد

برای دریافت برنامه کلیک نمایید

 

 

 

برنامه زمان بندی مهر 93

شهریه (ریال) روز و ساعت برگزاری تاریخ شروع نام درس

3،200،000 16 الی 20 دوشنبه ها 7 مهر

A+ Essentials and IT Technician
دوره تربیت تکنسین سخت افزار

2،500،000 17:30 الی 20:30 یکشنبه سه شنبه 6 مهر

Network+
دوره عمومی آشنایی با مفاهیم شبکه

2،500،000 9 الی 13 جمعه ها 18 مهر

Network+
دوره عمومی آشنایی با مفاهیم شبکه

8،000،000 16 الی 20 چهارشنبه ها 23 مهر DCVS (Asterisk - Voice Over IP)
19،000،000 14 الی 18 پنج شنبه ها 17 مهر MCSA 2012
8،000،000 17:30 الی 20:30 زوج 5 مهر ICND1 + ICND2 (CCNA)
8،000،000 14 الی 18 جمعه ها 11 مهر ICND1 + ICND2 (CCNA)
8،000،000 14 الی 18  پنج شنبه ها 10 مهر BGP
3،000،000 14 الی 18 پنج شنبه ها 10 مهر CCNA Exam Preperation
2،500،000 14 الی 18 پنج شنبه ها 10 مهر مقایسه کاربردی IPV4 و IPV6
5،500،000 16 الی 20 دوشنبه ها 7 مهر MCTS: SQL Server 2014,
Database Development (Design & Imp)
5،500،000 16 الی 20 شنبه و چهارشنبه 19 مهر MCTS: SQL Server 2014, 
Database Development (Design & Imp)
5،500،000 9 الی 13 پنج شنبه ها 24 مهر MCTS: SQL Server 2014, 
Imp & Maintenance (Admin)
6،500،000 9 الی 13 جمعه ها 4 مهر Oracle SQL & PL/SQL
9،000،000 14 الی 18 پنج شنبه ها 3 مهر Oracle Database 11g:
Admin Workshop I
5،500،000 14 الی 18 پنج شنبه ها 10 مهر Oracle Application Express APEX مقدماتی
2،300،000 14 الی 18 جمعه ها 4 مهر MS .NET Fundamentals
دوره مقدماتی برنامه نویسی #C
1،800،000 9 الی 13 شنبه و دوشنبه 19 مهر MS .NET Fundamentals
دوره مقدماتی برنامه نویسی #C
4،500،000 17:30 الی 20:30 یکشنبه سه شنبه 15 مهر Programming in C#(1) 70-483
Windows Forms
3،000،000 9 الی 13 پنج شنبه ها 3 مهر ADO.NET Entity Framework 6.0
LINQ to EF
1،800،000 13 الی 16 شنبه و دوشنبه 19 مهر Web Development Fundamentals
XHTML 1.0 & CSS 2.0
4،500،000 17 الی 20 یکشنبه سه شنبه 8 مهر Programming in HTML5 with
JavaScript and CSS3 70-480
5،500،000 14 الی 18 پنج شنبه ها 3 مهر Developing ASP.NET MVC 5.0
Web Applications
5،500،000 17 الی 20 دوشنبه ها 28 مهر Developing ASP.NET MVC 5.0
Web Applications
3،500،000 9 الی 13 دوشنبه ها 28 مهر AngularJS
1،200،000 13 الی 16 یکشنبه ها 27 مهر بهینه سازی صفحات وب با استفاده از دانش SEO
3،000،000 16 الی 19 چهارشنبه ها 23 مهر ATC - Java Fundamentlas
for Android Development
7،000،000 9 الی 13 یکشنبه ها 20 مهر ATC - Android Application Development
4،000،000 9 الی 13 یکشنبه ها 20 مهر PHP  MySQL  Apache مقدماتی
5،000،000 16 الی 20 شنبه ها 19 مهر Unified Modeling Language (UML)
8،000،000 14 الی 18 پنج شنبه ها 10 مهر Linux Fundamentals & Basic Admin
LPIC-1
6،000،000 9 الی 13 پنج شنبه ها 3 مهر Accelerated SAN Essentials
11،000،000 13:30 الی 18:30 جمعه ها 18 مهر VMware vShpere 5.1:
Install, Configure, Manage
11،000،000 17 الی 20 یکشنبه سه شنبه 6 مهر VMware vShpere 5.5:
Install, Configure, Manage
5،500،000 13 الی 16 چهارشنبه ها 9 مهر Introduction to Data Center Design
طراحی دیتاسنتر استاندارد TIA 942
3،750،000 9 الی 13 جمعه ها 4 مهر Servicing HP ProLiant
ML/DL/SL Servers
6،000،000 16 الی 20 سه شنبه ها 29 مهر ITIL Foundation V3.0
5،000،000 16 الی 20 شنبه ها 19 مهر پیاده سازی ITIL در یک نمونه کوچک
ITIL Implementation Workshop
5،000،000 14 الی 18 پنج شنبه ها 17 مهر اصول مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMI
PMBOK
3،000،000 16 الی 20 شنبه ها 26 مهر مهندسی مجدد فرآیند به کمک ابزار BPMN
6،000،000 16 الی 20 دوشنبه ها 28 مهر تحلیل کسب و کار Business Analysis
2،500،000 16 الی 20 شنبه ها 12 مهر فنون پیش بینی در کسب و کار
Forecasting in Action

 

 

سماتک مرکز آموزش های تخصصی IT