دوستان خوب سماتک

سلام، با توجه به اینکه طراحی سایت سماتک تا ماه آینده ممکن است نهایی شود، این صفحه به طور موقت طراحی شده تا بتواند نیازهای اولیه شما دوستان گرامی را رفع نماید.

تلفن تماس: 88738394 - 88504178

 

اخبار آموزشی:

آغاز کارگاه Search Engine Optimization با تدریس مهندس نادری از شنبه 8 شهریور 1393

روزهای برگزاری شنبه و چهارشنبه 13 الی 16

 

آغاز دوره Web Fundamentlas - XHTML 1.0 and CSS2.0 با تدریس مهندس نادری از یکشنبه 9 شهیور 1393

روزهای برگزاری یکشنبه ها 9 الی 13

 

آغاز دوره +Security با تدریس مهندس هومن تصدیقی از شنبه 1 شهریور 1393

روزهای برگزاری شنبه ها 13 الی 16

 

آغاز دوره .NET Fundamnetlas (برنامه نویسی مقدماتی #C) با تدریس مهندس شاهویر از یکشنبه 9 شهریور 1393

روزهای برگزاری یکشنبه و سه شنبه 17 الی 20

 

آغاز دوره CCNP Pack: ROUTE SWITCH TSHOOT با تدریس مهندس فرزاد حیدری از 14 شهریور 1393

روزهای برگزاری پنج شنبه ها و جمعه ها 14 الی 18 

 

آغاز دوره ITIL Foundation V3.0 با تدریس دکتر هومن تصدیقی از سه شنبه 11 شهریور 1393

روزهای برگزاری سه شنبه ها 13 الی 16

 

آغاز دوره ATC Android Development با تدریس مهندس نادری (مدرس رسمی مورد تایید AndroidATC) از یکشنبه 9 شهریور 1393

روزهای برگزاری یکشنبه ها 16 الی 20

توضیح:

سماتک تنها نماینده رسمی AndroidATC امریکا در برگزاری دوره ها و امتحانات بین المللی اندروید در ایران

برای کسب اطلاعات بیشتر مراجعه کنید به سایت http://AndroidATC.com

هزینه دوره شامل کتاب Original و مدرک بین المللی حضور در دوره می شود

شرکت کنندگان می توانند با پرداخت 150$ اضافی در امتحان بین المللی اندروید شرکت کنند